Medlemsrekruttering i NJFF - Norges jeger

Report
Slik lykkes dere med verving i
lokalforeningene
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Medlemstall 2000 - 2012
2000
2012
Fylkesoversikt, 31.12.14
Fylkeslag
ØSTFOLD
AKERSHUS
OSLO
HEDMARK
OPPLAND
BUSKERUD
VESTFOLD
TELEMARK
AUST-AGDER
VEST-AGDER
ROGALAND
HORDALAND
SOGN OG FJORDANE
MØRE OG ROMSDAL
SØR-TRØNDELAG
NORD-TRØNDELAG
NORDLAND
TROMS
FINNMARK
Direktemedlemmer Utland
SUM
Ant. Bet medl.pr.31.12.13
6266
13300
5164
10303
6886
6897
4632
6042
3206
3265
7387
6722
3607
4509
8434
4850
7212
4380
3669
17
116748
Ant. Bet medl.pr.31.12.14
Antall diff %vis endring
6065
-201
-3,21%
12945
-355
-2,67%
5067
-97
-1,88%
10110
-193
-1,87%
6781
-105
-1,52%
6855
-42
-0,61%
4411
-221
-4,77%
5933
-109
-1,80%
3110
-96
-2,99%
3178
-87
-2,66%
7152
-235
-3,18%
6672
-50
-0,74%
3733
126
3,49%
4353
-156
-3,46%
7890
-544
-6,45%
4700
-150
-3,09%
7166
-46
-0,64%
4356
-24
-0,55%
3374
-295
-8,04%
16
-1
-5,88%
113867
-2881
-2,47%
Hvorfor verve?
 For organisasjonen
 Større påvirkningskraft
 Bedre økonomi
 Flere kan være med å bidra
 For deg
 Flere jeger- og fiskevenner
 Vervepremier
Vervepremier
 59 vervepremier i
vervesortimentet
 27 nyheter
 Kjente kvalitetsleverandører
 I tillegg «Verv en venn –
kampanje»
 Ny vervepremie lanseres hver
måned.
Verv 2
Verv 3
Verv 5
Hvordan verve?
 Synliggjør aktivitetene:




Bruk lokale medier
Nettsider
Aktivitetskalender
Bli Med - pakka
 Lokale medlemsfordeler
 Bruk pris medlem/ikke-medlem!
Bli med - pakka
 Markedsmateriell for foreningene, bestående av:





Foreningsbrosjyre, 1000 stk
Aktivitetskalender, 1 000 stk
Roll-up, 1 stk
Banner, 1 stk
I tillegg Jakt & Fiske og ulike typer vervemateriell
 Verdi 10 000 kr. NJFF sponser med 5 000 kr
 Bestilles enkelt via www.njff.no
Hvilke vervearenaer?




Skytebaner
Fiskesommer
Jegerprøvekurs
Andre kurs i regi av
jeger- og
fiskerforeningen
 Messer og tilsvarende
arrangementer
Nyttig å vite
* Halvårsmedlemskap fra 1. juli
* Barn gir like mange vervepoeng
som voksne
* Sidemedlemskap gir ikke
vervepoeng
* Du har dine egne vervesider på
www.njff.no
Fiskesommer 2015
 100 arrangementer
 10 000 i stimuleringsmidler
pr arrangement
 Stort fokus på rekruttering
under arrangementene
Eksempelforening 1
Leikanger JFL
 Sammenhengende vekst 14
år på rad
 God kontakt inn mot
journalistene i lokalavisa
 Fiskesommer og skytebanen
er de viktigste
vervearenaene
 Tar med barnehagene på tur
= godt omdømme.
Eksempelforening 2
Longyearbyen JFL
 640 av byens 2200
innbyggere er medlem
 Over 80 nye vervinger i
2012
 Et godt skytebanetilbud og
godt sosialt miljø
 9 hytter til utlåns for
medlemmer
 Vervepremiene benyttes til
utlodning på foreningens
årsfest
Nøkkelen til suksess




Aktiviteter
Nettsider
Mediebruk
Medlemsfordeler
 Ta gjerne kontakt med NJFF!!

similar documents