Automatiniai regresiniai testai

Report
Automatinis
testavimas. Ar verta?
2013 G.Kišonas
Automatiniai regresiniai testai
Situacija: jums duota užduotis senam projekte padaryti pakeitimą. Apart
pačio projekto ir jo vartotojų, jokio žinių šaltinio nėra.
a) Regresiniu testu nėra.
b) Yra keli regresiniai testai, dengiantys pagrindinius scenarijus.
c) Yra šimtai regresinių testų.
Verta atsiminti – regresinių testų palaikymas kainuoja daug, o visų galimų
scenarijų visviena nepadengsite.
Automatinio testavimo principas nr. 1 – visada turėkite automatinius
regresinius testus dengiančių pagrindinius scenarijus ir nevenkite šalinti
nebeaktualių regresinių testų. Regresinių testų tikslas - minimaliomis
pastangomis parodyti, kad sistemos pagrindinės funkcijos veikia.
Pavyzdys iš Adform gyvenimo:
Projektas „Adserving“
Brangiai kainavęs bandymas padengti regresiniais testais didžiaja dalį funkcionalumo
buvo nutrauktas išėjus už tai buvusiam atsakingam asmeniui motinystės atostogų.
Palikti keli aktualūs testai, patikrinantys pagrindinį funkcionalumą.
Verta paminėti jog šį projektą netiesiogiai testuoja ir kiti regresiniai testai, testuojantys
visą sistemą, plius atsiradus pasitikėjimui metrikomis, itin kruopščių regresinių testų
poreikis atkrito.
Automatiniai modulių(unit) testai
Situacija: susitvarkius su regresiniais testais pradedame daryti kodo
pakeitimus.
a) Kodas susideda iš kelių klasių monstrų.
b) Yra daug klasių, bet jos persipynusios priklausomybėmis ir pakeitus ką
nors reikia testuot viską.
c) Kodas sudarytas iš šimtų mažyčių nepriklausomų klasių.
Verta atsiminti – testuoti modulį (klasę) visada bus paprasčiau jei to modulio
priklausomybės yra abstrakčios (interfeisai).
Automatinio testavimo principas nr. 2 – modulių testuose testuokite tik
konkretų modelį o ne susijusių modelių raizgalynę. Idealu jei kitų modulių ir
duomenų naudojimas yra suabstraktintas naudojant mock‘us ir
databuilder‘ius.
Pavyzdys iš Adform gyvenimo:
public class ReferrerTransformer : ITransformer<PreProcessTransaction>
{
private readonly IReferrerParsingManager _referrerParsingManager;
public ReferrerTransformer(IReferrerParsingManager referrerParsingManager)
{
_referrerParsingManager = referrerParsingManager;
}
public ReferrerTransformer(IMetadataManager metadataManager)
: this(new ReferrerParsingManager(metadataManager))
{
}
public void Transform(PreProcessTransaction transaction)
{
transaction.UrlFromReferrer = _referrerParsingManager.ExtractReferrerData(transaction.UrlFrom);
}
}
private readonly ITransformer<PreProcessTransaction> _transformer =
new ReferrerTransformer(new MetadataManager(DataHelper.SetupMockedMetadataDbFactoryWithData(), TimeSpan.MaxValue));
public void Given_GoogleDk_ParsesCorrectly()
{
var transaction = new Fixture()
.Build<PreProcessTransaction>()
.With(t => t.TransactionType, TransactionType.TrackingPoint)
.With(t => t.UrlFrom, "http://www.google.dk/search?aq=0&oq=canaldig&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=canaldigital")
.CreateAnonymous();
_transformer.Transform(transaction);
Assert.That(transaction.UrlFromReferrer.Type, Is.EqualTo(ReferrerType.NaturalSearch));
Assert.That(transaction.UrlFromReferrer.Domain, Is.EqualTo("www.google.dk"));
Assert.That(transaction.UrlFromReferrer.Keywords, Is.EqualTo("canaldigital"));
}
Automatiniai kompleksiniai modulių(unit) testai ir testai
paliečiantys infrastruktūrą
Atskira tema – testai, kurie testuoja grupe modulių ar net kreipiasi į
infrastruktūrą (log failus, duomenų bazę ar web servic‘us), tačiau nėra
regresiniai, nes neaprėpia viso veiklos scenarijaus. Paprastai tokie testai
rašomi programos kūrimo metu, nes tai paprasčiais būdas sužinoti ar viskas
veikia kaip numatyta. Tačiau labai dažnu atveju tokie testai būna ir
vieninteliai testai testuojantys kažkurį modulį. Dažnu atveju normalaus testo
neišeina užrašyti dėl blogo kodo dizaino (per tampriai susije moduliai).
Nereikia dėl to daryti tragedijos, tol kol testai veikia ir atlieka savo funkcija
viskas gerai, tačiau siekite, jog modulių testai būtų kuo grynesni, t.y. butu
testuojami tik moduliai, neliečiant infrastruktūros ir visa kita kuo labiau
suabstraktinant. Tai pasiekiama nuolatinio refaktorinimo metu.
Automatinio testavimo principas nr. 3 – nenustokite refaktorinti ne tik kodo,
bet ir testų.
Taigi
Visada turėkite automatinius regresinius testus dengiančių pagrindinius
scenarijus ir nevenkite šalinti nebeaktualių regresinių testų. Regresinių testų
tikslas - minimaliomis pastangomis parodyti, kad sistemos pagrindinės funkcijos
veikia.
Modulių testuose testuokite tik konkretų modelį o ne susijusių modelių
raizgalynę. Idealu jei kitų modulių ir duomenų naudojimas yra suabstraktintas
naudojant mock‘us ir databuilder‘ius.
Nenustokite refaktorinti ne tik kodo, bet ir testų.
Ačiū už dėmėsį. Klausimukai?

similar documents