Teorija ir uždaviniai

Report
Cikliniai skaičiavimai
CIKLAS WHILE trečia pamoka
KLAUSIMAI
Kaip vykdomas ciklo sakinys while?
 Kaip užrašyti ciklo sakinį, kai norima atlikti
daug veiksmų?
 Ką daryti, kad ciklas nebūtų begalinis?

PAMOKOS UŽDAVINYS

Mokiniai, pakartoję ciklo while aprašą ir su
mokytoju aptarę uždavinio sprendimo būdą,
išspręs vieną uždavinį. Pirmi atlikę darbą padės
kitiems. Visi mokiniai komentarų pagalba
aprašys kiekvieną programos eilutę. Klasėje
pradės ir namie savarankiškai užbaigs antrą
uždavinį.
CIKLO WHILE KARTOJIMAS

Cikle atliekami keli veiksmai, todėl ciklo sakinyje jie
turi būti rašomi tarp riestinių skliaustų { }.
UŽDUOTIS


Pristigo žmogus pinigų ir nuėjo jų pasiskolinti iš
kaimyno. Tas sutiko paskolinti, bet paprašė
grąžinti juos kitą mėnesį tokia tvarka: pirmą
mėnesio dieną – 1 litą, antrąją – 2 litus, trečiąją –
4 litus, t. y. kiekvieną dieną dvigubai daugiau nei
prieš tai buvusią. Tą dieną, kai skola turės būti
padengta, reikės atiduoti ir visą tos dienos normą.
Tai, kas bus atiduota daugiau, ir bus kaimyno
palūkanos. Parašykite programą, kuri
apskaičiuotų, kiek palūkanų litais gaus kaimynas
už paskolintus n litų.
Pasitikrinimui. Kai n = 11, turėtume gauti palūkanos = 4.
NAMŲ DARBAI



Ežere pražydo viena vandens lelija. Kiekvieną dieną
žiedų skaičius patrigubėdavo. Parašykite programą,
kuri apskaičiuotų:
a) Kiek žiedų ežere buvo po n dienų.
b) Kelintą dieną žiedai užklojo pusę ežero, jeigu
visame ežere gali tilpti m žiedu?
UŽDAVINIAI SMALSIEMS



Virbą, padalytą į n lygių dalių, galima pjaustyti per
padalas. Į koki didžiausią dalių skaičių galima
supjaustyti virbą, kad iš bet kurių trijų dalių nebūtų
galima sudėti trikampio? Parašykite algoritmą šiam
uždaviniui spręsti
Pradiniai duomenys = 6, rezultatai = 3
Ribojimai. 2 = n = 28 656.

similar documents