Hominizace - Gymnázium Hranice

Report
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
ČLOVĚK,
jeho vývin a původ
Prezentace č.1
1
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Vývoj člověka = antropogeneze
• Proces začal na začátku
třetihor s vývojem primátů a
vyvrcholil ve čtvrtohorách
asi před 200 000 lety
vznikem moderního člověka
– Homo sapiens.
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Vznik a vývoj člověka a lidské společnosti
• Na vznik člověka jsou dva hlavní názory. Oba
mají mnoho přívrženců, mnoho vědců, kteří
svoji teorii dokazují.
• Kreacionistická teorie, která tvrdí, že člověka,
podobně jako celý Svět, stvořil bůh.
• Druhá teorie - evoluční, která zde bude více
rozvedena, se domnívá, že člověk vznikl
vývojem z živočišných předků. Ve stručnosti
řečeno tvrdí, že člověk vznikl postupným
vývojem z jiných, dnes již neexistujících druhů.
3
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Taxon
- český název
Taxon
- český název
říše
- živočichové
třída
- savci
řád
čeleď
- primáti
- (lidé)
hominidae
rod
- člověk Homo
podříše - mnohobuněční
kmen
- strunatci
podkmen - obratlovci
4
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
První krok – vznik primátů
• Na počátku třetihor (před 70 – 75 mil. let) někteří
hmyzožravci začínají osídlovat nové prostředí a usídlují se
na stromech. Důvody pro toto chování lze nalézt dva:
nové zdroje potravy a ochranu před nepřáteli. Tak položili
základ novému typu savce - primátu.
• Anatomické znaky primátů:
–
–
–
–
–
–
–
pětiprstá končetina
palce v opozici k ostatním prstům (chápavá končetina)
nehty místo drápů
v obličeji se očnice přesunují dopředu
protažený čenich se zkrátil
mění se i mozek
počet a tvar zubů se mění v souladu se všežravostí
5
PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA
• První primáti se na Zemi objevili asi před 75 miliony lety
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
• Před 35 miliony lety žili v Africe první vyšší primáti
Egyptopiték
společný předchůdce
opic a lidoopů
pralesní druh, živící se
převážně ovocem
Porovnání kostry člověka a gorily
Primáti – předchůdci člověka
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Proconsul afrikanus
• Jeden z nejznámějších lidoopů
• Žil před 27 až 17 mil. lety
• Výskyt je v Africe, na Středním
východě, v jižní Evropě a Asii
• Vysoký cca 1 m
• K pohybu používal všechny
končetiny
• Žil v korunách stromů
• Velikost mozkovny cca 170 cm3
• Neměl ocas
• Konzumoval plody, listy, hmyz a
drobné živočichy
7
Primáti – předchůdci člověka
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Ramapithekus
•
•
•
•
•
•
•
Žil před 10 mil. léty
Rozšíření – Afrika a Euroasie
Výška 110 - 120 cm
Klátivá chůze po dvou
Vytvářel menší tlupy (asi 5 členů)
Všežravec
Je schopen sebrat kámen ze země a hodit na strom,
aby si shodil ovoce
• Velikost mozkovny cca 350 - 400 cm3
8
Primáti – předchůdci člověka
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Ardipithecus
•
•
•
•
•
•
Zástupce vývojové linie krátce po odštěpení šimpanzu
Žil před 5,8 až 4,3 mil. let
Výskyt – východní Afrika
Výška 120 cm
Hmotnost 50 kg
Měl ještě chápavé palce u nohou, ale po zemi se
pohyboval po dvou
• Živil se rostlinami a jejich plody, houbami, ale zřejmě také
malými živočichy včetně drobných obratlovců
• Mozek byl menší než u australopitheka
9
Primáti – předchůdci člověka
Australopithekus
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
•
•
•
•
•
•
•
Žil před 3 mil. let
Výskyt – jih a východ Afriky v
otevřené krajině (stepi a lesostepi)
Výška 130 – 140 cm
Hmotnost 30 -50 kg
Živil se rostlinnou potravou a lovil
zvěř
Používal a vyráběl nástroje
Žil ve skupinách
Objem mozkovny cca 500 cm3
10
Oddělení člověka od ostatních primátů,
hominizace
• Následkem změn podnebí se africké deštné pralesy přeměnily na
savany a tím se změnily i životní podmínky předchůdců člověka
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
• Asi před 6 miliony lety se cesty lidoopů a lidí rozcházejí

Pokuste se odhadnout, jaké změny
museli předkové člověka prodělat
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Hominizace
• Cesta od prvních živočišných
předchůdců člověka k modernímu
člověku byla velmi dlouhá a
postupný vývoj charakteristických
znaků druhu Homo sapiens
nazýváme hominizace.
ZNAKY HOMINIZACE
Změny, které prodělali v minulosti předkové člověka se
souhrnně nazývají polidštění (hominizace)
:
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
• Předozadní zploštění hrudníku (umožnilo pohyblivost rukou)
• Postavení prstů na ruce i noze
• Přizpůsobení dolních končetin k chůzi (dvojesovité zahnutí
páteře, napřímení postavy, prodloužení stehenní kosti)
• Zmenšení obličejové části a zkrácení čelisti
• Zmenšování zubů, zejména stoliček
• Zvětšování mozku
• Chování (řeč, abstraktní myšlení, používání nástrojů)
ATAVISMY A RUDIMENTY

©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
• Dokladem vývoje člověka z živočišných předků jsou
mimo jiné atavismy a rudimenty
ATAVISMUS = zaniklý znak našich předků,
který se u některých lidí může občas objevit
(např. nadměrné ochlupení)
RUDIMENT = zakrnělý orgán, který již
neplní svou funkci (např. kostrč, zuby
moudrosti nebo svaly v ušním boltci)
Zdroj informací
•
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
•
•
•
•
•
•
•
Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky
víceletých gymnázií. Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN 80-85937-97-2
Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, 2004. ISBN
80-7182-177-2
Vlastní tvorba
Obrázky byly vyhledány ve wikipedii jako Creativ Commons nebo Public Domain:
Lillyundfreya. In:cs.wikipedia.org [online]. 25. března 2007[cit. 2011-06-18]. Obrázek ve
formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homo_erectus.JPG
In:cs.wikipedia.org [online]..2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Primatenskelett-drawing.jpg
NASA. In:cs.wikipedia.org [online]. 25. března 2007[cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg.
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ham_Retreival_GPN-2000-001004.jpg
In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A.afarensis.jpg
In:cs.wikipedia.org [online].[cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darwin-s-tubercle.jpg
15

similar documents