x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Člověk a společnost
EU030212
Husitství 6.
Mgr. Marek Lengál
6. V
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské revoluce. Je zaměřen na osobnost Jana Žižky z
Trocnova a jeho velká vítězství.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Jan Žižka z Trocnova a jeho velká
vítězství
• králi Zikmundovi a papeži zůstala věrna katolická
strana → část panstva a městský patriciát (Němci)
• oporou katolíků se stala města Plzeň a České
Budějovice spolu s hrady mocného Oldřicha
z Rožmberka
• k husitství se nepřidaly ani vedlejší země Koruny
české a Morava, která zůstala z většiny katolická
• nepřátelský postoj vůči husitství zaujala i celá
Evropa → viz. dopis J. z Arku
1
2
Kosterní pozůstatky z tzv. čáslavského nálezu. Některé z ostatků s velkou
pravděpodobností náleží husitskému vojevůdci Janu Žižkovi.
• Co se mě týká, řeknu vám naprosto otevřeně, kdybych
nebyla zaměstnána anglickými válkami, bývala bych
vás již dávno navštívila; ale jestliže zjistím, že jste se
nezměnili, nechám být Anglii (co se týče mého bojování
ve válkách) a půjdu proti vám mečem, pokud vás
nebudu moct přemoci jinak. Vyhubím vaší šílenou a
obscénní pověrčivost a odstraním vaše kacířství nebo
přímo váš život; ale jestli upřednostníte návrat ke
katolické víře a původní myšlence, vyšlete pak vaše
vyslance přímo ke mně a já jím povím, co musíte
udělat; v opačném případě – tedy pokud nebudete
ochotni vyhovět a budete tvrdohlavě odporovat
podnětům, pamatujte si, jakou urážku a poničení jste
připravili mě, která vám zasadí podobnou ránu lidskými
a božskými silami.
1. křížová výprava – Vítkov 14. 7. 1420
• od března 1420 shromažďoval Zikmund vojsko ve
Vratislavi a koncem června dorazilo asi 30 000
vojsko ku Praze, kterou chtěli vyhladovět
• Vítkov střežil důležitou zásobovací cestu do Prahy
→ utkalo se zde asi 100 husitů v čele s Žižkou a asi
300 křižáků, kteří byli na hlavu poraženi
• vzhledem k tomu, že začaly žně, rozplynul se i
Zikmundův sen o dobytí celé Prahy
• 28. července 1420 se nechal ve sv. Vítu korunovat
českým králem, rozpustil křižáky a odjel do Kutné
Hory
3
Jezdecká socha
Jana Žižky na
Vítkově od
Bohumila Kafky.
Bitva pod Vyšehradem 1. 11. 1420
• Pražané se pokoušeli dobýt Zikmundovu pevnost
Vyšehrad už od 15. září 1420
• Hynek Krušina z Lichtemburka s Orebity a Hynek
Boček z Kunštátu poskytli husitům pomoc
• koncem října přispěchal Vyšehradu na pomoc
Zikmund 16 – 20 tisíci muži, kterým čelilo asi 10 –
15 000 husitů
• bitva skončila vítězstvím husitů a Pražané
následujícího dne Vyšehrad vyplenili a téměř
srovnali se zemí
Vyšehrad r. 1601
3
2. křížová výprava – Žatec 1421,
Německý Brod 1422
• německá část výpravy byla rozprášena po
neúspěšném obléhání Žatce a zbytky
Zikmundova vojska porazil Žižka v bitvě u
Německého Brodu v lednu 1422, ze kterého
zbude jen spáleniště a Zikmund jen se štěstím
vyvázne životem
• 1422 → do Prahy dorazil zástupce
„vyžádaného“ krále Vitolda Jagellonského
(čáslavským sněmem), Zikmund Korybut,
který byl prohlášen zemským správcem a
v Praze ovlivňoval politiku v konzervativním
duchu až do r. 1427, kdy se pokusil o převrat
konzervativců v Praze → 1428 vyhoštěn
z Čech za vysoké výkupné
Svatohavelský sněm
• *na podzim 1423 → konzervativní měšťané +
umírněná šlechta + katolické panstvo →
vytvoří koalici namířenou proti Žižkovi a
polním vojskům → panská jednota
Bitva u Malešova 7. června 1424
• jedna z nejkrvavějších bitev husitských válek
• Svatohavelská koalice + pražský městský svaz x
východočeský husitský svaz – Žižka
• bitva skončila krvavou porážkou panské jednoty (1200
padlých), použití vozů naplněných kamením
• ihned poté přitáhl rozlícený Žižka ku Praze, aby ztrestal její
proradnost
• od masakru ho odvrátil Jan Rokycana, který ho přiměl
k vyjednávání
• dohoda mezi Pražany a Žižkou měla být zpečetěna
společným Tažením na Moravu
• 11. 10. 1424 → Žižka umírá u Přibyslavi
4
Lebky bojovníků od Malešova
5
Žižkův pomník
nedaleko
Přibyslavi
Použité materiály a seznam citací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hussitenf%C3%BChrer_Jan_Zizka.jp
g
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8C%C3%A1slavsk%C3%BD_n
%C3%A1lez.jpg
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/vysehrad-brana-spicka
Foto autora.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zizkovo_Pole_CZ_Jan_Zizka_memor
ial_051.jpg
Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha:
Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.

similar documents