Patrik Ambrozek

Report
Ropa
Předmět: Biologie
Obor: Technické lyceum
Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar
Třída: 2L
Školní rok: 2014/2015
Jméno: Patrik Ambrozek
Co to ropa je ??
Měří se v barelech (1 barel = 159 l)
Hořlavá kapalina černé barvy
Vznikla přeměnou živočichů a rostlin
Ropa se zpracovává frakční destilací (rozdělení na
jednotlivé složky podle teploty varu)
Zpracování v koloně.
!!! Je neobnovitelná a vyčerpatelná !!!
Kolona a využití
Využití
Ropa i ropné výrobky jsou základním palivem pro
dopravu a surovinou pro výrobu plastů.
Vyrábějí se z ní i některé léky, hnojiva a
pesticidy. Především chudší země používají
ropné produkty také k výrobě elektřiny (asi 7 %
celkové světové produkce).
Využití





95 % veškerých potravin je pěstováno za přispění
ropy
90 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty
95 % veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou
výrobu ropu
za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá
10 kalorií z ropy
na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje
ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti
Naleziště
Ropné naleziště můžeme dělit podle několika asi šesti kritérií.
podle způsobu těžby: naleziště konvenční ropy × dehtových písků ×
ropných břidlic


podle toho, kde se rozkládá: suchozemské × podmořské




podle hloubky, ve které se těžená ropa nachází
podle příměsí ropy, která pod jejím povrchem nalézá: naleziště
sladké × kyselé ropy
podle hustoty dobývané ropy: naleziště lehké × středně těžké ×
těžké ropy
podle velikosti předpokládaných ropných rezerv daného naleziště
Současná naleziště
Největší vývozci
Těžba
K vytlačení ropy se využívá několika přírodních
pohonů:


Přítok vody z hlubších částí ropné pasti
Uvolnění a rozpínání plynu rozpuštěného v ropě


Rozpínání plynové čepičky
Kontrakce horninového skeletu kolektoru

Gravitační síly.
Způsob těžby
Ropné plošiny
Typy plošin



Volná nebo mobilní plošina - ukotvená lany ke dnu,
použitelná do hloubky 900 m
Poloponorná plošina - nadnášena pontony a ukotvena ke
dnu, použitelná do hloubky 3200 m


Pevná plošina - je zabetonována do mořského dna,
použitelná do hloubky 500 m
Jack-up plošina - je vybavena vlastními vysouvacícími
nohami, použitelná do hloubky 120 až 150 m
Vrtací souprava na lodi - je použitelná do hloubky 3700 m
Ropné plošiny
Vliv těžby na životní prostředí
Vliv těžby na životní prostředí

Vliv hluku

Vliv na podzemní a povrchovou vodu

Vliv na půdu

Vliv na faunu a flóru

Vliv na ovzduší
Vliv pozemní a povrchovou
vodu
Vliv na kvalitu vody se může projevit při vrtání vrtů ztrátou
výplachu do hornivého prostředí. Vliv na kvalitu vody se může
rovněž projevit při průsaku znečištěné vody z povrchu vrtného
pracoviště.
Negativní vliv na mělké podpovrchové vody je vyloučen
technickým opatřením těžebních vrtů a dále
vodohospodářským zabezpečením nadzemního zařízení a
důrazem na dodržování předpisů o ochraně vod. Ke znečištění
povrchových vod a okolní půdy může dojít v případě, že
plošina je nevyspádovaná, izolovaná fólií splachové vody
nejsou zachyceny v jímkách
Vliv na půdu
Materiál použitý na podsyp plošin prokázal
mnohdy negativní výluhové vlastnosti, které
mohou ovlivnit kvalitu půdy a podzemní vody.
Vliv na faunu a flóru
Vliv provozu na vrtech spočívající zejména ve
zvýšené frekvenci dopravy a práci na lokalitách
vrtů v denní dobu (hluk, plynné a prašné
emise) může mírně narušit migraci živočichů v
denní dobu. Vlivy na faunu a floru jsou obvykle
vratné.
Vliv na ovzduší
Spalováním fosilních paliv vzniká mimo jiné oxid
uhličitý. Vzhledem k tomu, že tato forma
uhlíku není přirozenou součástí biologického
cyklu, obohacuje se atmosféra o další CO2,
který v atmosféře setrvá až 100 let a který
napomáhá globálnímu oteplování Země.
Největší
katastrofy
Perský záliv
V lednu 1991 vypustil Irák do vod Perského
zálivu 1 900 000 000 litrů ropy z tankerů
ropných terminálů v Kuvajtu a těžebních
plošin. Tato událost je považována za nejvězší
ropnou katastrofu v historii lidstva.
Mexický záliv 2010
22. duben 2010 je označován za největší
ekologiskou katastrofu v dějinách USA.
V konečné fázy vrtu ropné plošiny v moři, se
plošina z neznámých důvodu došlo k explozi a
plošina se začala potápět. Z vrtu uniklo přes
800 000 000 litru ropy a k uzavření vrtu
došlo až po třech měsících. Zahinuli deseti
tisíce živočichu a škody se odstraňují do dnes.
Mexický záliv 2010
Mexiko
V roce 1978 uniklo z těžební plošiny Ixtoc v zálivu
Campeche u Mexika 530 000 000 litrů ropy.
Inženyrum se podařilo unik dostat pod
kontrolu až po roce.
Trinidad a Tobago
V roce 1979 se nedaleko břehů Trinidadu a
Tobaga se během bouře srazil řecký ropný
tanker s jinou lodí.
Do moře uniklo 340 000 000 litrů ropy.
Cena ropy
Cena ropy
V řijnu 2014 byla cena ropy 83,59 USD za barel,
což byl nejnižší jednodenní pokles od června.
Byla to reakce na světový nadbytek zásob
tohoto černého zlata a slábnoucí poptávce.
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)
navýšila v září vývoz ropy o 402 tisíc barelů
denně na 30,47 milionů barelů.
Ropa tu nebude navždy



Pesimistický: Máme k dispozici asi 1000 miliard
barelů ropy. To při současné spotřebě znamená, že
nám ropa dojde asi za 30 let.
Realistický: Ropy je na Zemi ještě asi 2000 miliard
barelů a vystačí tedy asi na 40 let. Toto je podle
autorů fakty nejpodloženější teorie.
Optimistický: Ropy je nejméně 2600 miliard barelů a
další miliarda se ještě najde v tzv. nekonvenčních
zdrojích (například ropné písky nebo tmavé břidlice).
To by mělo stačit nejméně na dalších 60-70 let.
Jedno je nevyhnutelně jasné, ropa nám dojde ať
za 30 nebo 60 let, ale dojde. Na to jak se s tím
lidstvo vypořádá si ale budeme muset počkat
…
"Že lidstvu dojde uhlí a ropa? No, a co? Dobu
kamennou přece taky neukončil nedostatek
kamenů, ale nástup železa!"
Díky za pozornost
Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa#Vyu.C5.BEit.C3.AD_a_zpracov.C3.A1n.C3.AD_ropy

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Types_of_offshore_oil_and_gas_structures.jpg

http://www.zazijchemii.cz/files/obrazki/strona_ropa_cz.jpg

http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2011/11/ropa.jpg

http://finance.idnes.cz/energeticke-akcie-by-nemely-chybet-zadnemu-investorovi-piy-/inv.aspx?c=A081217_222101_inv_hla

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farchiv.ihned.cz%2Fattachment.php%2F11798650%2Faiosv5BDEF7HIMNjl6QWbdepqrz01w2V%2
7.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhn.ihned.cz%2Fc1-15253260-cina-a-vietnam-se-hadaji-oropu&h=463&w=750&tbnid=kbjX9BXkRLwWFM%3A&zoom=1&docid=yDaBnjRR9l2KpM&ei=hy9CVO2SL8jY7Abb04GQAg&tbm=isch&ved=0CDgQMygwMD
4rAI&iact=rc&uact=3&dur=172&page=17&start=338&ndsp=20

http://img.mf.cz/669/363/2-Nejvetsi_vyvozci_ropy.jpg

http://www.petroleum.cz/ropa/system/vrty_vrtani_12.jpg

http://www.petroleum.cz/ropa/tezba-ropy.aspx

http://oidnes.cz/10/052/maxi/JZA333605_Obrazek3.jpg

http://weball.creos.cz/data/editor/Image/ropa/TA/10/1993-az-2013.jpg

http://www.ropa.cz/

http://ropoweb.xf.cz/vliv.html

http://zpravy.idnes.cz/specialni-priloha.aspx?y=zahranicni%2Fnejvetsi-ropne-katastrofy.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa#Vyu.C5.BEit.C3.AD_a_zpracov.C3.A1n.C3.AD_ropy

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A100430_080010_zahranicni_stf&foto=STF329c2d_Louisiana_Oil_Rig_Explosion_LAGH206.jpg

http://instinkt.tyden.cz/obrazek/4c18d6ec2b1fd/23-4-30-edik-otv-4c18d82177bd6.jpg

http://i.idnes.cz/10/061/cl6/JB337f23_Z_0HCSI7FC.jpg

http://www.ropa.cz/cena-ropy/

http://www.kurzy.cz/zpravy/372267-cena-ropy-wti-se-v-patek-dotkla-urovne-83-59-usd-barel/

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2756082/technicka-analyza-ropa-nahledla-pod-80-usd-za-barel-nizka-poptavka-trva.html

http://www.ropa.cz/obchod-s-ropou/

http://www.national-geographic.cz/detail/kdy-dojde-ropa-v-optimisticke-verzi-za-60-let-a-v-pesimisticke-3737/#.VEJY9fnkdr0

http://cituj.cz/Motta/kat-186.aspx?pg=2

similar documents