DU_Mereni_delek - Základní škola a Střední škola

Report
Škola: Praktická škola dvouletá
Vzdělávací okruh: Odborné obory podle zaměření
školy
Vyučovací předmět: Drobná údržba
Ročník: I.
Téma: Technické kreslení
Učivo: Měření délek
MĚŘENÍ DÉLEK
UVEĎ, CO MŮŽEME MĚŘIT
Délka chodby
 Délka stuhy
 Rozměry sešitu
 Obvod hlavy
 Vzdálenost mezi městy
 Výška mostu
 Hloubka vody ve studni

JAK LIDÉ MĚŘILI DŘÍVE






krok (stará česká jednotka) 1 krok = přibližně 60 cm
stopa – asi 30 cm
palec – asi 2,5 cm
loket (vídeňský) – asi 0,75 m
sáh, píď,….další jednotky v historii i dnes (míle, yard),
převody těchto jednotek
Nabarvi si palec křídou, obtiskni na papír a porovnej se
spolužáky, kdo má palec nejširší
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Metr je základní jednotka délky, jeho
standardní značka je m.
Menší než metr je decimetr - dm, centimetr –
cm a milimetr - mm.
 Delší než metr je kilometr – km, má 1000 m.

HISTORIE METRU
Původně byl metr odvozen od rozměrů
Země.
V této podobě se stal základem metrické
soustavy
1
JAKÁ MĚŘIDLA POUŽÍVÁME
Skládací metr
 Krejčovský metr
 Pravítko
 Posuvné měřítko
 Pásmo
 Ocelové měřítko

SKLÁDACÍ METR
2
KREJČOVSKÝ METR
3
PRAVÍTKO
4
POSUVNÉ MĚŘÍTKO
5
PÁSMO A SVINOVACÍ METR
6
7
OCELOVÉ MĚŘÍTKO
8
DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO
9
POSTUP PŘI MĚŘENÍ






Vybereme vhodné měřidlo.
Zjistíme, jaká největší délka se s ním dá naměřit. (např. sešit
měříme pravítkem, lavici skládacím metrem, rozměry hřiště
pásmem)
Zjistíme, jaký je nejmenší dílek.
Měřidlo musí přiléhat k měřené věci (pokud např. měřím látku,
je nutné, aby byla vyrovnaná a ne zkroucená)
Měřidlo nastavíme přesně na začátek.
Odečteme délku – na stupnici se díváme kolmo.
ÚKOL

Pokus: změř délku třídy pravítkem, metrem,
krejčovským metrem, pásmem
ÚKOL NA ZÁVĚR

Proč atleti při běhu na 100 metrů vybíhají z
jedné čáry, ale na 400 metrů nestartují z jedné
čáry?
10
11
ÚKOL Č. 1
Počet stop
Šířka třídy
Šířka chodby
Šířka skříně
Počet kroků
Počet pídí Lokty
ÚKOL Č. 2
ZMĚŘ A ZAZNAMENEJ RŮZNÝMI MĚŘIDLY
Pravítko
Šířka třídy
Délka chodby
Šířka skříně
Trojúhelník
Skládací metr Krejčovský
metr
ÚKOL Č. 3
ZJISTI A ZAPIŠ DO TABULKY,
KOLIK MĚŘÍ JEDNOTLIVÉ MĚŘÍCÍ NÁSTROJE.
Uveď délku v různých jednotkách.
Měřidlo
Skládací metr
Krejčovský
metr
Pravítko
Ocelové
měřítko
Metry –
m
Decimetry dm
Centimetry cm
Milimetry mm
ÚKOL Č. 4
DOPLŇ SPRÁVNĚ JEDNOTKY.
Napiš správně jednotky
Chodba je široká 340
Vzdálenost mezi Prahou a Brnem je po dálnici 218
Tloušťka desky lavice je 25
Délka chodby je 37
Kancelářský papír je vysoký 297
Nejkratší sprinterská trať je 100
Maraton měří 42 195
to je 42
a 195
ÚLOHA Č. 5
Měřidlo
Skládací metr
Pásmo
Krejčovský metr
Posuvné měřítko
Pravítko
Kdo měřidlo používá
Co může měřit
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kubíče
Použité zdroje: (obrázky č. 1 – 11)
1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Platinum-Iridium_meter_bar.jpg
2.http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=sq99TnF4wO_OZ8rRGGQo&orientation=&q=skl%C3%A1
dac%C3%AD+metr&from=109
3. http://www.stoklasa.cz/metr-krejcovsky-150cm-v-plastovem-pouzdre-x116119
4. http://www.hcbilitygri.cz/foto/suvenyry/pravitko.jpg
5.http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeTIPySPfGle2PJgg4Ly_NGjDJaOViVyZnADqw_sfZjmmo2oEA
6. http://metr.vltava2000.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=443&lngDepartmentID=0
7. http://www.naradi-forreus.cz/ostatni/metr.jpg
8. http://www.honzikovyvlacky.cz/wp-content/uploads/2010/01/01-meritka-uhelniky.jpg
9. www.whp.cz/meridla-pro-stavebnictvi-leica.html
10. http://www.chocolate-fish.net/albums/Athletics_EM/_MG_6423.jpg
11. http://www.flickr.com/photos/se_kwien/2647042390/
Použitý software:
Mictrosoft Office PowerPoint 2007 (držitel licence ZŠpr a PrŠ, Vinohradská 54, Praha 2)
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl.m. Prahy
prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.

similar documents