Měsíc - jindrichpolak

Report
MĚSÍC
Srovnání měsíců sluneční soustavy
Vznik Měsíce
Současná teorie, pokládá vznik Měsíce za důsledek srážky Země s jiným tělesem. Měsíc
pravděpodobně vděčí za svůj vznik velké katastrofě, která se udála asi před 4,5
miliardami let. Předpokládá se, že v této době se zárodečná Země srazila rychlostí asi
30 000 km/hod. s tělesem o velikosti Marsu. Dopadající těleso zárodečnou planetu
zasáhlo jen tečně. Úhel dopadu byl právě natolik vhodný, že byly zasaženy pouze horní
vrstvy jejího povrchu. Zárodečnou planetou se začala šířit obrovská rázová vlna, která jí
celou otřásla. Povrch obou těles se přitom silně zahřál, až došlo k roztavení horniny.
Povrchový materiál obou těles byl odpařen a vymrštěn do vesmíru. Tato mračna
odpařených hornin spolu s vyvrženými úlomky hornin vytvořila na oběžné dráze kolem
zárodečné Země prsten materiálu, který se shlukoval, až nakonec vzniklo nové těleso,
Měsíc.
Proč je Měsíc pro nás důležitý?
o První míra času – lunární kalendář
o Slapové jevy – dmutí moře (příliv a odliv)
o Vývoj života z moře na souš – díky dmutí moře…
o Zachovává stabilitu osy rotace naší planety – stabilizuje klima na
Zemi
o Podílí se na presesi zemské osy („vrtění“ osy) – střídání glaciálů a
interglaciálu
o Prostor pro trénink astronautu – dlouhodobý pobyt člověka ve
vesmíru
Průzkum Měsíce
VIDEO: Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc
Měsíční fáze
VIDEO: Fáze Měsíce
Slapové jevy (dmutí moře)
příliv
odliv
Měsíc - zápis
o Je těleso nejblíže k Zemi (384
400 km – tj. 30 průměrů
Země) asi 4krát menší než
Země.
o Rotace kolem osy a oběh
kolem Země trvá asi 28 dnů
– vidíme jen přivrácenou
stranu.
o Pro Zemi je důležité
gravitační působení Měsíce –
způsobuje příliv a odliv (viz.
hydrosféra), udržuje sklon
zemské osy.
Opakování
o
o
o
o
o
o
o
Proč je pro nás Měsíc důležitý?
Jak vznikl náš Měsíc?
Která planeta má nejvíce měsíců?
Proč nemůže být na Měsíci život?
Jak probíhá zatmění Měsíce a Slunce?
Vysvětli Měsíční fáze?
Kteří kosmonauti byli první na Měsíci?
Zajímavé odkazy
Weby:
o http://mesic.astronomie.cz/index.php
o http://www.astro.cz/obloha/mesic/
o http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1954-mesic
o http://www.google.com/moon/
Videa:
o Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc
o Fáze Měsíce
o Zatmění Měsíce
o Měsíc (dokument)
o Lunar Eclipse 2011
o Evolution of the Moon
o Tour of the Moon
Foto:
o Interaktivní fotka Měsíce

similar documents