VY_32_INOVACE_12_226

Report
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Horní Česká 15, Znojmo
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0710
Název projektu: Inovace školství
Šablona – název: III. Využití ICT
číslo: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Zpracovala: Hana Kloudová
Předmět: Přírodopis
Název produktu: Vývoj života na Zemi
Číslo produktu: VY_32_INOVACE_12_226
Použito: 15.12.2011
Třída: IX.A
Anotace: Žáci se stručně seznámí s vývojem života na Zemi,
s rozšířením živočichů od prahor až po čtvrtohory.
VÝVOJ ZEMĚ A ŽIVOTA



1. PRAHORY
- vytváří se
prahory – horniny
ukryté v hloubce
Země
- existuje jediná
prapevnina
obklopená
praoceánem
http://files.zpvekologie.webnode.cz/system_preview_detail_20000
2518-cca90cd008-public/prahory.jpg
Začíná život na Zemi: zvyšuje se
množství kyslíku ve vzduchu, svítí
slunce, vane vítr
 V oceánu se vytvářejí řasy, plankton
 Vyvíjí se nejjednodušší živočichové:
- červi, měkkýši, členovci
Toto období trvalo asi 3500 milionů let.

řasy
http://www.ekobydleni.eu/obrazky/morske-rasy.jpg
prvoci
http://www.srom.hranet.cz/projekty/2007/konecnajolana/projekt2/prvok.jpg
2. PRVOHORY
- Dochází k vrásnění hornin – vytvořila se
pohoří.
- Život se dostává na suchou zemi: z
jednoduchých rostlin vznikly přesličky
a plavuně, vyvíjí se hmyz a jednodušší
plazi, žijí trilobiti (vyhynuli), vývoj
ryb.
Prvohory trvaly asi 340 milionů let.
TRILOBIT
http://scientific-multimedia.com/gallery/3d/Trilobit_711.jpg
OTISK PŘESLIČKY
http://img.periskop.cz/media/img/mladsi_prvohory01.jpg
http://botany.cz/foto/preslaherb2.jpg
PRVOHORNÍ LES
PŘESLIČEK A
PLAVUNÍ
2. DRUHOHORY
Prvohorní pevnina se rozpadla na několik
částí – základ současných pevnin.
Začaly se tvořit oceány.
*Rozvoj plazů – býložravci i masožravci –
veleještěři
*Vznik ptakoještěrů –
létali pomocí blanitých
křídel.
Oba druhy postupně vyhynuly.
Objevují se obojživelníci, ryby, praptáci.

http://www.dinomanie.cz/fotky
6193/pteranodon1.jpg
Druhohory trvaly asi 165 milionů let.
Dinosaurus – až 14 m výšky, 40 m délky, hmotnost 8 tun
Odkaz na filmek: http://www.youtube.com/watch?v=mQu_3rS9UUM
3. TŘETIHORY
Mohutné vrásnění zemské kůry – vytvořila
se všechny současná nejvyšší pohoří.
Pokračuje vznik světadílů. Vznik hnědého
uhlí.
Vývoj savců. Rozvoj ptáků a hmyzu.
Např. prakoník

Velikost lišky, zatím bez
kopyt.
Třetihory trvaly asi 63 milionů let.
http://dzt-top50.dx-work.com/images/itempics/pics/pic_73807_1_m.jpg
4. ČTVRTOHORY
Ochladilo se klima, střídaly se doby
ledové. Vznikají sypké usazeniny –
štěrky, písky, hlíny.
Rozšíření mamutů, nosorožců, ledních
medvědů.
Rozvoj savců.
Vývoj člověka.

Čtvrtohory trvají dodnes –
asi 2 miliony let.
MAMUT
http://www.salix.cz/rs/image/200512201133_mamut.jpg
Pračlověk
http://leccos.com/pics/pic/homo_sapiens_neanderthalensis.jpg
Vložené obrázky:
Http://files.zpv-ekologie.webnode.cz/system_preview_detail_200002518-cca90cd008-public/prahory.jpg [online]. 2011 [cit.
2011-12-16]. Dostupné z WWW: <http://files.zpv-ekologie.webnode.cz/system_preview_detail_200002518-cca90cd008public/prahory.jpg>. S.2
Http://www.ekobydleni.eu/obrazky/morske-rasy.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://www.ekobydleni.eu/obrazky/morske-rasy.jpg>. S.3
Http://www.srom.hranet.cz/projekty/2007/konecnajolana/projekt2/prvok.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z
WWW: <http://www.srom.hranet.cz/projekty/2007/konecnajolana/projekt2/prvok.jpg>. S.3
Http://scientific-multimedia.com/gallery/3d/Trilobit_711.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://scientific-multimedia.com/gallery/3d/Trilobit_711.jpg>. S.4
Http://botany.cz/foto/preslaherb2.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://botany.cz/foto/preslaherb2.jpg>. S.5
Http://img.periskop.cz/media/img/mladsi_prvohory01.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://img.periskop.cz/media/img/mladsi_prvohory01.jpg>. S.5
Http://www.dinomanie.cz/fotky6193/pteranodon1.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://www.dinomanie.cz/fotky6193/pteranodon1.jpg>. S.6
Http://vtm.zive.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_normal/upload/aktuality/dinosaurus_4a5d99eb1a.jpg [online].
2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://vtm.zive.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_normal/upload/aktuality/dinosaurus_4a5d99eb1a.jpg>. S.7
Http://dzt-top50.dx-work.com/images/itempics/pics/pic_73807_1_m.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z
WWW: <http://dzt-top50.dx-work.com/images/itempics/pics/pic_73807_1_m.jpg>. S.8
Http://www.salix.cz/rs/image/200512201133_mamut.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://www.salix.cz/rs/image/200512201133_mamut.jpg>. S.9
Http://leccos.com/pics/pic/homo_sapiens_neanderthalensis.jpg [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://leccos.com/pics/pic/homo_sapiens_neanderthalensis.jpg>. S.10
Video:
Http://www.youtube.com/watch?v=mQu_3rS9UUM [online]. 2011 [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW:
<http://www.youtube.com/watch?v=mQu_3rS9UUM>.
Texty:
KROULÍKOVÁ, Jarmila; KROULÍK, Josef. Přírodopis pro devátý ročník zvláštní školy. Praha : SEPTIMA, 1995.
56 s.

similar documents