Spoj na vložené a vlastní pero

Report
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
Ing. Lubomír Kacálek
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_TDŘ0510Konstrukční spoje I. – spoje na šířku
Stupeň a typ vzdělání
Střední odborné vzdělání
Vzdělávací obor
Design a zpracování dřeva
Tematický okruh
Technologie dřeva
Druh učebního
materiálu
Výukový materiál, prezentace
Cílová skupina
Žáci I. ročníku
Anotace
Způsoby napojení dřeva na šířku a možnosti použití jednotlivých druhů spojů
Klíčová slova
Profilová spára, pero, drážka, polodrážka apod.
Datum
13.4.2013
www.zlinskedumy.cz
Spojování dřeva na šířku
a/ spoj na tupou spáru
b/ spoj na vlastní pero
c/ spoj na tvarové konické pero
d/spoj na dvojité pero
e/ spoj na polodrážku
f/ spoj na profilovou drážku
www.zlinskedumy.cz
Spojování dřeva na šířku
 Nelepené rozšiřovací spoje se používají například při
obkládáni stěn a stropů a při výrobě nelepených laťovkových
středů. Přířezy obkladů se vzájemně spojují nejčastěji na pero a
drážku, mohou se spojovat i na polodrážku. Laťky pro laťovkové
středy se k sobě sesazují na tupo a spojují se pomocí motouzů
vtlačovaných do drážek v laťkách nebo pomocí tavného vlákna.
 Spojení na vlastní pero a drážku se používá při obkládání stěn a
stropů, při výrobě dveřních křídel a podlahových palubek. Na
jedné boční straně přířezu se zhotoví pero a na druhé drážka.
Drážka má být o 1 mm hlubší než šířka pera (technologická
spára). Pro rozměry per a drážek platí, že tloušťka pera a šířka
drážky se rovná asi jedné třetině tloušťky přířezu a hloubka
drážky se rovná asi jedné polovině tloušťky přířezu.
www.zlinskedumy.cz
Spoj na vložené a vlastní pero
 Při spojování vloženým perem se drážkují obě podélné strany
přířezů. Do drážek se vkládají pera zhotovená z překližek nebo
tvrdých dřevovláknitých desek. V hloubce drážky se rovněž
nechává technologická spára. Vnější (viditelné) hrany přířezů se
mohou ozdobně profilovat. Pro rozměry pera platí, že tloušťka
pera je rovná asi jedné třetině tloušťky přířezu a šířka pera se
rovná asi jedné až 1,25 tloušťky přířezu. Použití spojů s
vloženým perem je stejné jako u spojů s vlastním perem.
www.zlinskedumy.cz
Spoj na vložené a vlastní pero
a) spoj s vloženým perem
b) spoj s vlastním perem
www.zlinskedumy.cz
Spárovka a její výroba
 Spárováním rozumíme spojování přířezů řeziva bočními
plochami k sobě tak, aby se vytvořila deska - spárovka
požadovaných rozměrů. Spárovka je konstrukční deska
vyrobená slepením užších přířezů jehličnatého nebo
listnatého řeziva na šířku, případně i z délkově
nastavovaných velmi úzkých přířezů. Spárovka je vyrobená
z masivního dřeva, proto si zachovává jeho příznivé i
nepříznivé fyzikální a mechanické vlastnosti. Z příznivých
vlastností je to především vzhled, tepelné a zvukové
vlastnosti, pružnost a pevnost. Z nepříznivých vlastností je
nejdůležitější vztah k vodě, sesychání, bobtnání a borcení.
www.zlinskedumy.cz
Spárovka a její výroba
 na profilovou spáru - profilové spáry se používají u spárovek
určených na stolní desky, schody, apod., tedy tam, kde je spoj
více namáhán a je vyžadovaná jeho vysoká pevnost. Profil
zvětšuje plochu lepené spáry a lépe spáru zajišťuje. V tomto
případě se přířezy před lepením srovnávají a tloušťkují na hrubou
tloušťku a potom se frézuje profil. Po slepení se spárovka znovu
tloušťkuje na přesnou tloušťku;
 na pero a drážku, na vložené pero - konstrukce spoje je stejná
jako u nelepených spojů. Používá se stejně jako profilová spára
tam, kde je požadovaná vyšší pevnost spoje, například na stolní
desky;
 na kolíky - kolíky zpevňují tupou spáru. Používají se u širších
přířezů. Délka kolíků má být 2 až 2,5 násobkem tloušťky
spojovaného materiálu a průměr kolíků asi dvě pětiny až tři
pětiny tloušťky materiálu. Otvory pro kolíky mají být o 2-3 mm
delší než kolíky (technologická spára).
www.zlinskedumy.cz
Spárovka a její výroba
Složení přířezů k sobě jejich označení
Střídání levé a pravé strany přířezů
a) boční řezivo
b) středové dřeňové řezivo
www.zlinskedumy.cz
Zpevnění a vyztužení spárovky
 Svlak se má do jedné třetiny až poloviny drážky zasunout
snadno, další část se dorazí kladivem. Drážka musí být delší než
svlak. Vůle je potřebná pro umožnění sesychání spárovky napříč
vláken, které je větší než u podélného dřeva svlaku. Proti šířce
spárovky je svlak o 5-10 mm kratší, aby po seschnutí spárovky
nevyčníval z drážky ven. Svlaky se nelepí, aby umožnily
spárovce volně bobtnat a sesychat.
www.zlinskedumy.cz
Tvar a umístění svlaků
www.zlinskedumy.cz
Kontrolní test
1.
2.
3.
4.
5.
Co je to spoj na tupo?
a) spoj s neopracovanými hranami
b) spoj vyrobený tupým nástrojem
c) spoj vytvořený jen hrana - hrana
Výhoda spoje na vložené pero?
a) při výrobě nám neubývá šířka materiálu
b) pevnější a stabilnější než vlastní pero
c) stabilnější spoj oproti ostatním spojům
Kdy mluvíme o spárovce ?
a) když spojujeme aspoň čtyři přířezy
b) když spojujeme aspoň tři přířezy
c) když spojujeme minimálně dva přířezy
Co se eliminuje při skládání přířezů střídavě levou a pravou k sobě?
a) vzhled spárovky
b) rozměr spárovky
c) tvar a rovinnost spárovky
Svlak slouží u spárovky na
a) zpevnění a vyztužení celé spárovky
b) lepší zpracovatelnost
c) estetické vylepšení
Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5a

similar documents