KYTOVCI

Report
KYTOVCI
- Žijí výhradně ve vodě.
- Tělesná stavba je vodnímu prostředí
přizpůsobena.
- Vdechují 4krát za minutu vždy po
vynoření.
- Před potopením vydechují.
KYTOVCI
- Obvykle plavou při hladině, pod vodou
vydrží až 1 hodinu.
- Vydechují vlhký vzduch, který okamžitě
kondenzuje páru – dojem „vodotrysku“
- Samice rodí ve vodě mláďata velká až 7
metrů.
- Ochrana kytovců je na mezinárodní
úrovni.
KYTOVCI
ZÁSTUPCI
a) Vorvaň tuponosý
Další názvy: vorvaňovec tuponosý, vorvaň
tupočelý
Délka: samci 10 až 25 m, samice 9 až 12 m
Výskyt: na širém moři, po celém světě v
tropickém i mírném pásu
KYTOVCI
Vorvaň obrovský při hladině, matka s
mládětem
KYTOVCI
• Potrava: Živí se velkými krakaticemi a
chobotnicemi, pro které jsou schopni se
ponořit do hloubky až 3000 m.
• Hmotnost: Samci 30 až 50 tun, samice
asi 13 tun.
• Popis: Vorvaň je výjimečný pro svou
velkou hlavu, zvláště u samců, u nichž
tvoří typicky třetinu jeho délky.
KYTOVCI
• Ocasní ploutev je trojúhelníková, velmi
tlustá, až 4 m široká.
• Před ponořením do hloubky ji velryba
zvedá vysoko nad vodu.
• Prsní ploutve jsou celkem malé, zato
hlava tvoří asi 1/3 těla.
• Výdech trvá 1 – 3 sekundy. Po takovém
výdechu často odpočívá zhruba 10
minut.
KYTOVCI
• Normální rychlost plavby je asi 5 – 7
km/hod. Při útěku jsou schopni vyvinout
rychlost i přes 20 km/hod.
• Rozmnožování: Při narození měří samci i
samice kolem 4 metrů a váží 1 000 kg.
Kvůli rozsáhlému lovu se počet vorvaňů
dramaticky snižuje.
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
b) Delfín obecný
• Další názvy: Delfín tropický
• Délka: 1,8 - 2,4 m
• Výskyt: Delfín obecný se vyskytuje po
celém světě převážně v tropickém,
subtropickém a mírném pásu. U
evropských pobřeží tento druh pomalu
ubývá. Potrava často přiláká často
delfína k pobřeží.
KYTOVCI
KYTOVCI
• Potrava: Živí se rybami hlavonožci,
nejčastěji makrela a sleď.
• Lov na tyto houfní ryby probíhá ve
skupině. Lov ve skupině je výhodný.
• Hmotnost: 50-90 kg.
• Popis: Tento savec je velice mrštný a
rychlý (až 35 km/h).
KYTOVCI
• Skáče vysoko nad hladinu, pohyb je
předem promyšlený a dokonale
zvládnutý.
• Hlavním motorem jeho pohybu je ocasní
ploutev.
• Delfín obecný má dobře vyvinutý sonar,
jenž dokáže zachytit zvuky až do
frekvence 200 kHz, což mu umožňuje
pod hladinou slyšet na velkou
vzdálenost.
KYTOVCI
• Mozkovna delfína je srovnatelná s
lidskou.
• To dělá delfína tak inteligentní.
• Tělo je štíhlé, rybího tvaru, čelist je
protáhlá.
• Dolní čelist nese na každé straně 33 - 67
zubů.
KYTOVCI
• Zuby mají tvar kužele.
• Uprostřed jeho těla se nachází
trojúhelníkovitá hřbetní ploutev se slabě
dozadu zahnutou špičkou.
• Prsní ploutve jsou dlouhé a úzké.
• Zbarvení celého těla je tmavě hnědé až
černé.
KYTOVCI
KYTOVCI
• Rozmnožování: Březost trvá 10 měsíců,
hlavní doba množení je červen od
června do září.
• Delfíni se dožívají až 30 let.
• Mláďata se rodí ocasem napřed, což je
výjimka.
• Je to společenský živočich.
• Žije tedy v hejnech.
KYTOVCI
KYTOVCI
• Když spí, spí vždy jen jedna půlka mozku
a tou druhou dává pozor, když je jedna
půlka ,,unavená" vystřídá je.
• Delfín obecný plave rychlostí 35 km/h.
• Mají silnou ocasní ploutev, ta jim
umožňuje dlouhé skoky nad hladinu i
poskakování ve vzpřímeném postoji za
pomoci jejích rychlých úderů o hladinu.
KYTOVCI
• Tento trik je často využíván v delfináriích.
• Pod vodou je
schopen
zůstat 3-4
minuty bez
nadechnutí.
KYTOVCI
KYTOVCI
c) Plejtvák obrovský
• Plejtvák obrovský je největší tvor, jaký
kdy žil na naší planetě.
• Dorůstá 30 metrů délky a váží přes 200
tun.
• Jeho jazyk váží cca 4 tuny, tedy tolik jak
slon.
• Živí se výlučně krilem - drobní korýši
velicí jen několik cm.
KYTOVCI
• Za den spotřebuje odhadem asi 40
milionů těchto korýšů.
• Na rozdíl od ryb jsou plejtváci
teplokrevní, dýchají vzduch a rodí živá
mláďata.
• Mají mléčné žlázy, kterými je krmí.
• Mládě dokáže vypít až 230 litrů mléka,
které obsahuje 50% tuku.
• A tak není divu, že přibírá 4 kg za
hodinu.
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
• Dospělý plejtvák spotřebuje denně 3-5
tun potravy.
• Místo zubů má na horní čelisti rohovité
kostice k filtrování planktonu.
• Kdysi žilo ve vodách jižně od Austrálie
přibližně 250 tisíc.
• Dnes díky velrybářům jich je jen asi 500
kusů.
KYTOVCI
KYTOVCI
d) Velryba grónská
• Žije v arktických mořích.
• Bývá dlouhá 15 – 21 metrů.
• Samice s mláďaty žijí odděleně od
samce.
• Velryba má místo zubů kostice.
• Živí se planktonem.
KYTOVCI
• V ústech je 300 kostic, svá ústa je velryba
grónská schopná otevřít až na 4,5 m.
• Spodní čelist je bílé barvy a kontrastuje,
tak se zbytkem těla, které je tmavé.
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
e) Kosatka dravá
• Kosatka dravá patří mezi větší ozubené
kytovce a také je mezi nimi nejlépe
poznatelná.
• Bílé skvrny za očima a další bílé či černé
znaky nemůžeme nalézt na žádném jiném
kytovci.
• Velmi vysoká hřbetní ploutev, která může
u samců dosahovat až 1,8 m.
KYTOVCI
• Kosatky si vytváří skupiny o počtu 30 až
50 jedinců.
• Ve skupině jsou společně samci, samice i
mláďata, která mají tendenci zůstat s
matkou ve skupině i po dosažení
dospělosti.
• Ve skupině se kosatky dorozumívají
různými zvuky, které nám mohou
připomínat např. pištění.
KYTOVCI
• Potrava kosatek je velmi různorodá,
některé se zaměřují na ryby a jiné
naopak na kytovce, ploutvonožce či
ptáky.
• Přestože je kosatka dravá dokonalým
predátorem, útoky na lidi jsou velmi
ojedinělé.
• Je přísně chráněna.
KYTOVCI
• Potrava: Ryby, vodní ptactvo,
ploutvonožci, žraloci, velryby.
• Hmotnost: 5000 kg
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI
KYTOVCI

similar documents