Indirekt tal

Report
Svenska som andraspråk
INDIREKT TAL
Varför indirekt tal?
Vi använder indirekt tal är vi vill
återberätta vad någon annan har
sagt eller skrivit.
Det är skillnad mellan
direkt tal – och indirekt tal
Skillnaden mellan direkt & indirekt tal
Direkt tal
Indirekt tal
(Eva pratar själv)
(Någon annan säger vad Eva har sagt)
”Jag är glad” säger Eva.
Eva säger att hon är glad.
”Kommer du?” frågar Eva.
Eva frågar om jag kommer.
”När går tåget?” undrar Eva.
Eva undrar när tåget går.
”Varför kommer du inte?”
undrar Eva.
Eva undrar varför jag inte
kommer.
Ändring av pronomen
 Direkt
 Indirekt
”Jag är glad” säger hon.
Hon säger att hon är glad.
”Jag gillar dig” säger han.
Han säger att han gillar mig.
”Vi ska på bio” säger de.
De säger att de ska på bio.
”Ni måste komma hit!” säger
han.
Han säger att vi måste komma
dit.
”Min pappa heter Per.”
Han säger att hans pappa heter
Per.
Ändring av ordföljd
 Direkt
 Indirekt (S+V)
När går tåget?
Han undrar när tåget går.
Vad vill du?
Hon undrar vad du vill.
Varför åker han bort?
Hon undrar varför han
åker bort.
Vart ska du resa?
Hon undrar vart du ska
resa.
”Om” (i ja/nej-fråga)
 Direkt
 Indirekt
Reser han nu?
Hon undrar om han reser nu.
Kommer hon hem sent?
Han undrar om hon kommer
hem sent.
Jobbar han här?
Han undrar om han jobbar
här?
Vill du åka hem?
Hon undrar om jag vill åka
hem.
Satsadverbialet före verbet
 Direkt
 Indirekt
”Ni får inte röka här.”
Han säger att vi inte får röka
här.
”Jag kan inte köra bil.”
Han säger att han inte kan
köra bil.
”Varför är han inte här?”
Hon undrar varför han inte är
här.
”Jag förstår kanske.”
Han säger att han kanske
förstår.
Vi övar!
 Direkt (…säger hon)
 Indirekt Hon säger att…
”Jag har kul på mitt jobb”
”Vi ska på bio ikväll”
”Min mamma är ung”
”Erik röker inte”
”Kommer du inte på festen?”
”Går tåget klockan 15?”
”När kommer du fram?”
”Hur mycket väger du?”
”Kan ni indirekt tal nu?”
…
…
…
…
…
…
…
…
…
TACK!

similar documents