contoh pelan intervensi lima langkah

Report
PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)
MATA PELAJARAN :
SEJARAH SPM
PENERAJU : GURU KANAN BIDANG
CONFIDENTIAL
0
Setiap Sekolah menyediakan Perancangan Intervensi Lima
Langkah (PILL)
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
▪ Kenal pasti
▪ Apakah punca
kelas / murid
bermasalah
yang perlu
diberi
keutamaan
▪ Senarai
disokong
dengan
data/KPI
2
Memahami
punca
masalah
kepada
masalah yang
dihadapi oleh
kelas / murid
sasaran
tersebut?
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
▪ Senaraikan
cadangancadangan untuk
menangani
punca masalah
yang hendak
ditangani
▪ Bincangkan
amalan terbaik
di sekolah/
daerah/negeri
4
Membuat
prioriti
intervensi
▪ Buat prioriti
terhadap
intervensi yang
disenaraikan –
adakah ia
mudah
dilaksana,
adakan ia
berimpak
tinggi?
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
▪ Buat pelan
tindakan dengan
terperinci
▪ Nyatakan guru
bertanggungjawab
dan tarikh
pelaksanaan
Rujuk data pencapaian / prestasi sekolah dan maklumat lain
CONFIDENTIAL
1
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
KUMPULAN INTERVENSI CEMERLANG (GRED B+,B,C+)
BIL
NAMA
Apakah TOOL yang boleh digunakan?
MARKAH
GRED
HC3 , Lembaran markah
CONFIDENTIAL
2
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
KUMPULAN INTERVENSI GAGAL
BIL
NAMA
Apakah TOOL yang boleh digunakan?
MATA
PELAJARAN
NEARMISS
MARKAH
GRED
HC3 , Lembaran markah
CONFIDENTIAL
3
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan
1. Kenapa prestasi mereka begitu?
2. Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan
tersebut?
4. Bagaimanakah pandangan murid, ibubapa atau guru
berkaitan isu berkaitan?
5. Adakah itu punca sebenar?
Alat-alat : Headcount, Analisis Item, Tulang Ikan Ishikawa, 5W2H,
Cause & Effect, GROW , PKB dan lain-lain
Terokai segala kemungkinan
CONFIDENTIAL
4
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
Dapatan Analisis Item :
Kumpulan Cemerlang
1. Nyatakan dapatan yang perolehi
Kumpulan Gagal
1.
Nyatakan dapatan yang perolehi
Apakah TOOL yang boleh digunakan?
Analisis Item
CONFIDENTIAL
5
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
M/P :
KUMPULAN
SASARAN
NAMA PELAJAR
BIDANG PERLU
INTERVENSI
CEMERLANG
GALUS
*** dapatan berdasarkan analisis item
CONFIDENTIAL
6
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
Langkah 3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap punca yang
diberi keutamaan
1.
2.
3.
4.
5.
Buat sumbang saran.
Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu?
Lihat semula program/intervensi yang lalu dan nilai impaknya.
Apakah pendekatan lain yang mungkin berkesan?
Bolehkah program-program yang lepas menjadi lebih berkesan
dengan sedikit penambahbaikan?
6. Senaraikan semua cadangan intervensi. Terima dahulu semua
cadangan.
Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita
CONFIDENTIAL
7
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
M/P :
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
SEJARAH KERTAS 2
KUMP. PELAJAR :
2
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
TOOL : ANALISIS ITEM
Tulang ikan Ishikawa
CEMERLANG
Bil Punca Masalah
1
4
Membuat
prioriti
intervensi
Cadangan Intervensi
Pelajar lemah soalan kontruk
pengetahuan, pemahaman
• Tidak ingat
Kem teknik mengingat
• Tidak baca
Kem membaca
Tajuk pelajar tidak kuasai
• Sistem pemerintahan : republik
CONFIDENTIAL
Nota berfokus, bengkel I-Think,
retest
8
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
BIDANG PERLU
INTERVENSI
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
OPTION / CADANGAN
INTERVENSI
CONFIDENTIAL
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
PRIORITI
9
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
Pelajar gagal mata peajaran Sejarah
Impak
Bengkel I Think
Kem 1000 soalan
Bengkel teknik
mengingat
Bengkel bina modul
Kem membaca
Kursus motivasi
Bengkel teknik
menjawab
Mudah
Sukar
Mudah untuk dilaksana
CONFIDENTIAL
10 10
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
MINGGU /TARIKH/
(TEMPOH)
AKTIVITI/ PROGRAM
PEGISIAN
(TAJUK,
KONSTRUK,
DLL)
TINDAKAN
SASARAN
MINGGU 36
(2 JAM)
Kem Intensif
Kertas 1
Tema 8 : (30
soalan/ bab)
Razak
Potensi Lulus
(30 pelajar)
MINGGU 37
(2 JAM)
Kem Intensif
Tema 7 :
Teknik Mengingat Peningkatan
Tamadun Aspek
pendidikan,
sains dan
teknologi
Hamid
Potensi Lulus
(30 pelajar)
Ikut kumpulan dan perlu ada
senarai nama (lampiran)
CONFIDENTIAL
11
1
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
2
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
3
4
Membuat
prioriti
intervensi
5
Menyediakan
Pelan
Tindakan
MINGGU /TARIKH/
(TEMPOH)
AKTIVITI/ PROGRAM
PEGISIAN
(TAJUK,
KONSTRUK,
DLL)
TINDAKAN
SASARAN
MINGGU 38
(2 JAM)
Kelas i-Think
Tajuk-tajuk
Penting
Tema 8 :
Hijrah,
Piagam
Madinah
Ali
Potensi A
(25 pelajar)
MINGGU 38
(2 JAM)
Bengkel Teknik
Menjawab
Soalan KBAT
Konstruk :
Analisis
Mencipta
Iktibar
Hamidah Potensi Lulus
(30 calon)
MINGGU 39
(2 JAM)
Bengkel Teknik
Menjawab Kertas
3
Tingkatan 4
Bab 10
CONFIDENTIAL
Ikut kumpulan dan perlu ada
senarai nama (lampiran)
12
Terima Kasih
Akademik Tunggak Kecemerlangan Sekolah
CONFIDENTIAL
13

similar documents