Smøresystemets formål

Report
Torben Kristiansen
Hovedforløb 1-2
 Køle – Smøring
 Ventiler – Tandrem
 Rudelimning
 Aircon
 Tester 251 ( tænding )
 Naturfag
 Automiljø
Forventninger
 Dine forventninger til skoleopholdet.
 Opgaver på skoleopholdet.
 Temaopgave og praktiske opgaver. ( gruppearbejde)
 Temaopgave afleveres med værkstedsrapport
mandag
 Temaopgave og værkstedrapport evalueres .
Notater og lektier
 Notater er nødvendige for at løse opgaverne
temaopgaver løses på skolen og hjemme


 Lektier :
læsestof ca. 100 sider (temaopgaver)
Arbejdstøj og værktøjs skab
 1. Arbejdstøj er fast del af skoletasken.
 2. Kontrol af værktøjs skab .
Mødetider
 Mandag 8.10 - 14.25
 Tirsdag
 Onsdag
 Torsdag
 Fredag
8.10 8.10 8.10 8.10 -
14.25
14.25
14.25 (10.30 – 14.25 )
13.10
Hovedforløb
 Pauser !!
 Mandag - Torsdag
 10.00 – 1030
 12.00 – 12.30
 Fredag
 10.00 – 10.30
Evaluering af skoleopholdet
 Teoretiske prøve.
 1. Viden
 2. færdigheder
 3. holdninger
 Kompetencer
Smøresystemet
Smøresystemer
 1. Tågesmøring.
 2. Tryksmøring.
Tågesmøring
 Ved tågesmøring smøres de bevægelige dele af en
olietåge, der befinder sig i krumtaphuset.
 Denne olie blandes med benzinen, enten i tanken eller
ved en dyse i karburatoren.
 Fordele :
 Altid ren og frisk olie !!
Smøresystemet
 Smøresystemets formål
 Det er smøresystemets opgave at holde alle bevægelige
 dele adskilte og smurte. Alle motorens bevægelige
 dele holdes adskilte med en tynd oliefilm,
 således at friktionen formindskes, og man
 undgår unødigt slid, rivning og sammenbrænding.
 Olien skal endvidere tætne mellem stempler og
 cylindre og virke kølende
Smøresystemet
 Smøring af aksler og lejer
 Akslen ligger ved stilstand i bunden af lejet, og
 spillerummet over akslen er fyldt med olie.
 Smøring af flader
 Fladerne holdes smurte af oliestænk og vil, når de
 bevæges, glide på en oliekile, der holder metalfladerne
 adskilte.
Smøresystemet
 Nogle af de elementer i motoren , der især er udsat for





belastning .
1. krumtap og hovedlejer
2. krumtap og plejlstanglejer
3. Stempel og stempelpind
4. stempel og cylindervæg
5. Knastaksel og knasakselleje
Smøresystemet
Oliepumpen
 Oliepumpe
 Formål
 Oliepumpens formål er at suge olien op fra bundkaret
 og pumpe olien videre til oliefilter og motor
 under tryk.
 Udformning
 Oliepumpen kan være udformet som:
 • Tandhjulspumpe
 • Rotorpumpe
Oliepumpen
 Tandhjulspumpe
 Olien tages med i tandmellemrummene langs
 pumpehusets omkreds og presses ud i smøresystemet,
 når tænderne går i indgreb
Oliepumpe Tandhjulspumpe
Oliepumpen
 Rotorpumpe
 Rotoren, der normalt drives af knastakslen, trækker
 rotorringen rundt i pumpehuset. Olien suges
 ind i pumpen, hvor mellemrummene mellem rotor
 og rotorring øges og trykkes ud af pumpen, hvor
 mellemrummene mellem rotor og rotorring
formindskes
Rotorpumpe
Reduktionsventil
 Formål
 Reduktionsventilens formål er at begrænse
smøreolietrykket.
 Reduktionsventilen kan være placeret
 i oliepumpen eller i motorblokken
Reduktionsventil
 Funktion
 Når smøretrykket når en forudbestemt værdi, åbner
 ventilen imod fjedertrykket og leder olien tilbage
 til pumpens sugeside eller til bundkarret.
 Reduktionsventilen kan være udformet som kugle eller kegleventil.
Reduktionsventil
Olietryk
 Normalt olietryk 2 til 5 bar, diesel lidt højere
 Eksempel på olietryk
 FORD FIESTA
 Mindste olietryk ved 750 omdr/min (80°C) 0,6 bar
 Mindste olietryk ved 2.000 omdr/min (80°C) 1,5 bar
 Reduktionsventilen åbner ved 2,14-2,75 bar
Olietrykskontakt
Olietryk
Oliefilter
 Generelt
 Oliefilteret er ofte udformet som en komplet enhed,
 der skrues på motorblokken. Tætning mod
 blokken sker med en tætningsring.
 På nye motorer er man i dag begyndt at udskifte
 filterelementet og ikke hele patronen. Det mindsker
 den mængde miljøbelastende stoffer, der skal
 bortskaffes, med 80%.
Oliefilter
Oliefilter
 Filterets formål
 Filteret skal forhindre sandkorn, metalspåner,
 sodpartikler fra forbrændingen og lignende i at
 komme ind til lejerne.
 Urenheder øger sliddet på lejerne og ridser lejesølerne.
Oliefilter
 De fleste filtre er hovedstrømsfiltre. Olien passerer
 således fra oliepumpen gennem filteret, inden
 den trykkes til smørestederne.
Oliekredsløb i filter
Hovedstrømsfilter
Sidestrømfilter passerer 10% af den
samlede oliemængde til
smørestederne gennem filteret
Oliefilter
 Omløbsventil og returventil
 Omløbsventilen, der er placeret i forbindelse med
 filteret, åbner for oliestrømmen, hvis filteret stopper.
 Derved sikres smøring af motoren, selv om filteret
 er tilstoppet, men olien bliver ikke filtreret.
 Filteret er endvidere forsynet med en returventil,
 der hindrer, at filteret tømmes for olie, når motoren
 ikke kører.
Oliefilter
Fejlfinding
 Data på bilen.
 1.Visuel kontrol

 2 Måling af olietryk, måling skal foretages ved
driftsvarm motor og de i data angivne omdrejningstal.
 Opgave:
 Fejlmuligheder!
Fejlmuligheder
 1. Utæt reduktionsventil.
 2. Slidte eller defekte lejer.
 3. Utæt sugerør ved oliepumpe ( sugesi)
 4. For høj olietemperatur.
 5 . Slidt oliepumpe.
Olietyper
 Mineralsk olie
 Mineralolie er fremstillet af råolie, som forekommer
 i naturen. Oliens kvalitet er bestemt af den
 anvendte råolie, raffineringsprocessen og de tilsatte
 additiver.
 Mineralolien har været den mest
 anvendte smøreolie i vore motorer.
Additiver
 Olie tilsættes forskellige kemikalier,
 additiver, for at forbedre oliens egenskaber.











frysepunktsnedsætter
Holder olien flydende ved lavere temperaturer og
letter dermed koldstarter.
Spredningsadditiv
Holder motoren ren, specielt ved lave temperaturer,
og forhindrer ansamlinger af slam.
Rensningsadditiv
Holder motoren ren ved høje temperaturer, specielt
området omkring stempelringene.
Antiiltningsadditiv
Forhindrer olien i at bryde sammen ved høje temperaturer
Olietyper










Syntetisk olie
Syntetisk olie findes derimod ikke i naturen, men
fremstilles ved en kemisk proces. Deraf betegnelsen
syntetisk olie.
Da en kemisk proces kan forudsiges, får man hver
gang et ensartet produkt, hvor intet er overladt til
naturproduktets tilfældigheder.
Alt efter de anvendte stoffer og den anvendte
kemiske proces kan olien fremstilles netop til at
opfylde de moderne motorers behov.
Olietyper
 Syntetisk olie koster mere at fremstille end mineralsk
 olie, men i mange tilfælde kan det godt
 betale sig at anvende syntetisk olie, idet den bl.a.
 har længere levetid, færre oliedampe og bedre
 brændstoføkonomi.
Oliens opgave
 Olien har følgende opgaver:
 • At smøre og derved nedsætte friktion og slid
 • At tætne f.eks. mellem stempel og cylinder
 • At køle f.eks. lejer og stempler
Olie
 Oliens egenskaber
 For at en olie er velegnet til en moderne bilmotor,
 kræves der:
 • At den har og kan holde den rette viskositet
 • At den er af tilstrækkelig god kvalitet
Olieklassificeringssystemer
 Der findes i dag forskellige klassificeringssystemer.








Herunder angives de mest anvendte.
SAE-systemet
SAE (Society of Automotive Engineers) har udarbejdet
et klassifikationssystem, der inddeler smøreolie
efter viskositet. Ved en olies viskositet forstås
dens flydenhedsgrad.
Følgende elleve numre for motorolier og seks numre
for gearolier forekommer:
Olieklassificeringssystemer
 Motorolier: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20,
 30, 40, 50, 60
 • Gearolier: 75W, 80W, 85W, 90, 140 og 250
 Sammenligning kan kun foretages med hensyn til
 viskositet, da SAE-systemet kun fortæller noget
 om oliernes flydenhedsgrad og intet om oliernes
 kvalitet.
Olieklassificeringssystemer
 Oliens viskositet ændres med temperaturen,
 hvorfor oliens viskositet fastlægges ved bestemte
 temperaturer.
 SAE-numrene angiver, at viskositeten er målt ved
 +100°C, mens alle SAE-numre, der er mærket W,
 angiver, at viskositeten er målt ved –18°C.
5W40 side 315
Olieklassificeringssystemer
 Oliekvalitet
 Motorfabrikanternes forskellige krav til olie har
 bevirket, at olien gennemgår forskellige analyser
 og et antal praktiske afprøvninger.
Olieklassificeringssystemer
 Oliekvaliteten opdeles ud fra disse afprøvninger
 og udtrykkes i koder.
 API
Den amerikanske olieindustris system
 MIL
Det amerikanske militærs system
 ACEA
Europæiske bilfabrikanters system
Opgaver i grupper
 Forklar smøresystemets formål
 Tegn et diagram for smøresystemet ( brug





notater)
Beskriv 2 typer oliepumper, samt beskriv kontrol
af oliepumpe.
Beskriv Reduktionsventilens formål ( oliepumpen)
Beskriv Omløbsventil og returventil ( funktion)
Beskriv mulige fejl ved manglende olietryk og
symptomer .
Aflevering mandag
Opgave
 Olieklassificeringssystemer
 Beskriv : SAE- Systemet og med ord 10w40
 Beskriv : API- Systemet og med ord SB og SJ
 Hvad er ACEA- Systemet , beskriv med ord hvad
 A3/B4 og A1/ B1
Opgave
 Beskriv oliekvaliteten

similar documents