Malin Rundgren Case report HLR2014

Report
Drunkning och hjärtstoppen fallbeskrivning
Malin Rundgren
Anestesi/Intensivvård
Skånes Universitetssjukhus, Lund
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
KL 01 en natt i mars…
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Halka- En bil förlorar kontrollen
Bilen går genom isen
Vittnen larmar
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
11 minuter senare
Dykare och ambulans på plats
Inom 10-15 minuter kan tre män räddas ur
bilen på 2 meters djup.
Samtliga hade asystoli.
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 1
Till sjukhus
Pågående manuell HLR och
maskventilation.
Ingen ROSC.
Dödförklarad på akutmottagningen
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 2
HLR
Misslyckat prehospitalt intubationsförsök
Manuella kompressioner och
maskventilation
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 2
På akutmottagningen- asystoli
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 2
På akutmottagningen- asystoli
LUCAS, Intubation
Atropin, adrenalin, buffring, kalk (pH 6,7; K 9)
Örontemp 29°C. Varma vätskor, värmetäcke
ECMO?
Dubbel temperaturmätning i urinblåsa och esofagus
35°C
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 2
På akutmottagningen- asystoli
LUCAS, Intubation
Atropin, adrenalin, buffring, kalk (pH 6,7)
Örontemp 29°C. Varma vätskor, värmetäcke
ECMO?
Dubbel temperaturmätning i urinblåsa och esofagus
35°C
Resuscitering avbruten efter 90 min
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 3
Manuell ventilation, LUCAS från start.
Intubation i ambulansen utan avbrott i
kompressioner.
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 3
Manuell ventilation, LUCAS från start.
Intubation i ambulansen utan avbrott i
kompressioner.
Till akuten 42 min efter olyckan. Asystoli.
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Patient 3
Manuell ventilation, LUCAS från start.
Intubation i ambulansen utan avbrott i
kompressioner.
Till akuten 42 min efter olyckan. Asystoli.
27,9 °C (örontemp)
ECMO?
ROSC efter 47 min
Till IVA med stabiliserad cirkulation
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
IVA
Kombination hjärtstopp och trauma!
Värmning via IV ”kylkateter”
till 33°C under 24 timmar
och värmdes sedan.
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Syresättning och ventilation
Respiratorvård.
Under natten mycket svårventilerad.
Vad växer i kanalvatten i mars?
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
IVA- senare del
Patienten vaknade 2 ½ dag efter olyckan
Svår andningssvikt- respiratorbehandling 6
dagar
Efter stängd sedering uttalade
medicineringskrävande muskelryckningar
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Efterförlopp
Till vårdavdelning efter en vecka
Rehabilitering (månader)
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Efterförlopp
Till vårdavdelning efter en vecka
Rehabilitering (månader)
Efter 6 månader
Ånyo flytande på tre språk
Beskrev initial ”trögtänkthet”
Kvarstående muskelryckningar ffa i benen
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
En fungerande vårdkedja
räddningstjänst, prehospital vård
anestesi/ intensivvård, radiologi, kirurgi
neurologi, rehabiliteringsmedicin
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014

similar documents