PRESENTATION NAME

Report
USPEHI IN NEUSPEHI
NACIONALNIH GIBANJ
V 19. STOLETJU
ITALIJA PRED ZDRUŽITVIJO
ZDRUŽITEV ITALIJE
• Po dunajskem kongresu se je med Italijani vedno bolj širilo
NARODNO GIBANJE (risorgimento).
• CILJ: upor zoper avstrijsko oblast in združitev vseh Italijanov v
eno državo.
• KDO SI JE PRIZADEVAL ZA ZDRUŽITEV:
– člani gibanja Mlada Italija (vodja Giuseppe Mazzini)
– Piemont ali Sardinsko kraljestvo
– Giuseppe Garibaldi (s prostovoljci 1860 začne pohod za
osvoboditev)
PIEMONT – SARDINSKO KRALJESTVO
• Ministrski predsednik Camillio di Cavour:
– si je zamislil Sardinsko kraljestvo kot središče združevanja Italijanov,
– spodbujal je parlamentarno demokracijo, razvoj kmetijstva in industrije
ter oblikoval sposobno armado,
– združitev je želel najprej doseči s pomočjo velesil.
NASTANEK ITALIJE
• Garibaldi je združil južno Italijo in jo 1861
spojil s severno v KRALJEVINO ITALIJO
(urejena kot ustavna monarhija).
• Vodil jo je sardinski kralj Viktor Emanuel II.
• 1870 Rim postane glavno mesto.
• Že od začetka Kraljevino Italijo pestijo
finančne težave in razlike med severnimi
ter južnimi deželami.
ZDRUŽITEV NEMČIJE
• Po dunajskem kongresu se nemške
dežele povežejo v ohlapno Nemško
zvezo. Najpomembnejši državi v njej
sta avstrijsko cesarstvo in Prusija.
• Avstrija je vedno bolj zaostajala za
ostalimi nemškimi deželami, poleg tega
pa so jo pretresala številna nacionalna
gibanja.
• Prusija se je vedno bolj modernizirala,
reformirala je vojsko in povečala svojo
moč.
ZDRUŽITEV NEMČIJE
• Ministrski predsednik (kancler) je bil Otto
von Bismarck, ki je državo vodil
samovoljno, bil pa je zelo predan kralju in
državi. Bil je zagovornik malonemškega
programa.
• Združitev nemških dežel je potekala
postopoma. Končana je bila leta 1871 –
razglašeno je bilo Nemško cesarstvo.
• Pruski kralj Viljem I. je bil izbran za
nemškega cesarja.
• Imeli so številne vojaške zmage in uspehe
na gospodarskem področju. To jim je
dvignilo samozavest in ponos. Pojavljati
so se začele nacionalistične ideje.

similar documents