profil daerah 1807

Report
JABATAN PENGAIRAN
DAN SALIRAN DAERAH
PONTIAN
JPS
DAERAH
PONTIAN,
JOHOR.
ZAINOL ABIDIN BIN CHE’ LAH
JURUTERA DAERAH
JPS DAERAH PONTIAN,
JOHOR.
PETA KEDUDUKAN MUKIM
DI DALAM DAERAH PONTIAN
PETA KEDUDUKAN MUKIM DAN
SUNGAI-SUNGAI UTAMA DI
DALAM DAERAH PONTIAN
BIL.
MUKIM
BIL. PENDUDUK
1
Benut
15,163
2
Sg. Pinggan
7,635
3
Ayer Baloi
12,860
4
Api-Api
13,840
5
Pontian
32,549
6
Rimba Terjun
26,641
7
Sg. Karang
1,736
8
Ayer Masin
4,971
9
Serkat
10,200
10
Jeram Batu &Pengkalan Raja
19,219
PETA SEMPADAN PBT
DALAM DAERAH PONTIAN
PARLIMEN PONTIAN
PARLIMEN TG. PIAI
BIL
NAMA AHLI PARLIMEN
PARLIMEN
1
Y.B DATUK HJ. AHMAD
BIN HJ. MASLAN
PONTIAN
( P 164 )
Y.B DATUK WEE JECK
SENG
TANJUNG PIAI
( P 165 )
2.
BIL
NAMA ADUN
1
Y.B DATUK IR. HASNI
BIN HJ. MOHAMMAD
BENUT (N53)
2
DATUK TEE SIEW KIONG
PULAI SEBATANG
(N54)
3
Y.B TANG NAI SOON
PEKAN NENAS (N55)
4
Y.B DATUK MD. OTHMAN
BIN HJ. YUSOF
KUKUP (N56)
DUN
LEMBANGAN SG. BENUT
LEMBANGAN SG. SANGLANG
LEMBANGAN SG. PONTIAN BESAR
LEMBANGAN SG. PONTIAN KECHIL
LEMBANGAN SG. PULAI
SG. BENUT
SG. SANGLANG
SG. PONTIAN BESAR
SG. PONTIAN KECHIL
SG. PULAI
Bil Aduan vs Jenis Aduan Mengikut Tahun
16
14
12
10
Bil. Aduan
8
6
4
2
0
Banjir
Sumber Air & Alam Sekitar
Saliran Bandar
Ramalan Dan Amaran Banjir/Kemarau
Sungai Dan Koridor
Pengairan Dan Saliran Pertanian
Pantai
2008
2009
2010
8
1
3
0
1
11
2
7
0
6
0
2
15
3
12
2
4
0
4
12
3
9%
22%
2%
JABATAN
PENGAIRAN DAN
SALIRAN
DAERAH
PONTIAN
12%
46%
9%
0%
Petunjuk :
Banjir
Sumber Air & Alam Sekitar
Saliran Bandar
Ramalan Dan Amaran Banjir/Kemarau
Sungai Dan Koridor
Pantai
Pengairan Dan Saliran Pertanian
LEMBANGAN
SG. BENUT
LEMBANGAN
SG. SANGLANG
LEMBANGAN
SG. PONTIAN BESAR
LEMBANGAN
SG. PULAI
Petunjuk
Petunjuk
: :
Banjir
BANJIR
Saliran Bandar
HAKISAN TEBING
Sumber
Air & Alam Sekitar
Ramalan
& Amaran
KEROSAKAN
BENTENGBanjir/Kemarau
Sungai
&LUAR
Koridor
SALIRAN
BANDAR
LEMBANGAN
Pengairan & Saliran Pertanian
SEMPADAN DAERAH
SG. PONTIAN KECHIL
Pantai
Bil
Nama Kajian
Nama
Perunding
Tahun Kajian
Catatan
1
Kajian Pelan Induk Saliran JURUTERA A&A
BERSEKUTU
Bandar Pekan Nenas,
Johor Darul Takzim
2006
-
2
Kajian Pelan Induk Saliran
Bandar Pontian
1999
-
RANHILL
BERSEKUTU
SDN. BHD.
PETA SUB LEMBANGAN SG. BENUT
INVENTORI LEMBANGAN
SUNGAI BENUT
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
:
Keluasan Keseluruhan : 17.3km²
Senarai Sub-lembangan :
Bil.
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
Sungai Pinggan
13.71
50
2
Sungai Besar
Inventori Lembangan Sungai Utama
3.6
24
1
Bil.
Sub-lembangan
Sungai Benut
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
-
2
Jambatan
3
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Siren
- Stesen Kayu Tolok
2
4
Kolam Takungan
-
5
Pembetung
-
PETA SUB LEMBANGAN
SG. SANGLANG
INVENTORI LEMBANGAN
SUNGAI SANGLANG
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
: Sungai Sanglang
Keluasan Keseluruhan :
Senarai Sub-lembangan :
Bil.
1
Sub-lembangan
Sungai Sanglang
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
22.31
40
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil.
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
-
2
Jambatan
4
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Siren
- Stesen Kayu Tolok
-
4
Kolam Takungan
-
5
Pembetung
-
PETA SUB LEMBANGAN
SG. PONTIAN BESAR
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI
PONTIAN BESAR
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
:
Keluasan Keseluruhan :
Senarai Sub-lembangan :
Bil.
Sub-lembangan
Sungai Pontian Besar
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
1
Sungai Rambutan
22.5
38
2
Sungai Ayer Hitam Besar
11.2
35
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil.
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
-
2
Jambatan
10
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Siren
- Stesen Kayu Tolok
5
4
Kolam Takungan
-
5
Pembetung
-
PETA SUB LEMBANGAN
SG. PONTIAN KECHIL
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI
PONTIAN KECHIL
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
:
Keluasan keseluruhan
:
Senarai Sub-lembangan :
Bil.
1
Sub-lembangan
Sungai Pontian Kechil
Sungai Pontian Kechil
82km²
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
16.5
65
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil.
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
2
2
Jambatan
7
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Siren
- Stesen Kayu Tolok
4
4
Kolam Takungan
-
5
Pembetung
-
PETA SUB LEMBANGAN SG. PULAI
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI
PULAI
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
:
Senarai Sub-lembangan :
Bil.
Sub-lembangan
Sungai Pulai
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
1
Sungai Jeram Batu
5.88
35
2
Sungai Tempayan
1.8
25
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil.
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
-
2
Jambatan
3
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Siren
- Stesen Kayu Tolok
1
1
4
Kolam Takungan
-
5
Pembetung
-
JURUTERA
DAERAH [J48]
JURUTERA
[J41]
JURUTEKNIK
KANAN
[J22]
JURUTEKNIK
[J17]
8 ORG
PENOLONG
JURUTERA
[J36]
JURUTEKNIK
KANAN
[J22]
JURUTEKNIK
[J17]
PENOLONG
JURUTERA
[J29]
JURUTEKNIK
KANAN
[J22]
JURUTEKNIK
[J17]
PENTADBIRAN
[N22]
JABATAN
PENGAIRAN DAN
SALIRAN DAERAH
PONTIAN
KAKITANGAN TEKNIKAL
JPS DAERAH PONTIAN
JURUTERA
DAERAH
JURUTERA
PEMBANGUNAN
PENOLONG
JURUTERA
PENOLONG
JURUTERA
(UTARA)
(SELATAN)
JURUTEKNIK
(3 ORANG)
JURUTEKNIK
(5 ORANG)
BIL
NAMA
JAWATAN
1.
EN. ZAINOL ABIDIN
BIN CHE’ LAH
JURUTERA DAERAH
(JD)
2.
PN. RUBIATUN ADAWIAH
BINTI ALI
JURUTERA
(J41)
PEMBANGUNAN
3.
PN. FATIMAH BINTI
MOHAMED
4.
TN. HJ. ISHAK
BIN MOHD. AMIN
PEN. JURUTERA
(J36)
KAW. SELATAN
PEN. JURUTERA
(J29)
KAW. UTARA
BIL
NAMA
JAWATAN
1.
ENCIK MUHAMAD DIAH
BIN A.MANAF
JURUTEKNIK
(J17)
2.
CIK NOOR MIRZA SHELA
BINTI SAMSIRAN
JURUTEKNIK
(J17)
3.
CIK NURUL AZREEN
BINTI IBRAHIM
JURUTEKNIK
(J17)
4.
CIK NURUL AZREEN
BINTI IBRAHIM
JURUTEKNIK
(J17)
5.
PUAN ROSSLYANA
BINTI SUPAMAN
JURUTEKNIK
(J17)
JURUTERA
DAERAH
J48
PENOLONG
JURUTERA
Lembangan
Sg. Benut
Sub (1)
1) Sg. Pinggan @
Sg. Benut
(Hema Latha)
2) Sg Besar @
Sg. Benut
(Ahmad Tajuddin
B. Nor)
Lembangan
Sg. Sanglang
1)
Sub (2)
Sg.Sanglang
@ Sg.
Sanglang
Lembangan
Sg. Pontian
Besar
Sub (3)
1) Sg. Rambutan
@ Sg. Pontian
Besar
2) Sg. Ayer
Hitam Besar
@ Sg. Pontian
Besar
(Noor Mirza Shela
Bt. Samsiran)
Lembangan
Sg. Pontian
Kecil
Sub (4)
1) Sg. Pontian
Kecil @ Sg.
Pontian Kecil
(Nurul Azreen Bt.
Ibrahim)
Lembangan
Sg. Pulai
Sub (5)
1) Sg. Jeram
Batu @ Sg.
Pulai
2) Sg. Tampayan
@ Sg. Pulai
(Mohamad Diah
Bin A.Manaf)
PEMILIHAN SUB-LEMBANGAN
UNTUK PROJEK PERTAMA

7 Isu berkaitan dalam daerah :
ISU BERKAITAN
BANJIR
SUNGAI & KORIDOR
PANTAI
SUMBER AIR & ALAM SEKITAR
SALIRAN MESRA ALAM
RAMALAN & AMARAN BANJIR SERTA KEMARAU
SALIRAN PERTANIAN
SIGNIFIKASI
SUB LEMBANGAN PERTAMA YANG
DIPILIH IALAH SG. PONTIAN KECHIL
Petunjuk :
Sempadan Daerah
TERIMA KASIH

similar documents