Introduction LNPT

Report
PENCAPAIAN SKT DAN
LNPT
Unit Pengurusan Kompetensi & HRMIS,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, RISDA
LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
 Surat Pekeliling BPSM Bil. 3 Tahun 2014 bertarikh 21
Januari 2014 – Penyediaan SKT & LNPT melalui HRMIS
 Surat Edaran bertarikh 29 Oktober 2014 - Jadual
Pelaksanaan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
Tahun 2014
Bil
Aktiviti
Tindakan
Tarikh
1
Isi pencapaian SKT dan LNPT
Pegawai Yang Dinilai (PYD)
Sebelum 31 Desember 2014
2
Isi markah PYD, ulas dan
hantar kpd PPK
Pegawai Penilai Pertama (PPP)
Sebelum 9 Januari 2015
3
Isi markah PYD, ulas dan
hantar kpd Urusetia
Pegawai Penilai Kedua (PPK)
Sebelum 23 Januari 2015
LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
 Kuasa diberikan kepada Pegawai Tadbir
Negeri/Bahagian – Peranan dalam HRMIS
Penetapan Pegawai Penilaian PPP dan PPK
Laporan Status Pelaksanaan SKT
Laporan Status Pelaksanaan LNPT
LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
 Gagal melaksanakan LNPT sehingga selesai dalam
tempoh yang ditetapkan boleh mengakibatkan
pergerakan gaji tahunan di TAHAN.
Arahan Pentadbiran Bilangan 14 Tahun 2002
DEMO PENCAPAIAN SKT & LNPT – SILA RUJUK NOTA
(KERTAS KERJA 5) YANG DIBAWA
1. MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI BAGI PYD
2. LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI PPP
3. LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI PPK
4. PENILAIAN MELALUI INBOX
THANK YOU

similar documents