Slide ABM UKM

Report
MESYUARAT JKKPO
KPM
PERMOHONAN PERJAWATAN DI LUAR ABM BAGI
TAHUN 2014
DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
(UKM)
MESYUARAT JKKPO BIL. XX/2014
KERTAS JKKPO BIL. XXX/2014
XX JANUARI 2014
1
MESYUARAT JKKPO
KPM
LATAR BELAKANG
•
•
•
•
Ditubuhkan pada 18 Mei 1970
Mempunyai 13 fakulti, 16 institut kecermerlangan penyelidikan
Menghasilkan 146, 362 graduan sejak 42 tahun penubuhan
Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan Bahasa Melayu
serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan
Tiada pertambahan jawatan sejak tahun 2009
Kedudukan perjawatan dan pengisian pada 1 Disember 2013
adalah seperti berikut:
•
•
BIL
KUMPULAN PERKHIDMATAN
BIL
ISI
KOSONG
8
8
-
1.
Pengurusan Tertinggi
2.
Akademik
2353
2208
145
3.
Pengurusan & Profesional
569
533
36
4.
Pelaksana
2977
2651
326
5907
5400
507
JUMLAH
2
MESYUARAT JKKPO
KPM
PERMOHONAN AGENSI
Mewujudkan 19 jawatan dan memansuhkan 2 jawatan
pelbagai skim perkhidmatan dan gred di 4 PTJ seperti
berikut:
• Fakulti Sains Kesihatan,
• Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi,
• Pusat Kebudayaan
• Jabatan Pembangunan dan Penyelengaraan.
BIL
1.
KUMPULAN
PERKHIDMATAN
Kumpulan P&P
JUMLAH
SEDIA
ADA
WUJUD
MANSUH JUMLAH
569
19
2
586
569
19
2
586
3
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI UKM (SEDIA ADA)
NAIB CANSELOR
GRED UTAMA TURUS III
TIMB. NAIB CANSELOR
HAL EHWAL AKADEMIK DAN
ANTARABANGSA
TIMB. NAIB CANSELOR
HAL EHWAL PENYELIDIKAN
DAN INOVASI
TIMB. NAIB CANSELOR
HAL EHWAL PELAJAR DAN
ALUMNI
TIMB. NAIB CANSELOR
HAL EHWAL JARINGAN
INDUSTRI DAN MASYARAKAT
GRED UTAMA B
GRED UTAMA B
GRED UTAMA B
GRED UTAMA B
JABATAN
CANSELORI
JABATAN
PENDAFTAR
PEGAWAI TADBIR
N54
PENDAFTAR
VU6
PERPUSTAKAAN
PUSTAKAWAN
VU7
JABATAN
BENDAHARI
BENDAHARI
VU7
JABATAN
PEMBANGUNAN &
PENYELENGARAAN
FAKULTI /
PUSAT
(13)
JURUTERA J54
• FAKULTI PERUBATAN
• FAKULTI EKONOMI &
PENGURUSAN
• FAKULTI FARMASI
• FAKULTI
KEJURUTERAAN &
ALAM BINA
• FAKULTI PENDIDIKAN
• FAKULTI PENGAJIAN
ISLAM
• FAKULTI PERGIGIAN
• FAKULTI SAINS &
TEKNOLOGI
• FAKULTI SAINS
KEISHATAN
• FAKULTI SAINS
SOSIAL &
KEMANUSIAAN
• FAKULTI TEKNOLOGI
& SAINS MAKLUMAT
• FAKULTI UNDANGUNDANG
• UKM-GSB
INSTITUT
(16)
• INSTI. ALAM & TAMADUN
MELAYU
• INST. ALAM SEKITAR &
PEMBANGUNAN
• INSTI. BIOLOGI SISTEM
• INST. SEL FUEL
• INST. ISLAM HADHARI
• INSTI. KAJIAN RANTAU ASIA
BARAT
• INSTI. KAJIAN ETNIK
• INST. KAJIAN M’SIA &
A’BANGSA
• INST. KAJIAN OKSIDENTAL
• INST. KEJURUTERAAN
MIKRO & NANOELEKTRONIK
• INSTI. PERUBAHAN
MOLEKUL
• INSTI. PENYELIDIKAN TEN.
SURIA
• INSTI. SAINS ANGKASA
• INST. KAJIAN BENCANA ASIA
TENGGARA
• INSTI. KAJIAN PERUBAHAN
IKLIM
• INSTI. INFORMATIK VISUAL
JABATAN
PERKHIDMATAN
PELAJAR
PEGAWAI TADBIR
N54
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI FAKULTI SAINS KESIHATAN (SEDIA ADA)
DEKAN
VK7
KETUA JARINGAN INDUSTRI &
MASYARAKAT
DS54
PEJ. DEKAN
PEGAWAI TADBIR N48
KETUA JAMINAN KUALITI
DS54
TIMB. DEKAN
(PRASISWAZAH & ALUMNI
VK7
PUSAT PENGAJIAN SAINS
REHABILITASI
DS54
TIMB. DEKAN
(SISWAZAH & ANTARABANGSA)
VK7
PUSAT PENGAJIAN SAINS
JAGAAN KESIHATAN
VK7
PROG. AUDIOLOGI
TIMB. DEKAN
(PENYELIDIKAN & INOVASI)
VK7
PUSAT PENGAJIAN SAINS
JAGAAN KESIHATAN
VK7
PROG. DIETETIK
DS52
PROG. PSIKOLOGI
KESIHATAN
PROG. FISIOTERAPI
DS52
DS52
DS54
PROG. SAINS
PEMAKANAN
VK7
PROG. SAINS PERTUTURAN
PROG. TERAPI CARAKERJA
PROG. OPTOMETRI
& SAINS
PENGLIHATAN
DU52
DS52
DS54
JUMLAH: 22 JAWATAN
PROG. SAINS
BIOPERUBATAN
PROG. KESIHATAN
PERSEKITARAN &
KESELAMATAN
INDUSTRI
PROG. SAINS
FORENSIK
DS54
DS45
VK7
PROG. PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK &
RADIOTERAPI
DS45
5
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI FAK. SAINS KESIHATAN (SEDIA ADA)
DEKAN
PUSAT PENGAJIAN SAINS
REHABILITASI
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
PEJABAT DEKAN
1
PROGRAM AUDIOLOGI
PEG. TADBIR N48
1
PEG. SAINS C48
1
PEG. SAINS C44
2
PEG. SAINS C41
3
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
9
PEG. TADBIR N41
2
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
1
PEG. PENYELIDIK Q41,
Q43/44,Q47/48,Q51/52,
Q53/54
3
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
3
JTMP U38
1
JTMP U32
1
PPS C27/C32
4
PROG. SAINS PERTUTURAN
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
13
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
1
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U44
1
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
2
PROG. TERAPI CARAKERJA
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
2
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
8
JURUPULIH PERB.
U29/U32
3
PROGRAM FISIOTERAPI
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
8
JURUPULIH PERB.
U29/U32
3
PPT N27/N32
1
JURURAWAT U32
1
JTMP U29/U32
5
PPP U29/U32
1
PT/PO N22
1
PSP/SP
N17/N22/N27/28/N32
1
PSP/SP N17/N22
3
PT/PO N17/N22
10
PO N11
9
PUSAT SAINS JAGAAN
KESIHATAN
DS45,DS51/52,DS53/54,VK
7/VK6/VK5
1
PROGRAM DIETETIK
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
10
PEG. DIETETIK U41
4
PEG. SAINS C41
4
PPS C27/C32
5
PEG. SAINS C44
1
JTMP U32
3
JTMP U29/U32
14
PT/PO N17/N22
2
PO N11
4
PROG. PSIKOLOGI
KESIHATAN
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
16
PEG. OPTOMETRI U41
2
7
PEG. SAINS C41
2
PEG. PSIKOLOGI S41
1
PEG. PENYELIDIK
Q41,Q43/44,Q47/48,
Q51/52,Q53/54
1
2
JTMP U36
1
JTMP U29/U32
5
JTMP U32
2
PPS C27/C32
2
JTMP U29/U32
3
PPS C27/C32
4
PT/PO N17/N22
5
PO N11
4
5
PO N11
3
PROG. SAINS
BIOPERUBATAN
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
29
DU45,DU51/52,DU53/54,
VK7,VK6,VK5
4
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
6
DU45,DU51/52,DU53/54,
VK7,VK6,VK5
2
PROG. PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK & RADIOTERAPI
PROG.SAINS PEMAKANAN
PEG. SAINS C41
PT/PO N17/N22
1
PROG.SAINS FORENSIK
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
JUMLAH: 295 JAWATAN
DS45,DS51/52,DS53/54,VK7
/VK6/VK5
9
PROG. OPTOMETRI & SAINS
PENGLIHATAN
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
PUSAT SAINS DIAGNOSTIK &
KESIHATAN GUNAAN
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
9
JURU X-RAY U41/42
2
JURU X-RAY U29/U32
2
PROG. KESIHATAN
PERSEKITARAN &
KESELAMATAN INDUSTRI
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
9
DU45,DU51/52,DU53/54,
VK7,VK6,VK5
1
PKP U41/42
1
PPKP U29/U32
2
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI PUSAT PENGURUSAN
PENYELIDIKAN & INSTRUMENTASI (PPPI)
(SEDIA ADA)
PENGARAH
VK7
TIMB. PENGARAH
(PERANCANGAN OPERASI & KUALITI)
PEG. PENYELIDIKQ41,Q43/44,
1
Q47/48,Q51/52,Q53/54
PEG. PENYELIDIK SOSIAL
2
N41
PSP/SP N17/N22
1
PT/PO N17/N22
1
PENTADBIRAN, KEWANGAN &
SECRETARIAT PENGURUSAN
PEG. TADBIR N48
1
PEG. TADBIR N41
1
PSP/SP N17/N22/N27/28
1
PSP/SP N17/N22
1
PT/PO N17/N22
5
PO N11
1
TIMB. PENGARAH
(INFRASTRUKTUR & INSTRUMENTASI)
JURUTERA J41
1
PEGAWAI SAINS C41
5
PPS C27/C32
4
PEN. JURUTERA JA29
1
PSP/SP N17/N22
1
PT/PO N17/N22
1
JUMLAH: 28 JAWATAN
7
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR &
INSTRUMENTASI, PPPI (SEDIA ADA)
TIMB. PENGARAH
VK7
MAKMAL PENCIRIAN
STRUKTUR MOLEKUL
PEGAWAI SAINS C41
2
PPS C27/C32
2
JURUTERA J41
PEGAWAI SAINS C41
PPS C27/C32
PEN. JURUTERA JA29
PSP/SP N17/N22
PT/PO N17/N22
1
1
1
1
1
1
MAKMAL MORFOLOGI
PEGAWAI SAINS C41
1
PPS C27/C32
1
MAKMAL PENCIRIAN
FIZIKAL
PEGAWAISAINS C41
1
JUMLAH: 13 JAWATAN
8
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
PUSAT KEBUDAYAAN (SEDIA ADA)
KETUA PUSAT KEBUDAYAAN
PEG. KEBUDAYAAN B47/48
1
PEN. KETUA PUSAT KEBUDAYAAN
PEG. KEBUDAYAAN B43/44
UNIT PENDIDIKAN,
PENYELIDIKAN, PENERBITAN,
PENYELARASAN MUZIUM &
GALERI
PEG. KEBUDAYAAN
1
B41/42
PEG. KEBUDAYAAN
1
B31/32
UNIT KKL, PPUKM &
PENGANTARABANGSAAN
PEG. KEBUDAYAAN
1
B41/42
PEG. KEBUDAYAAN
1
B31/32
UNIT PENTADBIRAN, KEGIATAN
& PEMASARAN
PEG. KEBUDAYAAN B41/42
1
PEG. KEBUDAYAAN B31/32
2
PEG. KEBUDAYAAN B27/28/B31/32
PEREKA B27/28/B31/32
JURUFOTOGRAFI B17/B21/22
ARTIS BUDAYA B17/B27/28
PEN. JURUTERA JA29
PT/PO N17/N22
PEG. KEBUDAYAAN B17
PEMBANTU KEMAHIRAN H17
PEMBANTU AWAM H11
PO N11
2
1
1
8
2
6
1
1
5
2
1
UNIT KEMUDAHAN &
TEKNIKAL
PEG. KEBUDAYAAN
1
B41/42
PEG. KEBUDAYAAN
1
B31/32
JUMLAH: 40 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
JABATAN PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN (JPP)
(SEDIA ADA)
PENGARAH
JURUTERA J54
UNIT PENTADBIRAN
PEGAWAI. TADBIR N52
UNIT PERANCANG
UNIT UKUR BAHAN
PEGAWAI PERANCANG
BANDAR & DESA J48
JURUUKUR BAHAN J48
UNIT ARKITEK
UNIT AWAM
UNIT ELEKTRIK
ARKITEK J48
JURUTERA J52
JURUTERA J52
JPP KKL
UNIT LANDSKAP
UNIT MEKANIKAL
JURUTERA J48
ARKITEK LANDSKAP J41
JURUTERA J52
JUMLAH: 10 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
UNIT LANDSKAP, JPP (SEDIA ADA)
KETUA UNIT
ARKITEK LANDSKAP J41
PEMBANGUNAN & NAIK TARAF
LANDSKAP
(KAMPUS BANGI & CAWANGAN)
PEN. ARKITEK LANDSKAP
1
JA29
PEN. JURUTERA JA29
1
PENGURUSAN TAPAK
SEMAIAN & PRODUKSI
PEMANDU
1
KENDERAAN H11
PEMBANTU AWAM
14
H11
1
PENYELENGARAAN & OPERASI
(KAMPUS BANGI & CAWANGAN)
PEN. PEG. PERTANIAN G32
1
PENGURUSAN HIASAN
BUNGA TETAP &
UPACARA
PEMBANTU AWAM
14
H11
PEMANDU
2
KENDERAAN H11
PENYELENGARAAN
KAWASAN, LANDSKAP,
SAMPAH, CANTASAN, KOLAM,
ALUR ILMU & INVENTORI
PEN. PEG. PERTANIAN
6
G27
JUMLAH: 41 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI FAK. SAINS KESIHATAN (CADANGAN AGENSI)
DEKAN
PUSAT SAINS JAGAAN
KESIHATAN
PUSAT PENGAJIAN SAINS
REHABILITASI
JAWATAN/GRED
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
JAWATAN/GRED
SA CA
1
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
-
PROGRAM AUDIOLOGI
JAWATAN/GRED
9
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
1
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
3
2
JAWATAN/GRED
SA CA
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
13
JAWATAN/GRED
PEG. PSIKOLOGI
S41
1
-
PEG. TADBIR N48
-
1
CA
PEG.
PENYELIDIK
Q41,Q43/44,Q47/
48,Q51/52,Q53/54
JTMP U36
1
-
JTMP U32
2
-
JTMP U29/U32
3
-
PPS C27/C32
4
-
PT/PO N17/N22
5
-
PO N11
4
-
1
-
PEG. DIETETIK U41
2
4
PROG. PSIKOLOGI
KESIHATAN
DS45,DS51/52,DS53
/54,VK7/VK6/VK5
SA
CA
9
-
1
-
1
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
2
2
PROG. TERAPI CARAKERJA
JAWATAN/GRED
-
PROG. OPTOMETRI &
SAINS PENGLIHATAN
JAWATAN/GRED
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U44
JAWATAN/GRED
-
SA CA
SA
PEJABAT DEKAN
2
DS45,DS51/52,DS53 10
/54,VK7/VK6/VK5
JAWATAN/GRED
PROG. SAINS PERTUTURAN
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
JAWATAN/GRED
SA CA
PEG. SAINS C41
PROGRAM DIETETIK
SA CA
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
JAWATAN/GRED
SA CA
PEG. SAINS C41
2
-
JTMP U29/U32
5
-
PPS C27/C32
2
-
PT/PO N17/N22
5
-
PO N11
3
-
-
PEG.
OPTOMETRI U41
2
PROGRAM FISIOTERAPI
SA
CA
2
-
JAWATAN/GRED
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
8
-
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
8
-
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
-
2
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
-
2
JURUPULIH PERB.
U29/U32
3
-
JURUPULIH PERB.
U29/U32
3
-
SA CA
2
PROG.SAINS
PEMAKANAN
JAWATAN/GRED
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
SA CA
DS45,DS51/52,
16
DS53/54,VK7/VK6
/VK5
DS45,DS51/52,
DS53/54,VK7/VK6
/VK5
JAWATAN/GRED
SA CA
1
-
PEG. SAINS C41
4
PUSAT SAINS DIAGNOSTIK &
KESIHATAN GUNAAN
PPS C27/C32
5
JAWATAN/GRED
1
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
PEG. SAINS C48
1
-
PEG. SAINS C44
PEG. SAINS C44
2
-
JTMP U32
3
PEG. SAINS C41
3
-
JTMP U29/U32
14
PEG. TADBIR N41
2
-
PT/PO N17/N22
2
PEG. PENYELIDIK
Q41,Q43/44,Q47/48,
Q51/52,Q53/54
3
-
PO N11
4
JTMP U38
1
-
JTMP U32
1
-
PPS C27/C32
4
-
PROG. KESIHATAN
PERSEKITARAN &
KESELAMATAN INDUSTRI
PPT N27/N32
1
-
JURURAWAT U32
1
-
JTMP U29/U32
5
-
PPP U29/U32
1
-
PT/PO N22
1
-
PSP/SP
N17/N22/N27/28/N32
1
-
PSP/SP N17/N22
3
-
PT/PO N17/N22
10
-
PO N11
9
-
JAWATAN/GRED
SA CA
SA CA
1
-
PROG. SAINS
BIOPERUBATAN
JAWATAN/GRED
SA CA
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
29
-
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
4
-
PROG.SAINS FORENSIK
JAWATAN/GRED
SA CA
DS45,DS51/52,DS
53/54,VK7/VK6/V
K5
9
DU45,DU51/52,DU
53/54,VK7,VK6,V
K5
1
PKP U41/42
1
PROG. PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK & RADIOTERAPI
PPKP U29/U32
2
JAWATAN/GRED
SA CA
7
SA CA
-
JUMLAH: 309 JAWATAN
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
6
-
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
2
-
SA CA
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
9
-
JURU X-RAY U41/42
2
2
JURU X-RAY
U29/U32
2
-
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR
& INSTRUMENTASI, PPPI (CADANGAN AGENSI)
TIMB. PENGARAH
VK7
MAKMAL PENCIRIAN
STRUKTUR MOLEKUL
JAWATAN/GRED
SA CA
PEG. SAINS C41
2
1
PPS C27/C32
1
-
MAKMAL MORFOLOGI
JAWATAN/GRED
SA CA
PEG. SAINS C41
1
-
PPS C27/C332
1
-
MAKMAL PENCIRIAN
FIZIKAL
JAWATAN/GRED
SA CA
PEG. SAINS C41
1
2
JAWATAN/GRED
SA
CA
JURUTERA J41
1
-
PEN. JURUTERA
JA29
PEG. SAINS C41
1
-
1
-
PPS C27/C32
1
-
PSP/SP N17/N22
1
-
PT/PO N17/N22
1
-
JUMLAH: 15 JAWATAN
13
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
PUSAT KEBUDAYAAN (CADANGAN AGENSI)
KETUA PUSAT KEBUDAYAAN
JAWATAN/GRED
SA
CA
PEG. KEBUDAYAAN B51/52
-
1
PEG. KEBUDAYAAN B47/48
1
-
PEN. KETUA PUSAT KEBUDAYAAN
JAWATAN/GRED
PEG. KEBUDAYAAN B43/44
UNIT PENDIDIKAN, PENYELIDIKAN,
PENERBITAN, PENYELARASAN
MUZIUM & GALERI
JAWATAN/GRED
UNIT KKL, PPUKM &
PENGANTARABANGSAAN
JAWATAN/GRED
UNIT PENTADBIRAN, KEGIATAN &
PEMASARAN
SA CA
JAWATAN/GRED
SA
CA
1
-
UNIT KEMUDAHAN & TEKNIKAL
JAWATAN/GRED
SA
CA
1
-
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
1
-
1
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
1
-
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
2
-
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
-
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
SA
CA
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
1
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
1
JAWATAN/GRED
SA
CA
PEG. KEBUDAYAAN B27/28/B32/32
2
-
PEREKA B27/28/B31/32
1
-
JURUFOTOGRAFI B17/B21/22
1
-
ARTIS BUDAYA B17/B27/28
8
-
PEN. JURUTERA JA29
2
-
PT/PO N17/N22
6
-
PEG. KEBUDAYAAN B17
1
-
PEMBANTU KEMAHIRAN H17
1
-
PEMBANTU AWAM H11
5
-
PO N11
2
-
SA
CA
1
-
1
-
JUMLAH: 40 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
UNIT LANDSKAP, JPP (CADANGAN AGENSI)
KETUA UNIT
JAWATAN/GRED
SA
CA
ARKITEK LANDSKAP J44
-
1
ARKITEK LANDSKAP J41
1
1
PEMBANGUNAN & NAIK TARAF
LANDSKAP
(KAMPUS BANGI & CAWANGAN)
JAWATAN/GRED
PEN. ARKITEK
LANDSKAP JA29
PEN. JURUTERA JA29
PENYELENGARAAN & OPERASI
(KAMPUS BANGI & CAWANGAN)
JAWATAN/GRED
SA CA
1
-
1
-
PEN. PEG. PERTANIAN
G32
PENGURUSAN TAPAK
SEMAIAN & PRODUKSI
PENGURUSAN HIASAN BUNGA
TETAP & UPACARA
JAWATAN/GRED
SA
CA
PEMANDU
KENDERAAN H11
PEMBANTU
AWAM H11
1
-
14
-
JAWATAN/GRED
SA
CA
PEMBANTU AWAM
H11
PEMANDU
KENDERAAN H11
14
-
2
-
SA
CA
1
-
PENYELENGARAAN KAWASAN,
LANDSKAP, SAMPAH, CANTASAN,
KOLAM, ALUR ILMU & INVENTORI
JAWATAN/GRED
PEN. PEG. PERTANIAN
G27
SA
CA
6
-
JUMLAH: 41 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
Pertambahan
keperluan
perkhidmatan
klinikal
HURAIAN
•
Fakulti Sains Kesihatan merupakan fakulti pertama di Malaysia yang
menawarkan program-program Sains Kesihatan secara komprehensif.
PROGRAM
Prasiswazah
BILANGAN
PROGRAM
JUMLAH PELAJAR
SESI
2013/2014
11
1579
•
Pihak fakulti telah mengambil langkah mewujudkan perkhidmatan klinikal
dengan menubuhkan klinik dalam disiplin-disiplin pengajian yang
ditawarkan oleh fakulti.
•
Menawarkan perkhidmatan kepada pesakit di klinik FSK dan sebagai
Clinical Instructor bagi menyelia pelajar yang menjalani latihan klinikal di
hospital kerajaan
16
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
HURAIAN
•
klinik-klinik ini berfungsi sebagai klinik pengajaran bagi mahasiswa UKM
disamping menawarkan pekhidmatan klinikal dan kepakaran secara
komprehensif kepada masyarakat antaranya seperti berikut:
Klinik
Perkhidmatan
Klinik
Audiologi &
Sains
Pertuturan
• menyediakan kepakaran menilai, mencegah serta
mengendalikan masalah pendengaran dan
komunikasi.
• merupakan klinik pengajaran bagi mahasiswa UKM
yang diselia oleh audiologis dan patologis
pertuturan-bahasa yang bertauliah.
• menyediakan kelengkapan peralatan klinik yang
canggih.
• merupakan klinik pendengaran dan pertuturan
terawal ditubuhkan.
• merupakan pusat rujukan utama dalam negara.
17
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
HURAIAN
Klinik
Perkhidmatan
Klinik
Optometri
• merupakan klinik pengajaran bagi mahasiswa tahun
akhir yang diselia oleh pensyarah dan optometris
yang bertauliah.
• Perkhidmatan yang ditawarkan meliputi:
Klinik Rawatan Primer,
Klinik Kanta Sentuh,
Klinik Penglihatan Terhad,
Klinik Penglihatan Binokular,
Klinik Kanak-kanak (Pediatrik)
Klinik Penglihatan Warna.
18
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
HURAIAN
Klinik
Perkhidmatan
Klinik
Dietetik
• menyediakan perkhidmatan kaunseling dietetik oleh
pensyarah dietetik dan ahli dietetik bertauliah.
• menerima rujukan daripada pakar dan doktor
perubatan di Pusat Perubatan UKM.
• berfungsi sebagai klinik pengajaran bagi pelajar
program Ijazah Sarjanamuda Dietetik dengan
Kepujian.
19
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
HURAIAN
Klinik
Perkhidmatan
Klinik
Fisioterapi
• menyediakan perkhidmatan diagnosa kondisi-kondisi
dan masalah yang dihadapi serta intervensi untuk
pesakit/klien.
• sebagai ‘health educators’ dalam aspek preventif dan
rawatan komuniti, sukan dan kesihatan pekerjaan dan
fizikal serta membuat evaluasi dan pemeriksaan
kualiti praktis profesional menggunakan kaedah
pertanyaan.
• Penilaian perkhidmatan Fisioterapi merangkumi
setiap aspek iaitu:
Musculoskeletal
Kardiorespiratori
Neurologikal
‘Special Target’- Pediatrik, Geriatrik
20
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
Memenuhi
piawaian MQA
HURAIAN
•
Nisbah clinical instructor kepada pelajar yang diperlukan di setiap disiplin
ialah 1:4. Walaubagaimanapun, jumlah yang dipohon masih berada di
bawah piawaian yang digariskan oleh MQA dan kekurangan ini kini
ditampung oleh tenaga pengajar sedia ada iaitu seramai 142 orang dalam
pelbagai bidang sains kesihatan
Program
Jumlah
Pelajar
Jumlah Clinical Instructor
(sedia ada)
Mohon
Keperluan MQA
1:4
PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK DAN
RADIOTERAPI
82
2
2
21
AUDIOLOGI
59
3
2
15
TERAPI CARAKERJA
49
0
2
12
SAINS PERTUTURAN
71
3
2
18
FISIOTERAPI
75
0
2
19
DIETETIK
77
4
2
19
OPTOMETRI DAN SAINS
PENGLIHATAN
89
2
2
22
21
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
Pertambahan
instrumen
penyelidikan di
Pusat
Pengurusan
Penyelidikan dan
Instrumentasi
HURAIAN
•
Pertambahan jumlah instrumen yang melibatkan instrumen penyelidikan
berteknologi dan bernilai tinggi iaitu RM21.3 juta antaranya seperti
berikut:
•
Sehingga akhir tahun 2012 lebih dari 14 ribu analisis sampel telah
dijalankan dengan penjanaan kewangan lebih dari RM500 ribu.
MAKMAL
Makmal Pencirian Struktur
Molekul
INSTRUMEN
Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance
600MHz Cryoprobe (FT-NMR 600MHz Cryo)
Gas Chromatography Mass Spectrometer ToF
(GC-MS ToF)
Liquid Chromatography Mass Spectrometer ToF
(LCMS ToF)
Makmal Pencirian Fizikal
HARGA
(RM)
6 juta
1.4 juta
1.9 juta
X-Ray Diffraction Spectrometer (XRD)
2.3 juta
X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)
1.5 juta
Auger Electron Spectrometer (AES)
4.6 juta
22
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERMOHONAN AGENSI
ASAS
Skim
•
perkhidmatan
terpencil seperti
Arkitek Landskap
dan Pegawai
•
Kebudayaan
HURAIAN
Naik Taraf Jawatan Arkitek Landskap, gred J44 di Jabatan Pembangunan
dan Penyelengaraan dan Pegawai Kebudayaan, gred B52 di Pusat
Kebudayaan.
Peluang Kenaikan Pangkat Pegawai Kebudayaan
GRED
SA
NISBAH
MOHON
JUMLAH
NISBAH
BARU
B51/52
-
0:0
1
1
1:1
B47/48
1
1:1
-
1
1:1
B43/44
1
1:4
-
1
1:3
B41/42
4
-
-1
3
-
23
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERTIMBANGAN JPA
1. Pertambahan perjawatan di Fakulti Sains Kesihatan (FSK)
JAWATAN
Pegawai
Pemulihan
Perubatan
U41
SEDIA
ADA
5
POHON
JPA
ASAS PERTIMBANGAN JPA
8
8
Pertambahan keperluan perkhidmatan klinikal
kepada pesakit di klinik FSK dan sebagai Clinical
Instructor bagi menyelia pelajar yang menjalani
latihan klinikal di hospital kerajaan.
Klinik-klinik yang terdapat di FSK adalah seperti
berikut:
1.Klinik Audiologi & Sains Pertuturan
2.Klinik Optometri
3.Klinik Dietetik
4.Klinik Fisioterapi
Pegawai
Optometri
U41
6
2
2
Pegawai Dietetik
U41
5
2
2
Juru X-Ray
U41/42
2
2
2
Nisbah clinical instructor kepada pelajar yang
diperlukan di setiap disiplin yang ditetapkan oleh
MQA ialah 1:4
24
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERTIMBANGAN JPA
2. Pertambahan instrumen penyelidikan di Pusat Pengurusan
Penyelidikan dan Instrumentasi (PPPI)
JAWATAN
Pegawai Sains
C41
SEDIA
ADA
88
POHON
JPA
ASAS PERTIMBANGAN JPA
3
3
Pertambahan jumlah instrumen penyelidikan
berteknologi tinggi yang keseluruhannya bernilai
RM 21.3 juta.
Memerlukan sumber tenaga profesional yang
berkemahiran mengendalikan instrumen.
25
MESYUARAT JKKPO
KPM
ASAS PERTIMBANGAN JPA
3. Naik Taraf Jawatan
JAWATAN
Pegawai
Kebudayaan
B52
SEDIA
ADA
-
POHON
JPA
1
-
Perbandingan relativiti dengan IPTA lain.
Mewujudkan laluan kerjaya yang lebih baik kepada
pegawai berdasarkan kompleksiti dan bebanan
tugas.
Pegawai
Kebudayaan
B41
Arkitek
Landskap
J41/J44
4
-1
-
-
1
Arkitekl
Landskap J44
-
1
-
Arkitek
Landskap J41
1
-1
-
ASAS PERTIMBANGAN JPA
26
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI FAK. SAINS KESIHATAN (CADANGAN AGENSI)
DEKAN
PUSAT SAINS JAGAAN
KESIHATAN
PUSAT PENGAJIAN SAINS
REHABILITASI
JAWATAN/GRED
DS45,DS51/52,DS53/54,
VK7/VK6/VK5
SA CA
1
JPA
-
JAWATAN/GRED
-
SA CA JP
A
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
1
-
-
PROGRAM AUDIOLOGI
JAWATAN/GRED
SA CA
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
9
DU45,DU51/52,DU53
/54,VK7,VK6,VK5
1
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
3
JPA
-
-
-
-
2
2
PROGRAM DIETETIK
JAWATAN/GRED
SA
CA JPA
DS45,DS51/52,DS5
3/54,VK7/VK6/VK5
10
-
-
PEG. DIETETIK
U41
4
2
2
PROG. PSIKOLOGI KESIHATAN
JAWATAN/GRED
PROG. SAINS PERTUTURAN
JAWATAN/GRED
SA
CA JPA
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
13
-
-
DU45,DU51/52,DU53
/54,VK7,VK6,VK5
1
-
-
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U44
1
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
2
2
2
PROG. TERAPI CARAKERJA
JAWATAN/GRED
SA
DS45,DS51/52,DS5
3/54,VK7/VK6/VK5
SA
9
CA JPA
-
-
JAWATAN/GRED
SA
CA JPA
PEG. SAINS C41
2
-
-
JTMP U29/U32
5
-
-
PPS C27/C32
2
-
-
PT/PO N17/N22
5
-
-
PO N11
3
-
-
CA JPA
DU45,DU51/52,DU53
/54,VK7,VK6,VK5
2
-
-
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
8
-
-
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
-
2
2
JURUPULIH PERB.
U29/U32
3
-
*
PROGRAM FISIOTERAPI
JAWATAN/GRED
SA
CA JPA
DS45,DS51/52,DS5
3/54,VK7/VK6/VK5
8
-
-
PEG. PEMULIHAN
PERUBATAN U41
-
2
2
JURUPULIH
PERB. U29/U32
3
-
-
JAWATAN/
GRED
SA
CA JPA
PEG. SAINS
C41
2
PEG.
PSIKOLOGI
S41
1
-
-
PEG.
PENYELIDIK
Q41,Q43/44,Q4
7/48,Q51/52,Q5
3/54
1
-
-
JTMP U36
1
-
JTMP U32
2
-
JTMP U29/U32
3
PPS C27/C32
4
PT/PO
N17/N22
5
PO N11
4
PEJABAT DEKAN
JAWATAN/GRED
-
SA CA JP
A
-
JAWATAN/GRED SA CA JP
A
PEG. SAINS C41
4
-
-
PEG. TADBIR N48
1
-
-
PPS C27/C32
5
-
-
PEG. SAINS C48
1
-
-
PEG. SAINS C44
1
-
-
PEG. SAINS C44
2
-
-
JTMP U32
3
-
-
PEG. SAINS C41
3
-
-
JTMP U29/U32
14
-
-
PEG. TADBIR N41
2
-
-
PT/PO N17/N22
2
-
-
PEG. PENYELIDIK
Q41,Q43/44,Q47/48,
Q51/52,Q53/54
3
-
-
PO N11
4
-
-
-
JTMP U38
1
-
-
-
JTMP U32
1
-
-
-
-
PPS C27/C32
4
-
-
-
-
PPT N27/N32
1
-
-
-
-
-
-
PROG. OPTOMETRI & SAINS
PENGLIHATAN
JAWATAN/GRED SA CA JP
A
DS45,DS51/52,
16
DS53/54,VK7/VK6
/VK5
-
PEG.
OPTOMETRI U41
2
-
PROG. KESIHATAN
PERSEKITARAN &
KESELAMATAN INDUSTRI
PUSAT SAINS DIAGNOSTIK &
KESIHATAN GUNAAN
JAWATAN/GRED
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
SA CA JP
A
1
-
-
PROG. SAINS BIOPERUBATAN
JAWATAN/GRED
SA CA JP
A
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
29
-
-
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
4
-
-
PROG.SAINS FORENSIK
JAWATAN/GRED SA CA JP
A
JAWATAN/GRED
DS45,DS51/52,DS
53/54,VK7/VK6/V
K5
9
DS45,DS51/52,DS53/
54,VK7/VK6/VK5
6
-
-
DU45,DU51/52,DU53/
54,VK7,VK6,VK5
2
-
-
JURURAWAT U32
1
-
-
JTMP U29/U32
5
-
-
PPP U29/U32
1
-
-
PT/PO N22
1
-
-
-
-
1
-
-
DU45,DU51/52,D
U53/54,VK7,VK6,
VK5
1
PSP/SP
N17/N22/N27/28/N32
PSP/SP N17/N22
3
-
-
PKP U41/42
1
-
-
PT/PO N17/N22
10
-
-
PPKP U29/U32
2
-
-
PO N11
9
-
-
-
-
SA CA JP
A
PROG. PENGIMEJAN
DIAGNOSTIK & RADIOTERAPI
JAWATAN/GRED
SA CA JPA
DS45,DS51/52,DS5
3/54,VK7/VK6/VK5
9
-
-
JURU X-RAY
U41/42
2
2
2
PROG.SAINS PEMAKANAN
JAWATAN/GRED SA CA JP
A
JURU X-RAY
U29/U32
2
-
-
DS45,DS51/52,
DS53/54,VK7/VK6
/VK5
2
7
-
2
-
JUMLAH: 309 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN INFRASTRUKTUR &
INSTRUMENTASI (CADANGAN JPA)
TIMB. PENGARAH
VK7
MAKMAL PENCIRIAN
STRUKTUR MOLEKUL
JAWATAN/GRED SA CA JPA
PEG. SAINS C41 2
1
1
PPS C27/C32
2
-
MAKMAL MORFOLOGI
JAWATAN/GRED SA CA JPA
PEG. SAINS C41
1
-
-
PPS C27/C32
1
-
-
MAKMAL PENCIRIAN FIZIKAL
JAWATAN/GRED SA CA JPA
PEG. SAINS C41 1
2
2
JAWATAN/GRED SA
JUMLAH: 15 JAWATAN
CA JPA
JURUTERA J41
1
-
-
PEN.
JURUTERA
JA29
PEG. SAINS C41
1
-
-
1
-
-
PPS C27/C32
1
-
-
PSP/SP N17/N22
1
-
-
PT/PO N17/N22
1
-
-
28
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
PUSAT KEBUDAYAAN (CADANGAN JPA)
KETUA PUSAT KEBUDAYAAN
JAWATAN/GRED
UNIT PENDIDIKAN, PENYELIDIKAN,
PENERBITAN, PENYELARASAN
MUZIUM & GALERI
JAWATAN/GRED
SA CA
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
1
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
1
1
-
JPA
SA
CA
JPA
PEG. KEBUDAYAAN
B51/52
-
1
-
JAWATAN/GRED
PEG. KEBUDAYAAN
B47/48
1
-
-
PEG. KEBUDAYAAN
B43/44
UNIT KKL, PPUKM &
PENGANTARABANGSAAN
JAWATAN/GRED
PEN. KETUA PUSAT KEBUDAYAAN
UNIT PENTADBIRAN, KEGIATAN &
PEMASARAN
SA CA JPA
JAWATAN/GRED
SA
CA
SA
CA JPA
1
JPA
JAWATAN/GRED
1
-
-
PEG. KEBUDAYAAN
B43/44
1
-
-
-
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
1
-
-
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
2
-
-
-
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
PEG. KEBUDAYAAN
B31/32
JAWATAN/GRED
SA
CA
JPA
2
-
-
PEREKA B27/28/B31/32
1
-
-
JURUFOTOGRAFI B17/B21/22
1
-
-
ARTIS BUDAYA B17/B27/28
8
-
-
PEN. JURUTERA JA29
2
-
-
PT/PO N17/N22
6
-
-
PEG. KEBUDAYAAN B17
1
-
-
PEMBANTU KEMAHIRAN H17
1
-
-
PEMBANTU AWAM H11
5
-
-
PO N11
2
-
-
-
UNIT KEMUDAHAN & TEKNIKAL
PEG. KEBUDAYAAN
B41/42
PEG. KEBUDAYAAN
B27/28/B32/32
-
SA
CA JPA
1
-
-
1
-
-
JUMLAH: 40 JAWATAN
MESYUARAT JKKPO
KPM
CARTA ORGANISASI
UNIT LANDSKAP, JPP (CADANGAN JPA)
KETUA UNIT
JAWATAN/GRED
SA
CA JPA
ARKITEK LANDSKAP J44
-
1
-
ARKITEK LANDSKAP
J41/J44
-
-
1
ARKITEK LANDSKAP J41
1
1
1
PEMBANGUNAN & NAIK TARAF
LANDSKAP
(KAMPUS BANGI & CAWANGAN)
JAWATAN/GRED
PENYELENGARAAN & OPERASI
(KAMPUS BANGI & CAWANGAN)
SA CA JPA
PEN. ARKITEK
LANDSKAP JA29
PEN. JURUTERA JA29
1
-
-
1
-
-
PENGURUSAN TAPAK SEMAIAN
& PRODUKSI
JAWATAN/GRED SA CA
PEMANDU
KENDERAAN
H11
PEMBANTU
AWAM H11
1
14
-
-
JAWATAN/GRED
SA
PEN. PEG.
PERTANIAN G32
1
PENGURUSAN HIASAN BUNGA
TETAP & UPACARA
JPA
JAWATAN/GRED
SA CA JPA
-
PEMBANTU
AWAM H11
PEMANDU
KENDERAAN H11
14
-
-
2
-
-
-
JUMLAH: 41 JAWATAN
CA JPA
-
-
PENYELENGARAAN KAWASAN,
LANDSKAP, SAMPAH, CANTASAN,
KOLAM, ALUR ILMU & INVENTORI
JAWATAN/GRED
PEN. PEG.
PERTANIAN G27
SA CA JPA
6
-
-
MESYUARAT JKKPO
KPM
PERAKUAN JPA
PERKARA
SA
POHON
JPA
1. NAIK TARAF (secara tukar ganti)
a.
PEGAWAI KEBUDAYAAN B51/52
-
1
-
b.
PEGAWAI KEBUDAYAAN B41/42
4
-1
-
c.
ARKITEK LANDSKAP J44
-
1
-
d.
ARKITEK LANDSKAP J41/J44
-
-
1
e.
ARKITEK LANDSKAP J41
1
-1
-1
2. PEWUJUDAN JAWATAN BARU
a.
PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN U41
5
8
8
b.
PEGAWAI OPTOMETRI U41
6
2
2
c.
PEGAWAI DIETETIK U41
5
2
2
d.
JURU X-RAY U41/U42
2
2
2
e.
PEGAWAI SAINS C41
88
3
3
19
18
JUMLAH
31
MESYUARAT JKKPO
KPM
IMPLIKASI KEWANGAN
•
Urusan ini melibatkan pertambahan implikasi
kewangan sebanyak RM 630,111.00 setahun.
SYOR
• Mesyuarat JKKPO dengan hormatnya dipohon
menimbang dan meluluskan perakuan JPA tersebut.
32
MESYUARAT JKKPO
KPM
SEKIAN,
TERIMA KASIH
33
MESYUARAT JKKPO
KPM
SLIDE HYPERLINK
34
MESYUARAT JKKPO
KPM
RINGKASAN PERMOHONAN AGENSI
BIL
JAWATAN/SKIM
GRED
SEDIA
ADA
POHON
MANSUH
JUMLAH
1
Pegawai Pemulihan
Perubatan
U41
5
8
-
13
2
Pegawai Optometri
U41
6
2
-
8
3
Pegawai Dietetik
U41
5
2
-
7
4
Juru Xray
U41/42
2
2
-
4
5
Pegawai Sains
C41
88
3
-
91
6
Pegawai Kebudayaan B51/52
0
1
-
1
7
Pegawai Kebudayaan B41/42
4
-
1
3
8
Arkitek Landskap
J44
0
1
-
1
9
Arkitek Landskap
J41
1
-
1
0
111
19
2
128
JUMLAH
35
MESYUARAT JKKPO
•
KPM
Tren pewujudan jawatan di Universiti Kebangsaan
Malaysia bagi tempoh lima (5) tahun adalah seperti
berikut:
BIL
TAHUN
WUJUD
MANSUH
1.
2009
154
184
2.
2010
65
42
3.
2011
-
-
4.
2012
2
-
5.
2013
47
47
268
273
JUMLAH
36

similar documents