Digitala-steget-Ett offentligt SverigeiVarldsklass 140902 skl

Report
Digitala steget
Ett offentligt Sverige i världsklass
Näringsdepartementet
Hur kan vi bygga en digital offentlig
förvaltning i värdsklass?
Det finns flera sätt att vara bäst!
• Det finns idag över 3 800
e-tjänster från 137 myndigheter
• 60 % av medborgarna använder
någon form av onlinetjänst för att
komma i kontakt med
myndigheten
• 50% använder molntjänster
Näringsdepartementet
Man kan vara medborgare på olika
sätt!
•
•
•
Medborgaren som skattebetalare –
Bättre kvalitet och effektivitet i
verksamheten!
Medborgaren som kund –
Enklare vardag för medborgare!
Medborgaren som delägare –
Öppnare förvaltning som stödjer
innovation och delaktighet!
Näringsdepartementet
EU:s nya studie mäter om det finns digitala
tjänster som understödjer sju olika
livshändelser
Nionde plats
Näringsdepartementet
Hur sköter sig Sverige i de olika
livshändelserna?
Sveriges placering bland 33 länder:
– Flytta (2)
– Äga och köra en bil (3)
– Studera (10)
– Starta företag (10)
– Driva företag (14)
– Starta ett rättsligt förfarande (15)
– Förlora och hitta ett nytt jobb (24)
Näringsdepartementet
Viktiga insatser för att förenkla för
företagen
Näringsdepartementet
EU-kommissionens studie och
jämförelser
• Få med icke-användarna
• Användbarheten
• Smarta telefoner förändrar nästan allt
Näringsdepartementet
EU-kommissionens studie och
jämförelser
Näringsdepartementet
EU:s rekommendationer
• Designa med användarens upplevelse i
sinnet
• Bygg en digitalt professionell yrkeskår
• Främja en sammankopplad förvaltning
• Bättre styrning
Näringsdepartementet
Våra utmaningar
• Hur får vi ett utifrån och in-perspektiv att
genomsyra alla områden?
• Hur kan ett medborgarcentrerat perspektiv
skapa en medborgardriven utveckling av
förvaltningen?
• Hur får vi alla goda krafter att verka åt
samma håll?
Näringsdepartementet
Budgetpropositionen 2014
• Förstärka styrningen av statsförvaltningens
digitalisering genom att utarbeta ett flerårigt
utvecklingsprogram – Digitala steget
• Digitala lösningar för en enklare, öppnare och
effektivare förvaltning till nytta för medborgare och
företag.
• Statsförvaltningen ska i större utsträckning tillsammans
utveckla och dela digitala lösningar
• Stimulera digitaliseringen av den svenska offentliga
förvaltningen
Näringsdepartementet
Förstärk initiativkraften och innovationsförmågan i det offentliga!
Företagande
Livsmedel
Landsbygd
Byggande
Digitala steget
Hälsa
Enklare
Öppnare
Effektivare
Miljö
Föräldraskap
Arbete
Näringsdepartementet
Trafik
Kortade ledtider för utveckling och införande!
Näringsdepartementet
Myndigheternas it-användning
• Ökade krav på intern styrning och säkerhet
• Realiserade nyttor
• Komplexa utvecklingsinitiativ
Näringsdepartementet
Fokus på mobilitet, livshändelser och
öppen digital samverkan – Mitt Sverige
Mitt Sverige
Mitt Sverige
Näringsdepartementet
Mina meddelanden
Budgetpropositionen 2014
• Regeringen överväger att genom reglering
göra det obligatoriskt för myndigheterna att
ansluta sig till infrastrukturen för säkra
elektroniska försändelser, Mina meddelanden
Näringsdepartementet
Mina meddelanden
Uppdrag till 10-talet myndigheter
• Planer för anslutning till Svensk E-legitimation
och Mina meddelanden
Näringsdepartementet
Mina meddelanden
•
Öppna frågor
Näringsdepartementet
Digitala steget
Ett offentligt Sverige i värdsklass
Näringsdepartementet

similar documents