Emosjoner & affekt

Report
Emosjoner,
affekt & sånt
Frode Svartdal
UiT 2014
Emosjon: En bevisst og evaluerende reaksjon til noe
* Sinne, Frykt, Glede, …
Affekt: En automatisk positiv / negativ-reaksjon overfor noe
Humør (mood): En emosjonell tilstand som ikke er
knyttet til noe bestemt
6 grunnleggende emosjoner
SES OVER ULIKE KULTURER OG ULIKE ARTER
Ekman & Friesen (1971)
Sosiale emosjoner: Sympati, forlegenhet, skam,
skyldfølelse, stolthet, sjalusi, misunnelse, takknemlighet,
beundring, indignasjon og forakt
Emosjoner har tre aspekter
KOGNISJON
KROPPSLIG
REAKSJON
Frykt
ATFERD
SINT
HUND!
ANS
Ulike emosjoner – særegne ansiktsuttrykk
Emosjoner er adaptive
NEGATIVE
- Innsnevrer oppmerksomheten
- Muliggjør respons på trussel ved aktivering
SINNE, FRYKT, AVSKY
POSITIVE
GLEDE, INTERESSE, OVERRASKELSE
(Frederickson, 1998)
- Utvider tenkning og atferd
- Danner grunnlag for utforskning og læring
Kognisjon Emosjon
 Tap  Tristhet
 Hindring Sinne
 Fare/trussel  Frykt
 Måloppnåelse  Glede
“…all affective states arise from cognitive interpretations of core neural sensations
that are the product of two independent neurophysiological systems.”
Circumplex-modellen; Posner et al, 2005
Emosjoner – generell modell
Fysiologiske
responser
Utløsende
stimuli
Kognitiv
tolkning
Atferd
Utrykk
Hvordan er disse
relasjonene?
James-Lange
Stimulus
(bil kommer
mot)
William James, amerikansk psykolog
Carl Lange, dansk fysiolog
Kroppslig
reaksjon
(aktivering)
Frykt
(emosjon)
Med andre ord:
1) Kroppslig reaksjon  emosjon
2) Ulike kroppslige reaksjoner  ulike emosjoner
Cannon-Bard
Kroppslig
reaksjon
(aktivering)
Møtende bil
(stimulus)
Frykt
(emosjon)
• Med andre ord:
• Stimuli i situasjonen
utløser parallelt
• Emosjon
• Fysiologiske
responser
Schacter & Singer: Tofaktorteori
+
Med andre ord:
• Enhver emosjon har en (uspesifikk) aktivering
• Emosjonen vi oppfatter er en funksjon av
den merkelapp vi gir aktiveringen
Dutton & Aron, 1974
“Misattribution of arousal”
Dutton & Aron, 1974
• Mannlige forsøkspersoner
• To betingelser: Fp. gikk over en av to bruer:
• Gyngende hengebru = + aktivering
• Betongbru = ingen aktivering
• Over bruen ble alle møtt av en attraktiv kvinne (medhjelper)
• Kvinnen gjorde følgende:
• Presenterte TAT-kort og ba mennene assosiere til dette
• Oppga telefonnummer i tilfelle det skulle være spørsmål
Hengebru
•
•
39% ringte damen etterpå
•
Vesentlig mer sex i TAT-historiene
Betongbru
9% ringte damen etterpå
Facial feedback-hypotesen (Ekman)
Sensorisk feedback fra ansiktsmuskler
 emosjonell opplevelse
We may smile because we are happy, but we
are also happy because we are smiling.
Velvære, lykke
Affektbalanse: Positive emosjoner – negative emosjoner
Satisfaction with life: Mitt liv vurdert
mot en standard
SWLS
Lykke
• Liten relasjon til materiell velstand
Forventet levetid
Over et minimum  liten økning med
økende inntekt
Lykke
• Lykke = relativt stabil i livet
• Folk med barn mindre lykkelige enn andre (!)
• Positive ting = positive, men bare for en stund
Vinner
1 million
Lykke
• Negative ting = negative, men bare for en (litt lengre) stund
Hvordan øke lykke?
• Fokusere på de positive tingene i livet ditt
Lag liste over de positive
tingene som har hendt deg
• Positive emosjoner (nonne-studien)
Kort selvbiografi 1930
Positive emosjoner  helse
?
Helse  positive emosjoner
60 år senere: Nonner med
Positive emosjoner  10 år
lengre levetid
(Danner, Snowdon, & Friesen, 2001).
Velvære
Stress, anger, mestringsfølelse, positive og negative
tanker…
Betydning
for velvære
Emosjoner og følelser siste par
uker
Current effect: F(2, 122)=13,625, p=,00000
5,0
POSITIVE
NEGATIVE
4,5
4,0
Skåre
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
2
3
IPS
4
Helseplager ungdom 11-5 år
Odds Ratio
Jenter/Gutter
< 1 = mer gutter
> 1 = mer jenter
Selvregulering
R
R
R
R R
R
Mål
R
R R
R R
R
1) MÅL: Hva vil jeg oppnå?
2) SELVVURDERING: Fungerer det jeg gjør for å nå målet?
3) REGULERING: Korrigerer jeg atferd på en god måte?
Emosjonell selvregulering
R
Mål
R
R
R
R
R R
R R
R
R
R
•
•
•
•
Unngå stress
Oppsøke behag
Søke trøst
…
Emosjonell selvregulering
•
•
Gjøre ting du liker i stedet
•
Spise noe godt
•
Høre på god musikk
Indirekte måter
Unngå ting du ikke liker
•
Se på TV
•
Gå et annet sted
Direkte
Litt mer
direkte måter
• Gjøre noe direkte med aktiveringen
(eks. sinne)
• Redefinere problemet
• Se problemet fra et annet
synspunkt
• Erstatte med humor
Selvkontroll
Valg
Litt nå….
Viljestyrke:
Kraft til å stå i mot fristelser
eller mer senere?
Svikt i selvkontroll
Viljestyrke:
Kraft til å stå i mot fristelser
Når svekkes viljestyrke?
•
•
•
•
Når du er trøtt og sliten
Etter vanskelige valg
Når du har utøvet selvkontroll
Når du er stresset
Ego depletion (Baumeister)
Viljestyrke er en begrenset ressurs
og det å bruke viljestyrke på en oppgave
vil gi mindre ressurser tilgjengelig til
andre oppgaver
So, if you spend every morning deciding what to eat
breakfast or picking out what you should wear, you a
wasting limited self-control resources on unimpor
Persistens
Mestringstro
Mål
Bandura: Self efficacy
Langer: Illusion of control
Handling, aktivitet
Betingelse for å gjøre det bra
Gjøre noe!
Positiv motivasjon
Artig
Spennende
Lærerik
Givende
Meningsfull
Utfordrende
Morsomt
Anvendelig
Trygt
vs.
Kjedelig
Stressende
Avslørende
Angstskapende
Sinne

similar documents