konsumentekonomi - Friskolan Lust & Lära

Report
Konsumentekonomi
År 9
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
Konsument och konsumtion
Konsumtionsmönster
Kassabok, Vart går dina pengar?
Reklam, och hur påverkas du?
Lagar
Ekonomi
Lån
Lgr 11
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att
utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i
hushållet får för hälsa, välbefinnande och
gemensamma resurser. Undervisningen ska också
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om
konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra
välgrundade val när det gäller privatekonomi och
kunna hantera olika problem och situationer som en
ung konsument kan ställas inför. –Lgr11 HKK.
• Ekonomi = hushållning med resurser
• Konsument
• Balans i ekonomin
– Inkomster
– Utgifter
Lyxfällan Leo
• Fasta utgifter
– Hyra, försäkringar, el…
• Rörliga utgifter
– Nöjen, shopping, mobil…
• Budget
• Kassabok
• Lyxfällan Vanita
Vad kostar du?
Rimlig månadspeng?
•
•
•
•
Rimlig summa för månadspeng?
Vad ska den räcka till?
Skillnad killar/tjejer?
Hur ser det ut i er studiegrupp?
Dina pengar - Vem bestämmer?
Dina föräldrar bestämmer mycket, men inte allt.
• 16 år. Du har enligt föräldrabalken, rätt till de pengar
du själv tjänar genom feriejobb.
• 18 år. Du är då myndig och bestämmer över dina
egna pengar. Du är även berättigad till att ta lån och
krediter.
Spara
• Buffertspara
Till oförutsägbara händelser.
• Målsparande
Till något du planerar köpa. Som Mobiltelefon, dator. Eller
liknande.
Låna
Något de flesta behöver. Det finns dock olika
former. Vissa är billigare än andra.
Begrepp:
• Ränta: Kostnad för att låna pengar
• Effektiv ränta: Räntan + uppläggningskostnader + övriga avgifter.
• Räntefritt: Du slipper räntan, dock uppkommer diverse olika
uppläggningskostnader. Samt kostnader för avi och så vidare.
Olika typer av lån
Banklån
Sms - Lån, kontokrediter,
snabblån
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Säkert
Kräver inkomst
Ibland krävs säkerhet
Låga räntor
Borgen
Låga krav
Höga räntor
Snabba pengar
Lättillgängliga
Skulder
Skulder växer fort. En skuld med årsränta på 20% fördubblas på 4 år. De
som väljer att konsumera med hjälp av snabblån kan få en ränta på flera
hundra procent av sitt ursprungliga lånesumma. Banken kan erbjuda lån
från ca 4% beroende på dina förutsättningar som låntagare.
• Lär dig spara
• Lär dig längta – Man behöver inte köpa allt på samma gång.
• Inga små lån och krediter – Spara till mindre inköp. Ta ett bra och
billigare lån till stora inköp som hus och bil.
Vad händer om du inte kan betala?
Skuld 100 :• Betalningspåminnelse + 50:• Inkassokrav + 160 :•Kronofogden + 300:• Amorteringsplan + 150:•Ansökan om utmätning + 600:En skuld blir lätt stor om man inte betalar den. I detta fall
växer skulden från 100:- till 1700:- + ränta.
Kronofogden
Många inkassobolag arbetar med att i första hand driva in
skulder som är några dagar eller veckor gamla. Bolagen tar
ut avgifter för dessa tjänster. Tillslut hamnar ärendet hos
Kronofogden.
Kronofogdens register: Många personer finns i dessa
register. Framförallt ungdomar mellan 18-25. Efter att
skulden är betald till Kronofogden tar det 3 år att försvinna
från registret. Detta kan göra det svårare att bli beviljad lån.
Eller att få arbete.
Kronofogden
Kronofogden genomför även utmätningar i hemmet, vilket
innebär att de kommer och värderar dina ägodelar. Om inte
betalning kan lösas på annat sätt tar de med sig dina
ägodelar som betalning.
Räcker detta inte till, kan man få istånd en skuldsanering.
Detta gäller enbart stora belopp och är mycket ovanligt. I
vanligaste fall så får man en avbetalningsplan som man
sätter i stånd tillsammans med kronofogden.
Kronofogden vill naturligtvis hjälpa dig i första hand. Prata
med dem innan det är försent!
• Livet och pengarna: Om privatekonomi
Försäkringar
En försäkring bör du ha om något oplanerat skulle hända, som t.ex. en
olycka eller att något plötsligt försvinner eller går sönder. Du som
försäkringstagare betalar kontinuerligt en avgift till försäkringsbolaget
(oftast månadsvis). Om en olycka sedan händer behöver du endast betala
en självrisk.
Det finns massor av försäkringar och bolag att välja på. Läs och jämför. Det
kan dock löna sig att samla alla försäkringar hos samma bolag.
På Konsumenternas.se kan du läsa mer om olika bolag.
Olika typer av försäkringar
Man kan ha försäkringar mot och för det mesta. Man bör ha en översikt av
vilka försäkringar man behöver och inte.
• Livförsäkring – En typ av personförsäkring som gäller liv, hälsa och
arbetsförmåga. Här kan du få en form av ersättning i händelse av skada.
• Hemförsäkring – En trygg försäkring som täcker det mesta i hemmet. Där
ingår även Ansvarsförsäkring, rättskyddsförsäkring och reseförsäkring.
• Allriskförsäkring – Även kallad drulleförsäkring. Täcker olyckor, som att
tappa sin mobil. Eller att ha backat över sin dator.
• Moped/bilförsäkring – Dessa fordon skall vara försäkrade. Ersätter
personskador och sakskador som du vållar. Om du väljer så kan den även
täcka stöld.
Konsumtion
• Konsumtion betyder förbrukning. Att vara konsument betyder att man är
förbrukare av varor och tjänster. Vi är alla konsumenter, de varor och
tjänster vi behöver skaffar vi oss genom våra tillgångar /resurser – våra
pengar.
Hur och vad vi konsumerar varierar mycket beroende på vår livssituation.
Skillnaderna kan bero på ålder och tillgångar. Du som tonåring har t.ex. ett
helt annat konsumtionsmönster än en pensionär.
Se en familjs konsumtionsmönster på sidan 125 i hk-boken.
Etisk konsumtion
Vi i den rikare delen av världen är drabbad av en total konsumtionshysteri.
Vi är det stora miljöhotet idag. Vi slänger saker, och förbrukar jordens
resurser på ett sätt som är långt ifrån hållbart. Vi har ett allt för stort
ekologiskt fotavtryck. Resor, med flyg och bil samt vårt behov av att ha det
nyaste är idag det största hotet mot miljön.
Overshoot day
• Konsumtion - hur värderas saker i livet? vad är
viktigt?
Reklam
• Reklam = ideligen ropa
• Marknadsföring
• Var kritisk!
– Skillnad på information och reklam
• Media
– Tv, radio, tidningar, internet (sociala medier m.m.)
– http://www.hkportalen.se/reklam.html
http://www.hkportalen.se/reklam.html
Produktplacering
• Medvetet placerad ”smygreklam”. Nästan alla filmer innehåller
produktplacering. Det är ingen tillfällighet att James Bond kör Aston
Martin.
• Produktplacering finns även på andra platser. I Tv- serier, bloggar,
musikvideos och så vidare. Men även på nya uteställen eller restauranger
som betalar personer för att köa, vilket gör att fler personer lockas till
platsen. Kända personer är även de ofta sponsrade av olika företag. Detta
är typisk produktplacering. Tanken är att du som konsument skall lockas
till samma stil som din idol.
• Musikvideos med produktplacering
• Marknadsföring
– TV-reklam på TV4 som når hela landet; 2,2 milj
• Exempel ur dagstidningar
– Hitta den största annonsen i din tidning
– Gissa pris på annonsen
– Hitta den minsta annonsen i din tidning
– Gissa pris på annonsen
Butiksreklamen vill styra dig ”rätt”
En affär vill att du skall köpa saker som du inte planerat att köpa. Du leds
runt i affären. I ett så kallat ”kundvarv”. Det är in gen tillfällighet att
affärerna ser ut som de gör. Detta är noggrant undersökt.
Varor vi köper ofta, till exempel mjölk. Är placerad långt in i affären. Detta
är för att du skall behöva gå igenom hela butiken.
Spontanvaror som vi egentligen inte planerat att köpa placeras strategiskt
ut i affären. Ett exempel är kassan, där du står en stund och väntar.
Detta lockar till spontanköp
• Butiken placerar ut stora staplar varor i butiken längst kundvarvet. Detta
får oss att tro att stora mängder får oss att tro att varan är billig.
• Genom brutna staplar så får detta oss att tro att varan snart är slut.
• Priset 99:- upplevs billigare än 100:• Hektopris upplevs billigare än kilopris. 15:- hg istället för 150:- kg.
• Förpackningarnas storlek smygminskas. Från 500g till 450g, men
produkten säljs till samma pris.
• Ta 3 betala för 2 är en klassisk lockelse.
• Musik i butiken förhöjer din köplust.
Konsumentverket
•
•
•
•
•
•
•
•
En statlig myndighet som är till för att hjälpa dig som konsument.
Granskar reklam
Kontrollerar avtal
Arbetar för säkrare produkter
Funktionshindrade skall ha samma möjlighet som andra konsumenter
Hjälpa konsumenter få ekonomin att gå ihop.
Utbilda konsumentvägledare
Råda vid köp utanför EU.
Ge råd vid viktiga konsumentfrågor på www.konsumentverket.se
Kommunala konsumentvägledare
Svarar på frågor, och ingriper vid enskilda tvister. Du skall vända dig till din
kommunala konsumentvägledare med konsumtionsfrågor. Du hittar din
lokala konsumentvägledare på konsumentverkets hemsida, eller på
kommunens hemsida.
• Öppet köp
Innebär att du får lämna tillbaka en oanvänd vara inom en viss tid. Du får
då pengarna tillbaka. På kvittot skall det stå ”öppet köp”. Det finns ingen
lag som ger dig rätt till detta men de flesta affärer går med på det.
• Bytesrätt
Affärer som inte erbjuder öppet köp kan istället erbjuda bytesrätt. Detta
betyder att du kan lämna tillbaka varan oanvänd, inom avtalad tid. Kvitto
underlättar inlämnandet. Du kan då få ett tillgodokvitto.
Tillgodokvitto = Ett ”presentkort” som du kan få handla för i den aktuella
butiken.
Tänk på!
• Spara kvittot! Om du behöver byta en vara, reklamera, så du kan bevisa
vart du köpt varan.
• Ta vara på vilka regler som gäller i olika affärer.
• Kontrollera varan så fort du köpt den.
• Ta kontakt direkt om du upptäcker något fel.
• Om felet beror på dig kan inte affären ta ansvar för detta.
• Om det är fel på en vara så har du rätt att kräva pengarna tillbaka. Säljaren
kan dock välja att först reparera varan eller ge dig en likvärdig vara.
• Spara brev, mejl, köpeavtal, garantier, kvitton. I minst 3 år. Detta gäller
större köp.
• Om du säljer något, t.ex. en moped måste du kunna visa upp kvitto för
köparen.
Konsumentlagar
•
•
•
•
Konsumentköplagen
Distans- och hemförsäljningslagen
E-handelslagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentköplagen
Talar om dina rättigheter som konsument när du köper en vara i en affär.
Den talar om vilka regler som gäller när du inte är nöjd med varan, samt
vad du kan kräva av säljaren.
Lagen gäller:
• Köp av lösa saker, livsmedel, kläder, möbler, och bilar.
• Byte av lösa saker, t.ex. när du lämnar in en cykel mot en annan i en
cykelaffär.
• Beställning av en specialbyggd vara, t.ex. en dator.
Konsumentköplagen
Om det är fel på varan har du rätt att reklamera:
•
•
•
•
•
Kräva att få varan reparerad
Kräva att få en annan valfri vara (samma prisklass)
Kräva prisavdrag
Hålla inne betalning
I vissa fall kräva skadestånd
Sexmånadersregeln
Reklamationstiden för en vara är enligt konsumentköplagen 3 år. Det vill
säga den tid du har att klaga på varan. Fel som visar sig inom sex månader
kan dock alltid anses vara ett ursprungligt fel.
Distans- och hemförsäljningslagen
• Lagen gäller: Internethandel, postorder och telefonförsäljning, eller
hemförsäljning.
Du har en ångerrätt på 14 dagar. Det vill säga att du kan ångra dig inom 14
dagar. Detsamma gäller köp utanför EU, men då kan tiden för ångerrätt
vara kortare.
Med varan ska du få en blankett där information finnas angående hur du
går till väga vid byte, samt adress och telefonnummer till säljaren.
Distans- och hemförsäljningslagen
Du har inte ångerätt vid distansavtal när det gäller:
• Inkvartering, transporter, servering.
• Kultur och idrottsevenemang
• Livsmedel
• Tidningar
• Spel
• Plomberade varor som plomberingen brutits på.
E- handelslagen
Gäller när du handlar saker över internet
Säljaren måste lämna viss information till dig som konsument.
• Säljarens namn , adress, telefon, och e – post. Priset skall även framgå.
• Om skatter eller fraktkostnader tillkommer
• Du skall kunna ändra en felaktig beställning
• Säljaren måste bekräfta din beställning via E – post.
Konsumenttjänstlagen
Lagen gäller när, hantverkare eller annan utför arbete på något du äger.
Lagen ger sig skydd vid bland annat:
• Reparationer av cykel, dator, mobil.
• Arbeten på fastigheter
• Förvaring av lösa saker. T.ex. möbler
Du har som konsument rätt att få en specificerad räkning där du kan se
vad som gjorts och hur priset räknats ihop. Har du fått en ungefärlig
prisuppgift får inte priset överskridas med mer än 15%. Har du fått ett fast
pris gäller alltid det överenskomna priset. Be om att få priser skriftligt!
• Livet och pengarna om konsumentlagar

similar documents