Teritoriálno-komoditná *truktúra sveta

Report
Teritoriálno-komoditná štruktúra
sveta
Jana Marková
Teritoriálna štruktúra svetového
obchodu
• Neustále sa zvyšuje podiel rozvinutých ekonomík
• Pôvodne triáda svetových ekonomík- USA, Čína,
Japonsko
• V súčastnosti aj Nemecko , Francúzko a Južná Kórea
Teritoriálna štruktúra- export
1. Čína
2. USA
3. Nemecko
4. Japonsko
5. Francúzsko
6. Južná Kórea
7. Švajčiarsko
8. Taliansko
9. Rusko
10. Veľká Británia
Teritoriálna štruktúra - import
1. USA
2. Čína
3. Nemecko
4. Japonsko
5. Francúzsko
6. Veľká Británia
7. Taliansko
8. Južná Kórea
9. Švajčiarsko
10. Hongkong
Čína
• Export: 1856,45 mil. USD
• Hlavné exportné komodity:
Elektromechanické produkty 57 % a na prácu náročné produkty ako
oblečenie, textílie, obuv, nábytok, plastové produkty, tašky, hračky
20%.
• Exportní partneri:
USA 17 %, EU 16% ASEAN 10 %, Japonsko 7 % a Juž. Kórea
• Import: 1704,38 mil. USD
• Hlavné importné komodity:
Elektromechanické produkty 43%, ropa 12%, železná ruda 5% , meď,
hliník sója
• Importní partneri:
EU, ASEAN, Japonsko, Juž. Kórea a Taiwan
USA
• Export: 18 9446 mil. USD
• Hlavné exportné komodity:
Priemyselné výrobky 34% Kapitál 33% Potraviny, Krmivá, Nápoje
9%,Automobily, súčiastky, motory 9% Spotrebný tovar- 12%
• Hlavní exportéri:
Kanada 19%, EU 17%, Mexico 14 %, Čína 7% and Japonsko 5 %
• Import: 228593 mil. USD
• Hlavné importné komodity:
Priemyslené výrobky 32 % (ropa tvorí polovicu ) Kapitálové výrobky 24% ;
Automobily, súčiastky, motory 13 % Spotrebný tovar 12% Potraviny, krmivá,
nápoje 5%
• Hlavní importéri:
China 18 %, EU 16 %, Canada 14% , Mexico 12 % and Japan 6%
Nemecko
• Export: 85,30 bil. USD
• Exportné komodity:
Autá 18% a stroje 15 %
• Exportní partneri:
40 % ide do Eurózóny a 50% do Európskej únie, Ostatné USA, Čína,
Švajčiarsko, Rusko
• Import: 72.20 bil. USD
• Importné komodity:
Elektronické zariadenia 10 % palivá 9%, dopravné prostriedky,
súčiastky a kovy
• Importný partneri:
• Holandsko 9 % Čína 8 %, Francúzsko ,Taliansko, USA, VB, Rusko ,
Belgicko,Rakúsko a Švajčiarsko
Japonsko
• Export: 5972,13 bil. JPY
• Hlavné exportné komodity:
Motorové vozidlá 21 %neelektrické zariadenia, nástroje a mechanické
zariadenia 21 % komerčná elektronika a polovodiče 18 % chemikálie 12%
železné a oceľové produkty 6 % vedecké a optické zariadenia 3 %
• Hlavné exportné krajiny:
Čína 30 %, USA 15 % Juž. Kórea 7.5% , Thajsko 4.5% a Nemecko 3%
• Import: 6904,23 bil. JPY
• Hlavné importné komodity:
Palivá 32 % stroje 19% , potraviny 9 ,priemyselný tovar 9 % chemikálie
8.5%, základné suroviny 8 % a oblečenie 4%
• Hlavní importní partneri:
Čína 24 % USA 9% Saudská Arábia 8% , Austrália 7% a Južná Kórea 5
%
Vývoj svetového exportu v mil.
USD
Vývoj svetového importu
v mil. USD
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&f
ile=Map.wcdf&bookmarkState={%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en
%22}}
Podiel najväčších exportérov na
svetovom exporte (v bil. USD)
svet
USA
Čína
Nemecko
Japonsko
Holandsko
Export rozvinutých ekonomík podľa
regiónov
Objem obchodu podľa regiónov
Komoditná štruktúra
• Ide o dynamický parameter medzinárodného obchodu
• V súčasnosti sa zvyšuje podiel konečných výrobkov a
klesá podiel prvovýrobkov a surovín
• Odráža komparatívne výhody krajiny
• Závisí aj od ekonomického rozmeru krajiny
Bilancia zahraničného obchodu s
tovarom a službami za rok 2012 (v bil.
USD)
Krajina
Export
Import
Saldo
obchodnej
bilancie
Čína
2048,714
1818,405
19,23
USA
1545,708
2335,536
-60,80
Nemecko
1407,082
1167,236
20,00
Japonsko
798,567
885,873
-7,25
Francúzko
568 ,920
673,794
-8,74
Vývoj komoditnej štruktúry MO a
podiel jednotlivých tovarových skupín (v
bil. USD)
Svet
hotové výrobky a služby
Palivá
Potraviny
suroviny
http://www.wto.org
Zdroj:http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=alltypes&aid=2&cid=regions&syid=2006&eyid=2010&u
nit=TBPD
Vývoj cien primárnych komodít
Potraviny
Nápoje
Poľnohospodárske
suroviny
Kovy
Použité zdroje:
• http://www.tradingeconomics.com
• http://www.slideshare.net/tamass/mhv-vsvetovy-obchod-truktra-a-vvojov-tendencie2013
• http://unctad.org
• http://www.wto.org/english/res_e/statis_e
• http://stats.oecd.org
• http://www.imf.org/external/data.htm
Ďakujem za pozornosť.

similar documents