sekolah rendah

Report
KURSUS MENINGKATKAN PROFESIONALISME
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)
SEKOLAH RENDAH
TRANSFORMASI
PENDIDIKAN
Tn HJ ROZI BIN PUTEH ISMAIL
KETUA SEKTOR
SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
JABATAN PENDIDIKAN PERAK
PERANAN PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID (HEM)
DALAM MENJAYAKAN PELAN
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSA
(PPPM)
2013-2025
Cabaran GETIR Negara :
Menyediakan Pendidikan Berkualiti
Membina Perkembangan sosiobudaya
yang sihat dalam kalangan rakyat
Membangunkan Ekonomi Yang
Mampan
BAGAIMANA NEGARA MENGATASI
CABARAN INI ?
MENAMBAH BAIK KEBERHASILAN
SISTEM PENDIDIKAN DENGAN
CEPAT,
BERKESAN DAN SIGNIFIKAN
KEPADA KEPERLUAN.
PPPM :GELOMBANG 1
MENGUBAH SISTEM DENGAN
MEMBERI SOKONGAN KEPADA
GURU
DAN PENEKANAN KEPADA
KEMAHIRAN ASAS
KEMAHIRAN ASAS
1. Meningkatkan kualiti pengajaran
dengan meningkatkan kemahiran
guru sedia ada
2. Meningkatkan kualiti kepimpinan
sekolah
3. Meningkatkan kadar literasi
4. Mengupayakan JPN dan PPD
FOKUS PENGURUSAN
PENGARAH PENDIDIKAN PERAK
Merapatkan Jurang Pendidikan bandar dan luar bandar.
Memperkasakan Pejabat Pendidikan Daerah.
Memperkasakan Sekolah Premier (sebelum merdeka) dan
Sekolah Menengah (selepas merdeka).
Melaksanakan Program Pemimpin Pelapis.
Pelan Strategik Perak Sentiasa Di Puncak Kecemerlangan 20152020.
Memastikan Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan.
Melaksanakan National Blue Ocean Strategy (NBOS) untuk
memartabatkan pendidikan Perak.
Pelaksanaan Program Pendidikan berasaskan Konsep 8S1C.
Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan Bahasa
Inggeris.
Budaya memberi penghargaan.
KEBERKESANAN SISTEM
PENYAMPAIAN :
BAGAIMANA MENINGKATKAN
SISTEM PENYAMPAIAN TERBAIK
Prosedur urusan dalam
melaksanakan perkhidmatan
dan pentadbiran kepada
pelanggan (murid, ibubapa dan
mereka berkepentingan) supaya
lebih berkesan dan cepat
Mempertingkatkan keupayaan
pengumpulan, penyusunan dan
penganalisaan data
Menetapkan KPI dan perlu di
semak
Menubuhkan Jawatankuasa
Pemantauan Pelan Strategik di
sekolah
Menyampaikan analisis dapatan
mengenai isu strategik pendidikan
kepada semua warga
sekolah/ibubapa
ISU STRATEGIK DI SEKOLAH RENDAH
•Prestasi pencapaian UPSR dalam
tempoh 4 tahun berturut-turut
berada pada kedudukan di bawah
prestasi kebangsaan.
GRED PURATA NEGERI UPSR
2010
2011
2012
2013
Bil
Bil
Bil
Bil
% Duduki Negeri GP
% Duduki Negeri GP
% Duduki Negeri GP
% Duduki
Duduki
Duduki
Duduki
Duduki
Negeri
GP
1
V
1.78
1,076
0.22
V
1.75
1,188
0.24
V
1.74
1,331
0.26
V
1.73
1,350
0.29
1
2
W
2.17 23,307
4.83
D
2.09 34,410
7.09
N
2.14 19,255
3.82
M
2.13 13,953
2.99
2
3
M
2.18 14,537
3.01
T
2.15 22,888
4.72
W
2.17 24,021
4.77
N
2.13 17,555
3.77
3
4
J
2.19 58,194
12.07
M
2.17 14,815
3.05
D
2.18 34,882
6.92
J
2.14 57,305
12.29
4
5
N
2.19 18,788
3.90
N
2.17 18,638
3.84
M
2.18 15,232
3.02
P
2.15 23,335
5.01
5
6
C
2.20 26,074
5.41
J
2.18 58,923
12.15
P
2.19 26,082
5.18
D
2.16 32,640
7.00
6
7
P
2.20 24,113
5.00
W
2.19 22,766
4.69
C
2.19 26,759
5.31
W
2.16 21,422
4.60
7
8
B
2.22 84,289
17.48
C
2.20 26,126
5.39
J
2.19 63,676
12.64
C
2.18 25,055
5.37
8
9
D
2.22 35,502
7.36
P
2.21 24,655
5.08
T
2.22 22,903
4.55
B
2.18 84,296
18.08
9
10
T
2.25 23,220
4.81
B
2.22 85,731
17.67
B
2.22 90,515
17.97
T
2.21 21,879
4.69
10
11
Nas
2.31 482,311
100.00
A
2.29 41,444
8.54
Nas
2.31 503,827
100.00
K
2.27 35,630
7.64
11
12
A
2.31 42,053
8.72
Nas
2.30 485,162
100.00
A
2.31 43,466
8.63
Nas
2.27 466,167
100.00
12
13
K
2.34 38,668
8.02
K
2.34 38,519
7.94
K
2.33 39,102
7.76
A
2.29 38,248
8.20
13
14
R
2.42
4,402
0.91
R
2.39
4,540
0.94
R
2.35
4,322
0.86
R
2.37
4,142
0.89
14
15
L
2.44
1,233
0.26
L
2.46
1,358
0.28
L
2.47
1,232
0.24
L
2.49
1,204
0.26
15
16
S
2.54 43,046
8.92
S
2.57 43,849
9.04
S
2.57 45,712
9.07
S
2.52 42,664
9.15
16
17
H
2.80 43,809
9.08
H
2.83 45,312
9.34
H
2.83 45,337
9.00
H
2.76 45,489
9.76
17
UPSR: Pencapaian 2010- 2013 dan Sasaran 2014
%
2.35
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Semua A
Menguasai
Gred Purata
2.3
2.25
Gred
2.2 Purata
2.15
2.1
2010
2011
2012
2013
9.99
63.27
2.31
9.37
64.71
2.29
8.55
65.1
2.31
8.49
63.77
2.29
Sasaran
2014
11.68
69.68
2.15
2.05
CABARAN UTAMA
• Kepimpinan sekolah tidak mampu
mengenal potensi murid
• Kualiti PdP : Pada tahap harapan dan
memuaskan : SKPM Standard 4
• Kehadiran : sekolah murid orang asli kurang
50% dan keseluruhan kurang 95%
• Kurang sokongan komuniti menjayakan
program pendidikan
STATUS KEHADIRAN MURID (RENDAH) MENGIKUT NEGERI 2014
%
%
Baseline Jan
Feb
%
Bil
Negeri
%
%
%
Mac Peningkatan Target
1
Perlis
92.1
95.5
93.9
94.7
2.9
95
2
Kedah
92
96.2
94.7
94
3
95
3
PulauPinang 91.9
94.4
93.3
95.2
3.1
95
4
Perak
92.8
93.3
93.2
93.3
2.2
95
5
Selangor
90.2
84.8
91.8
91
4.8
95
6
WP K.Lumpur88.5
81.3
6.6
95
7
WP Putrajaya 93
2
95
8
N. Sembilan 92.1
2.9
95
9
Melaka
95.7 94.2 93.6
95.60 94.20 93.50
93.3
96
94.6
95.8
1.7
95
10 Johor
93.2
95
94
95
1.8
95
11 Pahang
91.1
92.2
92.4
91.1
1.4
95
91
95.3
94.2
93.9
4
95
13 Kelantan
92.1
95.5
94.2
93.6
2.9
95
14 Sabah
87.6
91.6
92.3
91.2
7.3
95
15 Sarawak
93.6
92.6
93.4
93.2
1.4
95
16 Labuan
92.4
94.2
93.7
93.9
2.6
95
12 Terengganu
3
STATUS DISIPLIN MURID SEKOLAH (RENDAH) MENGIKUT NEGERI 2014
Bil
Negeri
%
Baseline
%
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Penurunan
%
Target
1
Perlis
0.56
0.03
0.08
0.03
0.01
0.55
2
Kedah
0.57
0.02
0.03
0.01
0.01
0.56
3
Pulau Pinang
0.26
0.01
0.03
0.02
0.01
0.25
4
Perak
0.64
0.01
0.03
0.03
0.01
0.64
5
Selangor
0.88
0.45
0.38
0.06
0.01
0.88
6
WP K.Lumpur
1.31
0.07
0.13
0.10
0.01
1.30
7
WP Putrajaya
0.07
0.00
0.00
0.01
0.01
0.06
8
N. Sembilan
0.70
0.03
0.05
0.03
0.01
0.69
9
Melaka
0.79
0.04
0.05
0.10
0.01
0.78
10
Johor
1.46
0.07
0.07
0.07
0.01
1.45
11
Pahang
0.52
0.06
0.08
0.03
0.01
0.52
12
Terengganu
0.17
0.11
0.11
0.10
0.01
0.16
13
Kelantan
0.11
0.01
0.02
0.01
0.01
0.10
14
Sabah
2.62
0.09
0.11
0.09
0.01
2.61
15
Sarawak
2.20
0.04
0.07
0.05
0.01
2.19
16
Labuan
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
17
PENOLONG KANAN HEM PERLU DILIHAT
SEBAGAI SEORANG YANG BERWIBAWA
1. Mengetahui, Memahami PENGURUSAN
Bidang Tugas :
• Tahu yang dibuat itu tepat dan betul
• Memahami semua surat pekeliling/siaran
2. Meningkatkan Kesedaran Peranan PK HEM :
Sedar bahawa Hal Ehwal Murid berkait
dengan semua hal murid dan agensi luar
• Tiada murid yang terpinggir
• Pelbagai watak : suri teladan, penyelesai
masalah, idola, motivator, kaunselor……ibu,
bapa
3. Mampu menjadikan sekolah sebagai tempat
yang disukai murid
• Mampu tingkatkan akhlak dan sahsiah murid
• Mampu memotivasi murid
• Mampu melibatkan semua guru dan murid
dalam pelbagai aktiviti
4. Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilan
diri :
 Ada ilmu DAN sentiasa meningkatkan
kemahiran
 Ada kemahiran mengurus
 Komunikasi yang baik
 Bersemangat dan stamina diri tinggi
PERANAN PK HEM DALAM
MEMBENTUK CIRI-CIRI UTAMA
YANG DIPERLUKAN OLEH
SETIAP MURID SUPAYA
BERUPAYA BERSAING PADA
PERINGKAT GLOBAL
1. Pengetahuan
Memastikan semua program dan
aktiviti yang diadakan di sekolah memberi
PENGETAHUAN dan NILAI kepada murid
2. Kemahiran Berfikir
Murid didedahkan kepada Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Adakan aktiviti yang mencabar pemikiran
murid.
Lahirkan murid yang kritis dan kreatif.
3. Kemahiran Memimpin
Terapkan nilai-nilai kepemimpin terpuji.
Beri peluang kepada ramai murid untuk
jadi pemimpin.
Banyakkan program dan aktiviti yang
boleh melahirkan kepimpinan dalam
kalangan murid
4. Kemahiran Dwi Bahasa
Berkomunikasi dalam dwibahasa dalam
program dan aktiviti terpilih
5. Etika dan Kerohanian
Terapkan nilai-nilai yang baik /
terpuji
rajin / workhard
amanah / jujur
berdisiplin
dan lain-lain
Membentuk karektor murid
Membina sahsiah terpuji
6. Identiti National
a.
Terapkan, Sayangkan
i. Diri
iv. Sekolah
ii. Ibu / bapa v.
Negara
iii. Guru
b.
Hormat kepada lambang-lambang
kebesaran negara.




JADILAH PK HEM YANG CEMERLANG :
PRINSIP 8S + 1C
SCORE
STUDY
STRATEGY
SENCE OF URGENCY
 SPEED
 STAMINA
 SUPPORT AND SPIRIT
 SUCCESS
+
CHECKING
SLOGAN
KEMANTAPAN PELAKSANAAN DAN
TINDAKAN PANTAS
IMPAK
KEHADIRAN MURID TH 5 DAN 6 : 100%
KEHADIRAN MURID KESELURUHAN : MELEBIHI
95%
IMPAK KEPADA PENCAPAIAN AKADEMIK
KPI DAN SASARAN
2014
2015
GRED PURATA
2.15
2.10
% CEMERLANG
11.68
14.02
% LULUS
69.68
71.77
KEDUDUKAN KEBANGSAAN
5
3
Selamat Berbakti

similar documents