Document

Report
KURSUS KELESTARIAN(LINUS)
TAHUN 1 2014
PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Tarikh
11 Oktober 2014
Masa
8.00 hingga 4.30 petang
Tempat
PKG Bandar Mas
OBJEKTIF PEMERIKSAAN KHAS JNJK
1. Pengurusan pelaksanaan program
LINUS2.0.
2. Tahap pengajaran guru dan
pembelajaran murid.
3. Verifikasi data dan pencapaian murid
yang telah melepasi Saringan.
4. Kelestarian LINUS dalam pengajaran
murid baru Menguasai.
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
Dokumen
1. Pentadbir maklum dengan Cetakan portal
pencapaian Saringan
NKRA / RS
LINUS
2. Pentadbir mencerap PdP Borang
LINUS
pencerapan
PdP
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
3. Perbincangan dalam
mesyuarat kurikulum,
panitia dan LINUS
4. Penglibatan guru-guru,
Unit HEM, Guru
Bimbingan dan Panitia
Dokumen
Minit
mesyuarat
Laporan atau
program
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
Dokumen
5. Perancangan dan
Pelan
program sokongan LINUS Strategik dan
program dan
laporan
6. Sasaran pengurangan
Headcount
murid Tidak Menguasai
dan KPI
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
7. Program murid TM yang
berada pada Tahun 4
8. Analisis Keputusan
Saringan berdasarkan
kelas
Dokumen
Program murid
TM pada
Tahun 4
Analisis kelas /
cetakan portal
NKRA
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
Dokumen
9 Maklumat guru opsyen
dan bukan opsyen
Opsyen guru
10 Peranan guru LINUS,
Pemulihan dan Pentadbir
serta pengoperasian
LINUS
Buku Panduan
dan
P’operasian
LINUS
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
11 Sudut / Info / Bilik LINUS
bermaklumat dan mudah
diakses
12 Keputusan Saringan
tahun-tahun lepas.
Dokumen
Lokasi dan
bahan
Keputusan
2012 – 2014
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
13 Penggunaan TMK, Modul
LINUS, BBB dan bahan
lain dalam PdP
14 “Pembetulan” apabila ada
kesalahan latihan
Dokumen
Modul LINUS,
bahan
pembelajaran
Buku latihan
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
15 Prosedur Saringan
dipatuhi dan status murid
dikenalpasti
16 Instrumen Saringan
disemak dan BPPI diisi
teliti dengan pen serta
selaras dengan portal
Dokumen
Manual Am
dan Manual
Instrumen
Instrumen
Saringan dan
BPPI
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
17 Instrumen Saringan dan
BPPI dikumpul di sekolah,
mudah diakses dan
disahkan oleh Pentadbir
18 Analisis konstruk bagi
murid Tidak Menguasai
Dokumen
Instrumen
Saringan dan
BBPI
RS LINUS /
BPPI /
Cetakan portal
NKRA
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
19 Pemantauan PdP
kelestarian LBM /
Numerasi Tahun 2 dan 3
20 Aktiviti, latihan dan
bimbingan khusus murid
baru Menguasai
Dokumen
Nama / Kenal
murid baru
Menguasai
Catatan dalam
RPH dan
latihan
berbeza
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Bil
Perkara
21 Verifikasi murid
Menguasai Tahun 1 – 3
LBM, LBI dan Numerasi.
Dokumen
Nama murid
Menguasai /
RS LINUS
Tuan / Puan digalakkan
menyediakan pamflet LINUS 2.0
sekolah masing-masing
TAKLIMAT PEMERIKSAAN KHAS
JEMAAH NAZIR JAMINAN KUALITI
Sesi soal-jawab
Terima kasih

similar documents