BEM_09 - Leteboskolan

Report
En fossilbränslefri stad
Vad gör Borås Energi och Miljö?
• Hämtar och tar hand om avfall
• Producerar fjärrvärme
• Producerar el
En fossilbränslefri stad
En fossilbränslefri stad
Fråga
 Ge ett exempel på ett fossilt bränsle?
Exempel: Kol, naturgas, olja (bensin och diesel).
 Vad använder man fossila bränslen till?
Exempel:
Olja – Tillverkning av plast, värme och el.
Bensin/Diesel (råolja) – Drivmedel för bil, buss och lastbil.
Kol – Tillverkning av värme och el.
Naturgas – Drivmedel samt tillverkning el och värme
En fossilbränslefri stad
Hur bildas fossila bränslen?
 Alger, plankton och andra växter
 Syrefri miljö
 Sediment
 Högt tryck
 Hög temperatur
 Miljontals år
 Kemiskt kolväte
En fossilbränslefri stad
Fråga
 Ge ett exempel på förnyelsebara bränsle?
Exempel: Solenergi, vindkraft, vattenkraft biobränsle och biogas.
 Ge exempel på vad man använder olika förnyelsebara
bränslen till?
Exempel:
Solenergi – Tillverkning av elektricitet och värme
Vindkraft – Tillverkning av elektricitet och värme
Vattenkraft – Tillverkning av elektricitet och värme
Biobränsle – Tillverkning av elektricitet och värme
Biogas – Drivmedel till bil, buss, lastbil.
En fossilbränslefri stad
Våra utmaningar
 Ersätta oljebaserad (fossil) uppvärmning i Borås.
 Öka andelen bensin- och dieselfria fordonsbränslen.
 Producera mer förnyelsebar el till Borås.
 Ökad återvinning av avfall.
 Spara energi!
En fossilbränslefri stad
En fossilbränslefri stad
Avfallstrappan
En fossilbränslefri stad
Källsortering i Borås
En fossilbränslefri stad
Återvinningsstation – sortera mera
 Återvinningsstation
Här lämnar vi alla förpackningar, tidningar och batterier
Återvinning sparar energi
Genom att sortera vårt avfall under 2007 kunde vi minska
utsläppen av koldioxid med 6,2 miljoner ton per år.
En fossilbränslefri stad
Återvinningscentral
Här kan du lämna:
•Farligt avfall
(glykol,
bekämpningsmedel, kvicksilver från
termometrar, lim- och färgrester,
lösningsmedel, olja och oljefilter, lysrör,
lågenergilampor och batterier.
•Elektronik
•Grovavfall
(möbler, sängar, soffor,
madrasser, spegel m.fl)
•Trädgårdsavfall
En fossilbränslefri stad
Fråga
 Hur stora mängder kvicksilver krävs för att förgifta en
medelstor sjö?
En tesked!
En fossilbränslefri stad
Vad händer med det du slänger?
 Sobackens återvinningsanläggning
 Optisk sortering
En fossilbränslefri stad
Fjärrvärme, fjärrkyla och el
Ryaverket i Borås tillverkar fjärrvärme, fjärrkyla och el.
En fossilbränslefri stad
Så fungerar fjärrvärme
En fossilbränslefri stad
Bränslemix 2008
Bränslemixen är de olika bränslen Borås Energi och Miljö använder för att
kunna värma upp vatten som sedan gör att vi kan producera fjärrvärme
och el.
Biobränsle
Avfall
Fossilt
El + Övrigt
Bioolja
En fossilbränslefri stad
Ackumulatortank (”termos”)
En fossilbränslefri stad
Bränslemix med ackumulatortanken
Biobränsle
Avfall
Bioolja
El + Övrigt
Gasol
En fossilbränslefri stad
Biogasfordon
En fossilbränslefri stad
Fråga
 Hur långt kan man köra en biogasbil på 1000 bananskal?
SVAR: ca 100 km (10 mil)
Genom att stoppa ner ditt matavfall i den svarta påsen bidrar du till att vi
på Borås Energi och Miljö kan producera biogas. 10 kg matavfall blir till
biogas som motsvarar 1 liter bensin.
En fossilbränslefri stad
Fråga
Hur kan man spara energi?
Åk mindre bil och planera dina resor.
Sänk inomhustemperaturen.
Släck lampan.
Duscha ett par minuter mindre varje gång.
Stäng av elektriska apparater.
Köp ekologiska produkter.
Köp närproducerade varor.
Återvinning av alla förpackningar och ditt farliga avfall.
Sortera ditt matavfall.
Använd laddningsbara batterier.
En fossilbränslefri stad
Fråga
 Kan vi nå målet om ett fossilfritt Borås?
Om alla hjälps åt kan vi nå målen, det är er och min framtid det handlar om.
Därför är det viktigt att alla hjälper till och bidrar, både du och jag!
En fossilbränslefri stad
Tack för visat intresse!
Frågor?
En fossilbränslefri stad

similar documents