Introduksjon

Report
Velkommen
til Newtondag!
Læringsmål:
 Vite forskjellen på energikilder og energiformer, og gi
eksempler på dette.
 Kunne gi eksempel på hvordan energi fra vann og vind ble
utnyttet i eldre tid.
 Vite prinsippet for hvordan en generator/dynamo produserer
strøm.
 Kunne bygge opp et energikraftverk ut fra en tredimensjonal
byggeanvisning.
 Kjenne til minst tre typer energikraftverk som brukes i verden
i dag, og prinsippet for hvordan de produserer energi.
 Vite om ulemper og begrensninger med bruk av vann-, vindog solkraftverk.
Dagsplan (ca)
09.00:
09.30:
10.00:
10.45:
11.15:
12.30:
12.45:
13.30:
14.00:
Teori
2 elevforsøk m/oppsummering
Bygge opp et kraftverk og en liten el-bil
Matpause
Bygge videre +oppgaver med kraftverk og bil
Liten bilkonkurranse
Etterarbeid med PhotoStory
Nedrigging og oppsummering
Ferdig
Energikilder:
Energiformer:
«Beskriver kilder/områder
hvor energi er lagret»
«Beskriver hva energi
kan opptre som»
Bevegelsesenergi Stillingsenergi Vindenergi
Solenergi
Varmeenergi
Vannenergi
Bioenergi
Atomenergi
Jordvarme (Geotermisk) Strålingsenergi
Fossilt energi (olje, kull, gass)
Elektrisk energi
Kjemisk energi
Lydenergi
Energiloven:
“Energi kan verken skapes eller forsvinne….
….kun overføres fra én energiform til en annen”
Energibruk i gamle dager
Så kom oppdagelsen av elektrisitet
– det gav mange nye muligheter:
Elektrisiteten – to viktige personer
Ørsted oppdager sammenheng
mellom magnetisme og elektrisitet
Faraday forsker videre på dette: Kan
magnetisme brukes til å lage strøm?

similar documents