Invalidi in dostopnost študija

Report
Invalidi in dostopnost študija
Alenka Gajšt, Nataša Mauko
Strokovni sodelavki DŠIS
Pravilniki
 UM in UP imata posebna pravilnika, ki urejata študij za




študente invalide,
Na UL imajo določene članice svoje interne pravilnike
ali smernice, na ravni univerze pa pravilnika ni,
Razlike v terminologiji in opredelitvi študentov s
posebnimi potrebami
Razlike v postopkih pridobivanja in uveljavljanja
posebnega statusa
Poenotena dokazila o invalidnosti
Mednarodna mobilnost
 V letu 2011/2012 izvedenih 13 mobilnosti z dodatnim




financiranjem (vir CMEPIUS)
Težji in težki invalidi se ne odločajo za mobilnost zaradi
prevelikih ovir
Še posebej težavno je zagotavljanje tolmača v
znakovni jezik ali 24 urne osebne asistence
Na UM v letu 2012/13 odobrenih 6 mobilnosti (težka
naglušnost, slabovidnost, celiakija, sladkorna bolezen,
primerni limfeden, težave s hrbtenico in ščitnico)
Dodatna sredstva so bila odobrena za tehnične in
druge pripomočke, posebno prehrano, fizioterapijo
GLUHI IN NAGLUŠNI ŠTUDENTI
Rad bi sel vozim?
Ja, sem zivi na ptuju, nisem bil student, ampak
bil ja, ker pa imam tezava student, sem brez
zaposlen.. ce pa lahko bi sofer, da bi pomagali?
Pozdravljeni!
Ali imate mojo mapo FERI iz ključa USB, ki sem
dal slabovidnim študentom. Spomnite se?
Prosim, mi pošljete, ker je moj ključ USB uničen.
Če ne bo šlo pošiljati, lahko pridem k Vam.
Hvala!
Prilagoditev učnega prostora
Prilagoditev komunikacije
in podajanja informacij
Spremljanje učnega procesa
Pripomočki
Prilagoditev študijskih
obveznosti in literature
Dostop do in ureditev učnih prostorov
Prilagoditev komuniciranja
in posredovanja študijskih informacij
Spremljanje učnega procesa
Ustvarjanje in vodenje lastnih zapiskov
Prilagoditve študijskega gradiva
Prilagoditve opravljanja
študijskih obveznosti in ocenjevanja
Prilagoditev praktičnega in
terenskega usposabljanja

similar documents