Projektet Friska Brandmän

Report
friskabrandmän
projekt i samarbete:
Bakgrund friskabrandmän och
Skellefteåmodellen.
• 2006 startades projektet friskabrandmän.
Bakgrund friskabrandmän och
Skellefteåmodellen
• 2007  friskabrandmän beskrivs och
exemplifieras genom Skellefteåmodellen.
Bakgrund friskabrandmän och
Skellefteåmodellen
• 2011 tilldelades ”friskabrandmän”
arbetsmiljöutmärkelsen ”Good practice
award” av Europeiska Arbetsmiljöbyrån.
Bakgrund friskabrandmän och
Skellefteåmodellen
• 2012 antog EPSU och ETUI Skellefteåmodellen
som grundförhållningssätt. (17 Europeiska
länder)
• EPSU Europeiska federationen för offentliganställdas förbund
• ETUI European Trade Union Institute
Bakgrund friskabrandmän och
Skellefteåmodellen
• 2013 skriver Stefan Magnusson och David
Hultman på uppdrag av MSB boken
friskabrandmän.
Varför ”friskabrandmän”?
• WHO 2007
• Lemasters metastudie: 32 stora
internationella forskningsprojekt
• Standardized Mortality Rate (SMR)
• Ständigt nya rapporter
Brandmän exponeras för:
• Ämnen med dokumenterat hälsovådliga
effekter
• Ämnen helt utan dokumenterade effekter
• Ämnen i dagsläget okända
synergieffekter
• Synergier
cos  + cos 
1
= 2 cos 
2
3+3=29
26+4=103
71+44=1111
+

=
=0
?
?
?? ?
?? ?
?
?

  −
 

Exponeringstillfällen
• Brand, eftersläckning och restvärdesarbete.
• Hantering och användning av kontaminerade
kläder och utrustning.
• Övning och utbildning.
Total dos
• Tid
• Exponering
• Upprepning
Latenstid
• Latenstiden
= Lååååååååååååååååååååååååång
Intoxikation
• Inandning
• Upptag genom huden
• Oralt (Nedsväljning)
Dagens förutsättningar.
• Kunskapen
• Lagstiftningen
• Metoderna
”Skellefteåmodellen”
Från larm → nytt larm
”Skellefteåmodellen”
”Skellefteåmodellen”
Kunskap och insikt
”Skellefteåmodellen”
Rutiner och flöden
Kunskap och insikt
”Skellefteåmodellen”
Verktyg
Rutiner och flöden
Kunskap och insikt
Friska Brandmän
21
Anpassad utrustning
Skellefteåmodellen
Brandstation
Material / Utrustning
Klart för Larm
På väg till
Olycka / Brand
Olycka
/
Brand
Sanerad Utrustning
Material
Sanering av
Utrustning / Material
Kontaminerad Utrustning
Bil
Hytt
Återtåg
kontaminerad
utrustning
Kontaminerat
Material , Utrustning &
Kläder återtransporteras åtskilt
Från personal
24

similar documents