3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Report
Experimenteel
modulair kader van
Jongerenwelzijn
Regionale intervisie
Oost Vlaanderen
Gent, 8 februari 2013
H1
Inleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P2
H0 INHOUD
Agenda
• Doel en samenstelling regionale intervisie
• Voorstelling EMK organisaties
• Praktische opstart
• Concrete vragen
• Convenant
• Data en thema
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P3
H1
Regionale intervisie
Doel en samenstelling
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
H0 INHOUD
Doel
•
systematische uitwisseling tussen organisaties onderling
•
Afstemming met de verwijzende instanties (toewijzing, wachtbeheer, externe
regie)
•
Inhoudelijke evaluatie (good practices, zowel op organisatieniveau als op
trajectniveau)
•
Praktische ondersteuning (vragen, registratie, opvolging)
•
Thema’s (vb: regiefuncties, veranderende teamsamenstelling, inzet
crisisverblijf, …)
Samenstelling
•
1 afgevaardigde per organisatie
•
Afvaardiging verwijzende instanties (wachtbeheer, regioverantwoordelijke,
jeugdrechter, consulent, …)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P5
H0 EMK - IJH
Afstemming EMK en Integrale jeugdhulp
• Pilootregio vanaf 1 mei
• EMK en IJH inhoudelijk sterk aan elkaar gebonden, maar andere
snelheid, schaalgrootte, processen en procedures.
• Situatie in Oost Vlaanderen:
- EMK organisaties + reguliere organisaties : tot 1 mei
- EMK organisaties en niet EMK organisaties in IJH pilootregio :
vanaf 1 mei
• Belangrijk: geen verschillende processen lopen, wel afstemming
met zelfde doel voor ogen.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P6
H0 EMK - IJH
Afstemming EMK en Integrale jeugdhulp
• Stappenplan:
- Modulering alle organisaties
- Communicatie organisaties – VI
- Toewijzing en wachtbeheer
- IT aanpassingen
- Opvolging en bijsturing voorzieningenbeleid-organisaties-VI-IJH
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P7
H0 EMK - IJH
Concrete start EMK
• Erkenningsbesluit en convenant
• Omschrijving van inhoud typemodules
• Kenbaar maken van aanbod aan VI
• Organisatorische aspecten: regie intern en extern, omgaan met
nieuwe vorm van financiering (tool koepels).
• Doorgeven van bezetting en registratie (‘het modulair kwartaal’)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P8
H1
Organisaties
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P9
Oost-Vlaamse EMK-voorzieningen
OOST-VLAANDEREN
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT AALST
TER MUREN
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
JEUGDZORG SINT-VINCENTIUS
BEAUFORT
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT EEKLO
MFC MEETJESLAND
CENTRUM VOOR INTEGRALE JEUGD- EN GEZINSZORG
CENTRUM VOOR AMBULANTE BEGELEIDING
DAGCENTRUM DE TWIJG
DE COCON
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT GENT
DE TOTEM DAGCENTRUM VOOR SCHOOLGAANDE JEUGD
HADRON
LIONSHULP
APART
BEGELEIDINGSCENTRUM STAPPEN
MARTENS-SOTTEAU
BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS
TEHUIS SINT-CAROLUS
DIENSTENCENTRUM HOF TER WELLE
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 10
Ter Muren
84 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
6 modules contextbegeleiding, middenintensiteit
2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
6 modules contextbegeleiding, in functie van
autonoom wonen, basisintensiteit
51 modules verblijf 0-18 jaar
25 modules verblijf 12-18 jaar
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 11
Ter Muren - Afdelingen
• Bever (13 verblijfs- en contextmodules 0-14 jaar)
• Blauwe Druppel (2 verblijfsmodules 0-6 jaar, 10 verblijfsmodules
0-18 jaar, 12 contextmodules
• Contextbegeleiding Ter Muren (16 contextmodules)
• Kangoeroe (13 verblijfs- en contextmodules 0-14 jaar)
• Kleine Stroom (10 verblijfs- en contextmodules 12-16 jaar)
• Klim-op (10 verblijfs- en contextmodules 12-18 jaar)
• Leeuw (13 verblijfs- en contextmodules 6-16 jaar)
• Schildpad (13 verblijfs- en contextmodules 10-18 jaar
• Ter Muren Contextbegeleiding Autonoom Wonen (6 cb aw)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 12
Jeugdzorg St Vincentius
•
•
•
•
•
•
•
31 modules verblijf voor 0-18-jarigen;
10 modules verblijf voor 15-15-jarigen;
10 modules dagbegeleiding in groep;
63 modules contextbegeleiding, basisintensiteit;
17 modules contextbegeleiding, middenintensiteit;
3 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit;
3 modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen, basisintensiteit.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 13
St Vincentius - Afdelingen
• Abelia (10 dagbegeleiding in groep en 10
contextbegeleiding
• Dageraad (29 verblijfs- en 31 contextmodules, waarvan
2 autonoom wonen
• Sint-Vincentius (12 verblijfs- en 13 contextmodules,
waarvan 1 autonoom wonen)
• ‘t Kompas (32 contextbegeleiding)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 14
Beaufort
22 verblijfsmodules, 0-18 jaar
20 verblijfsmodules, 12-18 jaar
10 modules dagbegeleiding in groep
60 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
14 modules contextbegeleiding, midden intensiteit
2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit
13 modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen, midden intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 15
Beaufort - Afdelingen
• Al Paso (16 contextmodules autonoom wonen)
• Indigo Kasteelstraat (22 verblijfs- en 23
contextmodules, waarvan 1 autonoom wonen)
• Indigo Sombekedries (21 verblijfs- en 23
contextmodules, waarvan 2 autonoom wonen)
• Camino (24 contextmodules)
• Epsilon (10 dagbegeleidings- en 10 contextmodules)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 16
Blij Leven
•
•
•
•
•
•
•
12 verblijfsmodules, +12jaar, 1bis
39 verblijfsmodules 3-18 jaar
10 modules dagbegeleiding in groep
85 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
23 modules contextbegeleiding, middenintensiteit
5 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
3 modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen, basisintensiteit
• 6 modules contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen, middenintensiteit
• 1 module ondersteunende begeleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 17
Blij Leven - Afdelingen
• De Kere (12 verblijfs-, 29 contextmodules (waarvan 5 autonoom
wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding)
• De Klaroen (10 dagbegeleidings- en 10 contextmodules)
• De Kreek (13 verblijfs- en 28 contextmodules (waarvan 4
autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding)
• De Meersen (13 verblijfs- en 28 contextmodules (waarvan 4
autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding)
• De Vliet (13 verblijfs- en 28 contextmodules (waarvan 4 autonoom
wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding)
• Kid aan huis (16 contextmodules)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 18
Sint Jan Baptist
5 verblijfsmodules, 0-12jaar
35 verblijfsmodules, 0-12jaar
40 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 19
De Cocon
24 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
19 modules contextbegeleiding, middenintensiteit
5 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
5 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit
19 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 20
CAB
20 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
16 modules contextbegeleiding, middenintensiteit
4 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basisintensiteit
26 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 21
De Twijg
11 dagbegeleidings- en 11 contextmodules
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 22
De Totem
12 dagbegeleidings- en 12 contextmodules
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 23
Hadron
18 modules verblijf 1bis
26 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
1 moduel ondersteunende begeleiding
Twee afdelingen:
- De Betsberg (9 verblijfs- en 19 contextmodules (waarvan 3
autonoom wonen) en 1 modules ondersteunende
begeleiding)
- De Kerhoek (9 verblijfs- en 16 contextmodules (waarvan 3
autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 24
Lionshulp
22 modules verblijf
24 modules contextbegeleiding, basis intensiteit
2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
1 module contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basis intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 25
aPart
10 modules ondersteunende begeleiding
Twee afdelingen:
- aPart Zuid-Oost-Vlaanderen: 2 modules ondersteunende
begeleiding
- aPart: De Bekwame Boon en Albezon: 8 modules
ondersteunende begeleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 26
Stappen
12 modules verblijf 1bis
3 modules contextbegeleiding, midden intensiteit
13 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
5 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
1 module ondersteunende begeleiding
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 27
Martens Sotteau
18 modules verblijf 2-18 jaar
14 modules verblijf 12-18 jaar
20 modules dagbegeleiding
53 modules contextbegeleiding basisintensiteit
14 modules contextbegeleiding, midden intensiteit
2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit
2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basis intensiteit
2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, midden intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 28
Martens-Sotteau - Afdelingen
• Martens Sotteau (30 verblijfs- en 41 contextmodules (waarvan 4
autonoom wonen)
• Dagcentrum De Pedaal (12 dagbegeleidings- en 12
contextmodules)
• Dagcentrum Letha (12 dagbegeleidings- en 12 contextmodules)
• Sigma (18 contextmodules)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 29
Sint Carolus
11 modules verblijf 0-12 jaar
11 modules verblijf 0-18 jaar
11 modules verblijf 12-18 jaar
33 modules contextbegeleiding basisintensiteit
2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basis intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 30
Sint Carolus - Afdelingen
• De Klomp (11 verblijfs- en 13 contextmodules (waarvan 2
autonoom wonen)
• De Wilg (11 verblijfs- en 11 contextmodules)
• Populier (11 verblijfs- en 11 contextmodules)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 31
Hof Ter Welle
19 modules verblijf 0-18 jaar
10 modules verblijf 12-18 jaar, 1bis
10 modules dagbegeleiding
63 modules contextbegeleiding basisintensiteit
26 modules contextbegeleiding middenintensiteit
6 modules contextbegeleiding hoge intensiteit
2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen, basis intensiteit
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 32
Hof ter Welle - Afdelingen
• Hof ter Welle (29 verblijfs- en 31 contextmodules (waarvan 2
autonoom wonen)
• Triangel (10 dagbegeleidings- en 11 contextmodules)
• De Schakel (32 contextmodules)
• Gezinsproject Waasland (32 contextmodules)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 33
Oost Vlaanderen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 34
H1
Praktische Opstart
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 35
Praktische Opstart - Toewijzing
 maatregelen
Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een
bandbreedte met één of meerdere modules (maar
geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer)
Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer
modules
Één mobiele maatregel per gezin (cf. bezetting)
(optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’)
Voortgezette maatregelen: cf. vandaag
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 36
Toewijzing
 Maatregelen: modules
• De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en
kunnen afzonderlijk ingezet worden.
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds
gecombineerd worden met de module
‘contextbegeleiding’
• De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet
gecombineerd worden voor één minderjarige.
• De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding
i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd
worden.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 37
Aard maatregel
Minimale
modules
Optionele
modules
Registratie
in Domino
CBJ
JRB POS
JRB MOF
BXL Ord
Art 69 2°
Art 38 §1, 3°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 3°
CB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 4°
Art 38 §1, 5°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 5°
CB
DB
Crisis
Ond. begel.
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
Art 69 10°
Art 69 6°
Art 38 §1, 11°
Art 38 §1, 7°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1,
10°
CB
V
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 5°
Art 38 §1, 6°
Art 37 §2, 7°
Art 10 §1, 6°
cb aw
Crisis
Ond. begel.
OVBJ met
verblijf/cb aw
Art 69 3°
Art 38 §1, 4°
Art 37 §2, 4°
Art 10 §1, 4°
Ond.
begel.
+ voortgezette maatregelen
OVBJ zonder
verblijf/cb aw
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 38
Toewijzing
 Beschikking:
Voorbeeld 1:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor
bijzondere jeugdzorg X, adres, binnen een bandbreedte met
modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf …/…/…,
met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’
Voorbeeld 2:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor
bijzondere jeugdzorg Y (afdeling Z), adres, binnen een
bandbreedte met modules contextbegeleiding en
dagbegeleiding in groep, vanaf …/…/…, met kosten ten laste
van de subsidiërende overheid.’
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 39
Toewijzing
Registratie in DOMINO:
Artikelnummers zoals voorheen
Begin- en einddatum beschikking
Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader
(EMK)’
Voorziening: naam organisatie
Type: OVBJ met verblijf/cb aw
OVBJ zonder verblijf/cb aw
KINDERBIJSLAG!
Bijzondere mededelingen: modules benoemen
Extra: crisisverblijf
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 40
Centrale Wachtlijst
Op niveau van modules (instroom)
 Wachtlijst contextbegeleiding
 Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding
 Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding
 Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen
 Wachtlijst ondersteunende begeleiding
 Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…
 Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende
cb,…)
 Belang van transparantie!
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 41
Samenvatting toewijzing
 Indicatiestelling i.t.v. modules
 Op wachtlijst (i.t.v. modules)
 Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere
jeugdzorg x, (ev. afdeling),…
binnen een bandbreedte met de modules x, y, z
 Registratie in Domino
 Opstart hulpverleningstraject
 Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 42
H1
Concrete vragen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 43
Concrete vragen
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 44
H1
Convenant
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 45
Praktische opstart
• Erkenningsbesluit
• Convenant (werkingsgebied – innovatie)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 46
H1
Data en thema
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 47

similar documents