Programy ISW

Report
MŚP – współpracując z ISW
9.00 – 9.30 Rejestracja
9.30-9.45 Rozpoczęcie dnia
9.45 - 10.15 Wstęp – Poznawanie się, wymiana uwag, używanie motywu róży (płatki i kolce) – Twoja edukacja
była płatkiem czy kolcem? 10 minut na refleksje, 10 minut na dyskusję z partnerem po prawej stronie, 5 minut
na wnioski w grupie.
10.15 – 11.00 KORZYŚCI/PO CO?
10.15– 10.30 – Rozwiązywanie problemów
•Film jak MSP rozwiązuje problemy z pomocą ISW
•Podsumowująca prezentacja multimedialna
10.30 – 10.45 - Ekspertyzy/ Badania/Sprzęt
•prezentacja multimedialna: Jeden slajd na każdy temat(Ekspertyzy, badania, sprzęt)
10.45 – 11.00 - Wiarygodność
•Studium przypadku, film
11.00 – 11.15 - Międzynarodowe sieci B+R
•Prezentacja multimedialna podkreślająca sieci takie jak FP7 i korzyści z nich.
11.15– 11.30 - Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wyzwania
11.30 – 12.00 - Współczesny uniwersytet i biznes – Interakcje i wspólne wyzwania(MLU)
•Wykres przepływów & prezentacja Power point
12.00 – 12.30 - Zrozumienie wyzwań badawczych? Konieczność określenia kosztów.
•Film i dyskusja (interaktywne)
•Wydruk arkusza kalkulacyjnego żeby rozpocząć proces myślowy(link do popołudniowej sesji praktycznej)
12.30 - 13.00 - Prawa własności intelektualnej
•Prezentacja techniczna
13.00 LUNCH
Ułatwienia – plan prezentacji
• Programy ISW
• Oczekiwane rezultaty
• Animator/facylitator – kto to jest?
• Facylitatorzy MSP i ISW: podstawowe podmioty i stronnicy
• Programy rządowe angażujące ISW&MSP
• Programy Zaangażowania Biznesu ISW
• Programy Transferu Technologii
Ułatwienia – plan prezentacji
• Naukowe Centrum Innowacji NCN
• Jednostki wsparcia biznesu
• Organizacje pozarządowe
• Quasi - autonomiczne organizacje pozarządowe
• Agencje przedsiębiorczości
• Inkubatory przedsiębiorczości
• Prywatni Inwestorzy
Programy ISW
• Zaangażowanie MSP i ISW do obopólnej korzystnej współpracy
• Zagwarantowanie dostępu MSP do badań i innowacji
• Zapewnienie uczelni o finansowaniu i rentowności inwestycji w
badania.
Programy ISW
• Poprawienie wiarygodności biznesowej ISW
• Programy ISW identyfikujące bariery we współpracy MSP i ISW
• Program ISW Management Stuff często
pochodzi z kręgów biznesowych aby
wykorzystywać swoje doświadczenie
biznesowe
Oczekiwane rezultaty
• Pokonywanie barier we współpracy między MSP a ISW
• Dostęp do innowacji i badań naukowych dla MSP
• Zrozumienie funkcjonowania ISW
przez MSP
• Tworzenie wspólnoty współpracy
ISW i MSP
Oczekiwane rezultaty
• Finansowy zwrot inwestycji ISW w badania
• Samozatrudnienie w sektorze ISW– studenci i startujące firmy
• Rozrost MSP
Oczekiwane rezultaty
• Włączenie opracowanych materiałów do różnych kursów i
studiów
• Zaangażowanie się w badania organizacji sektorowych
• Działanie MSP w ramach
Inkubatorów Przedsiębiorczości,
Centrów Innowacji,
pozyskiwania inwestorów takich
jak firmy typu venture capital
Animator – kto to taki?
• „Animator (facylitator) to osoba, która pomaga grupie ludzi
zrozumieć ich wspólne cele i pomaga im zaplanować ich
osiągnięcie bez podejmowania określonego stanowiska w
dyskusji.”
• „Animacja w biznesie, rozwoju organizacyjnym (RO) i
konsensusie podejmowania decyzji odnosi się do procesu
projektowania i prowadzenia udanego spotkania”.
Facylitatorzy ISW/MSP
Podstawowe podmioty
• Programy rządowe
• Programy Zaangażowania Biznesu
ISW
• Programy Transferu Technologii
• Naukowe Centrum Innowacji NCN
• Jednostki Wsparcia Biznesu
Facylitatorzy ISW i MSP
Podstawowe Podmioty
•
•
•
•
•
•
•
•
Organizacje pozarządowe
Agencje przedsiębiorczości
Inkubatory przedsiębiorczości
Prywatni inwestorzy: Anioły Biznesu, Organizacje Venture
Capital
Naukowe Centrum Innowacji NCN
Jednostki wsparcia biznesu
Non-Governmental Organizations
Quasi-Autonomiczne Organizacje Pozarządowe
Programy rządowe
angażujące ISW i MSP
• Fundusze są dystrybuowane przez instytucje zarządzające w
Polsce, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Przykład programu:
• EUROSTARS
Programy Zaangażowania Biznesu ISW
• Mają na celu wspieranie transferu wiedzy
• Wspierają projekty, które mają szansę na zrealizowanie w
gospodarce.
• Stymulują współpracę między naukowcami a przedsiębiorcami
• Zwiększają wydatki na prace badawcze i rozwojowe
• Wzmacniają współpracę między przedsiębiorstwami a
uczelniami
Transfer Technologii
• „Transfer Technologii” – proces
przekazywania
umiejętności,
wiedzy, technologii
Podstawowe typy Transferu Technologii
i jego programy
• “Wertykalny transfer technologii”
• „Horyzontalny transfer technologii”
• Niektóre programy rządowe są ustanowione dla finansowania
transferu technologii na rynku
• Wiele TTP’ów jest realizowanych w inkubatorach
• Różne kraje mają różne metody komercyjnego
wykorzystywania
 Umowy licencyjne
 Utworzenie spółek joint ventures i partnerstw
 spin-offs
 spin-outs
Przykłady Programu Transferu Technologii
• Technologia Fishing Rod
Naukowe Centra Innowacji NCN
Naukowe Centra Innowacji NCN
• Na temat NCN
• Zadania NCN
Jednostki Wsparcia Biznesu (BSU)
• Czym są Jednostki Wsparcia Biznesu?
• Co robią?
• Jakie korzyści dają?
Organizacje pozarządowe (NGO)
• Czym są organizacje pozarządowe?
• Jakie korzyści dają?
Non-Governmental Organizations
• What can NGOs do for you?
Quasi-Autonomiczne
Organizacje pozarządowe
• Przykłady quasi-autonomicznych organizacji
pozarządowych
Agencje Przedsiębiorstw
• Czym są Agencje Przedsiębiorstw?
• Co robią?
• Jakie dają korzyści?
Inkubatory przedsiębiorczości– mogą się tobą zaopiekować
• Czym są Inkubatory Przedsiębiorczości?
• Czym robią?
• Jakie dają korzyści?
Prywatni Inwestorzy
• Kim są prywatni inwestorzy?
• Co robią?
• Jakie dają korzyści?
Private Investors Business Angels
• Who are they and how can you approach them?
• What are the ways they can help you?
• What are the benefits of having their help?
• What they will ask you
for?
Prywatni Inwestorzy
Organizacje Venture Capital (VCO)
• Jaka jest specyfika VCOs i jak mogę one nam pomóc?
Dziękuję za uwagę!

similar documents