Očkování v Německu

Report
PRÁVNÍ ÚPRAVA
OČKOVÁNÍ V NĚMECKU
A V ZAHRANIČÍ
Marie Barešová
EVROPA: VE KTERÝCH STÁTECH JE OČKOVÁNÍ POVINNÉ?
OČKOVÁNÍ V NĚMECKU A ČESKU
Pojem očkování:
 § 2 IfSG: Schutzimpfung = die Gabe eines Impfstoffes mit
dem Ziel, vor einer übertragbaren Krankheit zu
schützen.
 = Ochranné očkování, tedy klasické, u nás povinné
očkování, představuje dávku/aplikaci očkovací látky s
cílem chránit před přenosnými nemocemi.
 1983: zrušena povinnost očkování proti neštovicím
 Od té doby Německo nemá povinné očkování, pouze
doporučené

VEŘEJNĚ DOPORUČOVANÁ OČKOVÁNÍ – STIKO
2014
Srovnání s ČR: proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu
onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b,
přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám,
zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám
LEGISLATIVA
ÚSTAVA - SRN
LSZaP - ČR
Čl. 6 odst. 2): „Péče o
děti a výchova dětí jsou
přirozeným právem
rodičů a především jim
náležející povinností. Na
jejich vykonávání dohlíží
stát.“
čl. 32 odst. 4): “Péče o děti
a jejich výchova je právem
rodičů; děti mají právo na
rodičovskou výchovu a péči.
Práva rodičů mohou být
omezena a nezletilé děti mohou
být od rodičů odloučeny proti
jejich vůli jen rozhodnutím
soudu na základě zákona.”
NĚMECKÁ LEGISLATIVA
STIKO = stálá očkovací komise
Očkování může nařídit ministerstvo
Výjimka – zdravotní riziko
Lékař musí informovat pacienta
Ohlašovací povinnost lékařů
NĚMECKÁ LEGISLATIVA
Zdravotní a ekonomický následek
reakce na očkování, který
překračuje obvyklou míru
U doporučených očkování,
vyplácí stát
Také zdravotní
pomůcky
+ nárok na příplatek
+ vyrovnávací renta
Stačí
pravděpodobnost
příčinné souvislosti
Imateriální újma se
nehradí
Náhrada
škody
Odpovědnost lékaře
a farmaceutické
společnosti
EXISTUJE OMEZENÍ VE ŠKOLKÁCH?
Generální
dobrovolnost
očkování
Legislativa
jednotlivých zemí
Povinnost předložit očkovací
průkaz či prohlášení
Mimořádný stav zamezení
přístupu
Bavorsko: 15% neočkovaných
Sporná
ustanovení
PROOČKOVANOST VE SVĚTĚ




Austrálie i USA: přes 90%
Rakousko: proočkovanost obvykle přes 80%
Belgie: proočkovanost 99 – 97 %
Francie: proočkovanost pouze 42% u Hepatitidy B!
PROOČKOVANOST V NĚMECKU
DĚKUJI
ZA VAŠI POZORNOST
KONTAKT
Marie Barešová
Studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v
Brně
 [email protected]
 Tel.: +420 775 696 905

PRAMENY


http://venice.cineca.org/documents/norway_ip.pdf
http://www.rki.de

http://www.impfen-info.de

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-847/SI-RL_2013-12-05.pdf

http://www.impf-report.de

http://www.impfkritik.de

http://www.childinfo.org/files/immunization_summary_en.pdf

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD%20n%C4%9Bmecko%
20soud&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fllp.cz%2F
wp-content%2Fuploads%2FPravni_systemy_ockovani_deti1.pdf&ei=TPpAVM-jHcnkavegaAI&usg=AFQjCNH9ujkMwQhHg9liG9dufzEYlU0gqQ&sig2=i6JNQpieH92_crNTy3GMkQ&bvm=
bv.77648437,d.d2s

similar documents