Instellingsaudit

Report
Van wie is de kwaliteit van het
onderwijs?
Wat komt er aan de orde?
• Twee sporen en één doel
• Staat van de instelling “Casus Nova College”
• Instellingsaudit Kwaliteitsnetwerk MBO
• Het wenkend perspectief
Vragen?
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
2
Twee sporen, één doel
Staat van de instelling? of Instellingsaudit?
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
3
Casus “Nova College”
Inspectie teams
Waarderend?
of
het rode potlood?
Risico analyse
Nova College
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
4
Ervaringen met Inspectie
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeer gedegen onderzoek
Grondige document analyse
Uitstekende voorbereiding
Lopende het onderzoek wijzigingen in
programma o.b.v. observaties
Diepte onderzoek tot op team niveau
Breedte onderzoek alle actoren
Vervolgvragen en aanvullende gegevens
“Digitale” beoordeling
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
5
Gesprek Inspectie CvB
• Toetsing risico analyse
• Consistentie lijn CvB Dir’n  OM’s  Teams
• Kernpunten: “In control” en “grip” op
organisatie en kwaliteit
• Thema onderzoeken
- Professionalisering
- Wettelijke vereisten o.a. 850 uur.
- Financiële continuïteit (Pilot onderzoek)
- Diplomawaarde (Pilot onderzoek)
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
6
Concept rapportage
• Concept rapportage ontvangen
• Algemene reactie m.b.t “toonzetting”en
“beeld” wat is niet goed
• Reactie op “feitelijke onjuistheden”
• Antwoord op “feitelijke onjuistheden”
buitengewoon goed onderbouwd, “5 spaden”
dieper op basis van onderzoek resultaten
• Conclusie toonzetting beperkt aangepast géén
bijstelling oordeel
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
7
Beoordeling
•
•
•
•
17 aspecten  41 indicatoren
5 opleidingen  > 200 indicatoren
33 onvoldoende of circa 84% voldoende
Van de 33 onvoldoende indicatoren
- 18 in gebied 4 “kwaliteitsborging”
- 5 in gebied 2 “examinering en diplomering”
(borging examenproces)
- 10 in gebied 1 “onderwijsproces”
(50% in één opleiding)
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
8
Conclusie 1
• Uitkomst is vervelend maar terecht.
- Kwaliteitsborging onvoldoende
- Op teamniveau PDCA cyclus incompleet
- Toezicht examencommissie op afname
examens onvoldoende waarschuwing (2X)
- Opbrengsten 2009-2010 voldoende
- Onderwijsproces beperkte afwijkingen
• Inspectie heeft professioneel onderzoek gedaan
en goed onderbouwd rapport
“Staat van de instelling” opgesteld uitgaande van
het toezichtkader BVE-2012
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
9
Conclusie 2
•
•
•
•
Intensief vervolgtraject
Juni 2012 tot en met maart 2013
Eigen inzet verbeteringstraject 5x
Inspectieonderzoek verbeteringstraject 7x
breder dan opleidingen instellingsonderzoek
voor het domein kwaliteitsborging
- Steekproef 3 nieuwe opleidingen
- Heronderzoek 2 onderzochte opleidingen
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
10
Observaties 1
• Zeer intensief voorbereidingstraject
• Kennisleemtes m.b.t. toezichtkader en beeld
van de portretten
• Veel ondersteuning en coördinatie nodig
• Gesprekstechnieken audit trajecten
noodzakelijk
• Inspectie prettige en deskundige
gesprekspartners
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
11
Het rode
potlood!
“Staat van de instelling” is niet simulerend voor docenten
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
12
Instellingsaudit
• Aanpak instellingsaudit op systeemniveau
• 5 profielen
• Profiel 3 en hoger  beheersingsniveau
“in control statement”
• > Profiel 3  permanente verbetering
reductie van “faalkosten”
TOP!
• Instellingsaudit is niet incident gedreven
• Waarderend onderzoek
• Ervaringen Rijn IJssel: beperkte onderzoekslast, prettige en
constructieve gesprekken, herkenbare en duidelijke spiegel, goede
basis voor aanpak verbeteringen, toegevoegde waarde!
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
13
Relatie Instellingsaudit en
‘Staat van de instelling’
• Rijn IJssel: 4 maanden tussen beide onderzoeken,
relatie tussen beide onderzoeken:
- voorbereidend of losstaand?
- ondersteunend of belemmerend?
• Mogelijke stappen in opbouw relatie:
1.
2.
3.
4.
instellingsaudit enkel voor interne systeem instelling;
instellingsaudit geeft richting aan ‘Staat van de instelling’;
instellingsaudit heeft voorspellende waarde voor ‘Staat
van de instelling’;
of …….
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
14
Wenkend perspectief, Instellingsaudit…
Waarderend onderzoek, stimulerend voor docenten,
gericht op verbetering, niet incident gedreven,
Chapeau!
De kwaliteit van het onderwijs is van het MBO!
Met een instellingsaudit en een profiel 3 en hoger
een goede waarborg voor de kwaliteit in meest brede zin.
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
15
Vragen?
4 oktober 2012
Van wie is de kwaliteit van het onderwijs?
16

similar documents