Kopia

Report
WYMIAROWANIE ŻEBRA
PRZYKŁADY OBLICZENIOWE
(WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW
ZGINANYCH RZECZYWIŚCIE
TEOWYCH ZBROJONYCH
METODĄ OGÓLNĄ I METODĄ
UPROSZCZONĄ).
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
KONSTRUKCJI BETONOWYCH
MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA
ZAJĘCIA
8
SEM. V
2013/2014
PRZYKŁADY
OBLICZENIOWE
2
PRZYKŁAD NR.1
 Zaprojektować zbrojenie żelbetowego żebra w
monolitycznym stropie płytowo -belkowym, którego przekrój
poprzeczny wynosi bxh=200x400mm. Wolno podparte żebro
stropu o rozpiętości l=6,0m ma być wykonane z betonu
C20/25 i zbrojone stalą 34GS. Belka będzie eksploatowana
w środowisku o klasie ekspozycji XD1. Żebro obciążono
momentem zginającym Msd=700kNm.
3
PRZYKŁADY OBLICZENIOWE
WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW
ZGINANYCH RZECZYWIŚCIE
TEOWYCH ZBROJONYCH
METODĄ UPROSZCZONĄ
4
WYMIAROWA
NIE
PRZEKROJU
TEOWEGO
METODA
UPROSZCZO
NA
5
WYMIAROWA
NIE
PRZEKROJU
TEOWEGO
METODA
UPROSZCZO
NA
6
WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW
PRZĘSŁOWYCH ŻEBRA NA ZGINANIE
Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA
WSPÓŁPRACY PŁYTY Z BELKĄ
SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI
PRZEKROJÓW PRZĘSŁOWYCH Z
UWAGI NA MOMENTY UJEMNE.
WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW
PODPOROWYCH
7
WYKRES OBWIEDNI MOMENTÓW
ZGINAJĄCYCH
Przekrój prostokątny
Przekrój teowy
8
w osi podpory
M B '  0,5  M B  1  1   2 
1   2  1 
bw
l
na krawędziach podpór
L,P
MB
MB
L,P
VB
20
2
MB
L
MB
P
b 1
L b
 M B   go  po       VB 
2
2 2
2
b 1
P b
 M B   go  po       VB 
2
2 2
9
WSTĘPNE PRZYJĘCIE WYMIARÓW
RYGLA
 Prawidłowa wysokość belek h wynosi
 Szerokość belek b
1 1 
h    l
 8 12 
L2
1
 1
b
 h
 2,5 2 
10
11

similar documents