7_Wymiarowanie przekrojów teowych_OBLICZENIE STATYCZNE

Report
OBLICZENIA STATYCZNE ŻEBRA
PRZYKŁADY OBLICZENIOWE
(WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW
ZGINANYCH POZORNIE
TEOWYCH ZBROJONYCH
METODĄ OGÓLNĄ I METODĄ
UPROSZCZONĄ)
PODSTAWY PROJEKTOWANIA
KONSTRUKCJI BETONOWYCH
MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA
ZAJĘCIA
7
SEM. V
2013/2014
PRZYKŁADY
OBLICZENIOWE
2
PRZYKŁAD NR.1
 Zaprojektować zbrojenie żelbetowego żebra w
monolitycznym stropie płytowo -belkowym, którego przekrój
poprzeczny wynosi bxh=200x450mm. Wolno podparte żebro
stropu o rozpiętości l=6,0m ma być wykonane z betonu
C30/37 i zbrojone stalą RB500. Belka będzie eksploatowana
w środowisku o klasie ekspozycji XD1. Żebro obciążono
momentem zginającym Msd=200kNm.
3
PRZYKŁADY OBLICZENIOWE
OBLICZANIE SZEROKOŚCI
EFEKTYWNEJ
4
5
6
PRZYKŁADY OBLICZENIOWE
WYMIAROWANIE PRZEKROJÓW
ZGINANYCH TEOWYCH
POJEDYNCZO ZBROJONYCH
METODĄ UPROSZCZONĄ
7
WYMIAROWA
NIE
PRZEKROJU
TEOWEGO
METODA
UPROSZCZO
NA
8
WYMIAROWA
NIE
PRZEKROJU
TEOWEGO
METODA
UPROSZCZO
NA
9
PRZYJĘCIE WYMIARÓW PRZEKROJU
POPRZECZNEGO ŻEBRA STROPU.
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ (STAŁYCH I
ZMIENNYCH), DOBÓR SCHEMATU
STATYCZNEGO ŻEBRA, OKREŚLENIE
ROZPIĘTOŚCI OBLICZENIOWYCH
POSZCZEGÓLNYCH PRZĘSEŁ.
OBLICZENIA STATYCZNE ŻEBRA
(PRZY PRZYJĘCIU SCHEMATU BELKI
CIĄGŁEJ) WG TEORII SPRĘŻYSTOŚCI
(TABLICE WINKLERA),
SPORZĄDZENIE OBWIEDNI
MOMENTÓW ZGINAJĄCYCH I SIŁ
POPRZECZNYCH ( TABELA) –
PRZYKŁAD OBLICZENIOWY.
10
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ (STAŁYCH I
ZMIENNYCH
Lp.
Rodzaj obciążenia
Wartość
charakterystyczn
a
Współczynnik
bezpieczeństwa
Wartość
obliczeniowa
OBCIĄŻENIA STAŁE
1
Ciężar własny
2
Reakcja z płyty stropu
1,35
gkleff
-
gdleff
pkleff
-
pdleff
OBCIĄŻENIA ZMIENNE
1
Reakcja z płyty stropu
g/p * leff
11
DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO
ŻEBRA,
12
13
14
15
WYKRES OBWIEDNI MOMENTÓW
ZGINAJĄCYCH:
Mmax=(agd+bpd)leff2
Mmin==(agd+cpd)leff2
16
WYKRES OBWIEDNI SIŁ TNĄCYCH:
Tmax=(αgd+βpd)leff
Tmin==(αgd+γpd)leff
17
18

similar documents