Laatste ontwikkeling op gebied voertuig

Report
Effectief bestrijden van werkmaterieel- &
transportcriminaliteit
Wouter Verkerk, directeur
Amsterdam, 12 mei 2014
Het VbV is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse
schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig, werkmaterieel- en
transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw
samen met de publieke en private partners.
Tekst in box
Tekst in box
Tekst in box
2
Missie VbV
Belangenbehartiger automobielbranche – gefinancierd door Verzekeraars
I. Reduceren Schadelast
II. Beperken persoonlijk
leed verzekerden
III. Nederland veiliger
maken
door het bestrijden
Voertuigcriminaliteit
3
Preventie
Vermissing
Primaire Proces VbV
Aangifte
Signalering
Onderschepping
Opvolging ANPR hit
Opsporing
Verdachten
Terughalen
Beslag
Revindicatie
Proces-Verbaal
Zaak
Sepot
Publieke
ontneming
Private
ontneming
Collectief
Regres
Analyse
4
Werkterrein
 Voertuigcriminaliteit
 Vaartuigcriminaliteit (pleziervaartuigen)
 Werkmaterieel
 Transportcriminaliteit
• Lading
• Veilige parkeerplaatsen
5
Keurmerk Voertuigbeveiliging VbV
•
Basisbeveiliging:
— Klasse W1; brandstofonderbreking met aanvalsbestendigheid van 5 minuten
— Klasse W2; brandstofonderbreking met aanvalsbestendigheid van 15 minuten
 Verhinderen van het kunnen verplaatsen van het voertuig
•
Opsporing:
- Klasse W3; basisbeveiliging W1 of W2 + volgsysteem
 Volgsysteem zoals ook bij auto’s wordt toegepast, incl. doormelding PAC
6
VOORKOMEN
•
CLAUSULE DIEFSTAL WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL VNAB
Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekeringnemer
aantoont dat:
— het object, was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke instantie
goedgekeurd beveiligingssysteem én
— dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven
beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling, én
— dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een
VbV erkend inbouwbedrijf, én
— dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, vermissing of
joyriding in werking was.
7
RISICO-INDELING BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL
Soort werk- of land(bouw)materieel
Graafmachines en laadschoppen op rups of banden
(incl. minigravers)
Vereiste beveiligingsklasse
Klasse W 2
Weg- en terreinkranen
Klasse W 2
Bulldozer/ shovel
Klasse W 1
Asfalteermachine
Asfaltwalsen
Klasse W 1
Dumpers
Klasse W 2
Heftrucks/verreikers
Klasse W 2
Elektrische heftrucks minimaal mechanische
beveiliging
Tractoren (algemeen)
Klasse W 2
Aggregaten
Compressoren
Generatoren
Mechanische beveiliging (onder andere: blokkering
hijsogen/ wielklem)
Niet nader genoemd materieel
Mininnaal mechanische beveiliging
Voor elke beveiliging geldt: + identificatie = Chassisnummer of framenummer + NL
8
Mobiele objectenregister (VbVapp)
9
SIGNALEREN
Mobiel Objecten Register
•
Uitwisseling met Politie
•
Vaak ontbreken identificerende gegevens
 belang conformiteitsverklaring, zeker ook bij het verzekeren van kavels
10
TERUGVINDEN & IDENTIFICATIE
•
Werkmaterieel veelal in een straal van
100 km teruggevonden
•
Identificatiegids ten behoeve van de opsporing
•
CESAR
•
Ontwikkeling:
Koppeling Stop Heling/ Digitaal opkopers register
11
Extra identificatiemiddelen: CESAR
 Cesar biedt een combinatie van verschillende indentificatietechnieken zoals
transponders en datadots.
 Unieke Identificatieplaat voor Werkmaterieel
• Identificatie vooraf
• Sticker (moeilijk te verwijderen, niet herbruikbaar)
• transponder
• Merkbescherming
 Glass Tag
• Transponder ter grootte van een rijstkorrel
• kan niet worden gewijzigd of geschrapt
• Makkelijk uit te lezen, moeilijk te vinden
 Datadots
• microdots met identificatie.
• vrijwel onmogelijk deze allemaal te verwijderen
12
Registratiemogelijkheden
STOP HELING
 Nationaal
• Initiatief Politie
• Verklein de markt voor gestolen goederen
• Op basis van serienummers
 Gevoed door het aangiftesysteem (BVH)
• Serienummer zit helaas vaak niet in de
aangifte
DIGITAAL OPKOPERS REGISTER
 Nationaal
• Wettelijk verankerd GRUTHOK
• Legitimatieplicht
• Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven
 Slim controleren en opvolgen
• Voorkomen inkoop
• Gerichte politieinzet
• Hits
13
Vermiste Onderdelen Register
Registratie door
Politie
Registratie door:
Verzekeraar
Leasemij
Verhuur
Digitaal
Opkopers
Register
Opkoper
Stop Heling
Consument
14
INVEX
VbV- Vermiste Auto Register
Registratie door
Politie
via Interpol
Verrijking door
VbV-Vermiste Onderdelen
Register
Fabriek
Dealer
Politie
Voertuig
Private
Opvolging
15
Vragen
16

similar documents