Prezentacja 1 - INF-WLF

Report
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
PODSTAWY ADRESOWANIA IP
W SIECIACH KOMPUTEROWYCH
LEKCJA 1:
Adresowanie klasowe
Dariusz Chaładyniak
2
Rys historyczny
1981
1984
1993
1996 1998
RFC
791
RFC
917
RFC
1519
RFC RFC
1918 2460
Rok 1981 – zdefiniowanie protokołu IPv4
Rok 1984 – zdefiniowanie masek podsieci
Rok 1993 – zdefiniowanie metody CIDR
Rok 1996 – zdefiniowanie puli adresów prywatnych
Rok 1998 – zdefiniowanie protokołu IPv6
Lata 1998 – 2013 – wdrażanie protokołu IPv6
2013
Na czym polega adresowanie fizyczne?
• Adresacja w warstwie łącza
danych
• Adresacja sprzętowa
• Adresy MAC
Na czym polega adresowanie logiczne?
192.168.50.3
192.168.50.2
192.168.50.1
192.168.75.7
• Adresacja w warstwie sieci
• Adresacja logiczna
• Adresy IP
192.168.75.6
192.168.75.8
Rodzaje transmisji
• Transmisja unicast
• Transmisja multicast
• Transmisja broadcast
Transmisja unicast
172.16.7.12
UNICAST
172.16.7.11
172.16.7.13
172.16.7.14
• Transmisja „jeden do jednego”
Transmisja multicast
172.16.10.2
224.10.20.3
MULTICAST
172.16.10.1
172.16.10.3
172.16.10.4
224.10.20.3
• Transmisja „jeden do wielu”
Transmisja broadcast
172.16.40.2
BROADCAST
172.16.40.1
172.16.40.3
172.16.40.4
• Transmisja „jeden do wszystkich”
Notacja kropkowo-dziesiętna
11000000101010001000011000010101
11000000
10101000
10000110
00010101
192
168
134
21
192.168.134.21
• Adres IPv4
• 4 oktety
• Konwersja systemu binarnego na dziesiętny
Format adresu IPv4
• 32-bitowa liczba binarna
• Identyfikator sieci
• Identyfikator hosta
Rodzaje adresów IP
ADRES SIECI
ADRES ROZGŁOSZENIA
ADRES HOSTA
• Adres sieci
• Adres rozgłoszenia
• Adres hosta
192
168
134
0
11000000
10101000
10000110
00000000
192
168
134
255
11000000
10101000
10000110
11111111
192
168
134
19
11000000
10101000
10000110
00010011
Klasy adresów IP
32 BITY
KLASA A
IDENTYFIKATOR
SIECI
8 BITÓW
KLASA B
IDENTYFIKATOR HOSTA
8 BITÓW
IDENTYFIKATOR SIECI
8 BITÓW
KLASA C
8 BITÓW
8 BITÓW
IDENTYFIKATOR HOSTA
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
IDENTYFIKATOR
HOSTA
IDENTYFIKATOR SIECI
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
Klasa A
KLASA A
SIEĆ
0 - 127
HOST
HOST
HOST
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Identyfikator sieci – 1 bajt
• Identyfikator hosta – 3 bajty
• 126 sieci po 16 777 214 hostów
Klasa B
KLASA B
SIEĆ
128 - 191
SIEĆ
HOST
HOST
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Identyfikator sieci – 2 bajty
• Identyfikator hosta – 2 bajty
• 16 384 sieci po 65 534 hosty
Klasa C
KLASA C
SIEĆ
192 - 223
SIEĆ
SIEĆ
HOST
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Identyfikator sieci – 3 bajty
• Identyfikator hosta – 1 bajt
• 2 097 152 sieci po 254 hosty
Klasa C i D
KLASA D
KLASA E
224 - 239
0 - 255
0 - 255
0 - 255
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
240 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
8 BITÓW
• Adresy dla celów specjalnych
– Obsługa grup multicastowych – klasa D
– Przyszłe zastosowania – klasa E
Alokacja adresów IP
• Procentowy udział adresów IP
w poszczególnych klasach:
– Klasa A – 2 147 483 648 adresów IP
KLASY
DiE
12.5%
KLASA C
12.5%
KLASA A
50%
– Klasa B – 1 073 741 824 adresów IP
– Klasa C – 536 870 912 adresów IP
– Klasa D i E – 536 870 912 adresów IP
KLASA B
25%
Przykłady adresów IPv4
KLASA A
78.0.0.1
78.0.0.2
ADRES SIECI
78.0.0.0
ADRES ROZGŁOSZENIA
78.255.255.255
KLASA B
165.178.3.4
KLASA C
165.178.3.5
ADRES SIECI
165.178.0.0
ADRES ROZGŁOSZENIA
165.178.255.255
209.17.14.6
209.17.14.7
ADRES SIECI
209.17.14.0
ADRES ROZGŁOSZENIA
209.17.14.255

similar documents