Presentation - Innovation by Collaboration

Report
CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY
Vad betyder innovativa och FoUintensiva företag?
- om behovet av en helhetssyn
Martin Andersson
Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH)
[email protected]
CIRCLE, Lund University, Sweden
Underlag
– Rapport om AZ betydelse i det svenska innovationssystemet (KTH,
2011)
– Forskning och Utveckling i Göteborgsregionen - omfattning,
inriktning och kopplingar till den övriga lokala ekonomin, Oktober
2014
– Sverige som Kunskapsnation – klarar sig Sverige utan
storföretagen?, Globaliseringsforums Rapport #4 (presented at the
Almedalen event 2012).
– Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen? – en systematisk analys
av nyföretagandet i Sverige, chapter contribution to the Swedish
Economic Forum Report 2013
• Andersson and Klepper (2013), INDCOR
CIRCLE, Lund University, Sweden
Stor heterogeneitet!!!
• Nya företag är en kraftigt heterogen grupp, med olika
överlevnad och sysselsättningstillväxt (Mata m.fl. 1995).
• Många nystartade företag överlever endast en kort period,
och av de som överlever är det få som växer i termer av
sysselsättning.
CIRCLE, Lund University, Sweden
CIRCLE, Lund University, Sweden
Frågor:
– Varifrån kommer de nya tillväxtföretagen? Vad kännetecknar dem?
– Vilka faktorer påverkar de nya företagens överlevnad och
sysselsättningstillväxt?
– Finns det gemensamma egenskaper hos nya företag som förmår
överleva och växa?
• Kunskap kring denna typ av frågor är väsentligt för vår
förståelse av vilka sammanhang som driver fram nya
snabbväxande företag
CIRCLE, Lund University, Sweden
SEF 2013:
Swedish Economic Forum report
• systematisk analys av nyföretagandet i Sverige sedan
början 1990-talet fram till modern tid.
– longitudinella mikrodatamaterial för Sverige
• definiera olika typer av nya företag
– detaljerade analyser av nyföretagandet i Sverige
– överlevnad och tillväxt kan kopplas till de nya företagens ursprung.
CIRCLE, Lund University, Sweden
Små företag
Arbetslöshet
Varifrån kommer
de nya
tillväxtföretagen?
Universitet
CIRCLE, Lund University, Sweden
Stora företag (MNE)
• 5 typer av nya företag:
–
–
–
–
–
Avyttringar (DIV)
Pulled spinoff (Pull-SO)
Pushed spinoff (Push-SO)
Nya företag av tidigare icke-anställda (NON-E)
Övriga nya företag (ONF)
• Alla dessa har minst två sysselsatta när företaget startas,
vilket innebär att vi exkluderar egenföretagare utan
anställda.
CIRCLE, Lund University, Sweden
År
DIV
ONF
NON-E
Push-SO
Pull-SO
1993
440
5 410
1 387
495
926
1994
410
6 125
2 555
275
698
1995
319
5 504
1 761
197
673
1996
291
4 773
1 213
214
725
1997
483
5 921
1 219
319
914
1998
521
5 322
1 407
219
799
1999
539
5 113
1 109
219
778
2000
798
6 093
1 084
251
1 010
2001
562
5 542
876
283
970
2002
441
4 987
855
307
942
2003
383
6 038
807
311
983
2004
408
5 365
891
311
972
2005
428
6 330
1 204
263
1 049
Totalt
6 023
72 523
16 368
3 664
11 439
CIRCLE, Lund University, Sweden
Vad förklarar övergång till företagare?
Individen
och
Kontexten
CIRCLE, Lund University, Sweden
Systematiska skillnader i ”performance”
0 .0 0
0 .2 5
0 .5 0
0 .7 5
1 .0 0
Kaplan-Meier survival estimates
0
5
10
analysis time
divestiture
non-employed
other new firm
pulled spinoff
pushed spinoff
CIRCLE, Lund University, Sweden
15
Slutsatser
• En stor del av tillväxtföretagen är spinoffs
– spinoffs som är möjlighetsbaserade har en speciellt framskjuten roll
när det gäller att skapa jobb och uppvisar också högst överlevnad.
• Spinoffs från stora och multinationella företag uppvisar
särskilt hög överlevnad och sysselsättningstillväxt.
– ”plantskolor” för nya snabbväxande företag.
CIRCLE, Lund University, Sweden
Slutsatser
Ursprung spelar roll:
Avknoppningsföretag “ärver“ särskilda egenskaper från
ursprungsföretaget som inte enkelt låter sig fångas av
traditionella förklaringsfaktorer.
• Kunskaper och erfarenheter
• stora och multinationella företag har större interna resurser och förvärvad
kunskap som tidigare anställda kan dra nytta av i sitt företagande.
CIRCLE, Lund University, Sweden
• Samspel mellan nya tillväxtföretag och de etablerade
företagen
– förutsättningarna för nya snabbväxande svenska företag
– näringslivsklimat och kompetensbas
• villkor för framväxt av (stora) innovativa bolag => nya företag
CIRCLE, Lund University, Sweden
• Näringslivspolitik och åtgärder för för innovation och
sysselsättning genom nya snabbväxande företag måste
beakta samspelet mellan de nya tillväxtföretagen och
de etablerade företagen.
• Det finns en risk att man i jakten på nya snabbväxande
företag fokuserar ensidigt på de mindre nya företagen och
glömmer bort varifrån de faktiskt kommer.
• Symbios melllan nya små teknikbolag och etbalerade
företag (ny idé/teknologi - spinoff – ny teknologi – uppköp)
CIRCLE, Lund University, Sweden

similar documents