Se PowerPoint med strukturen i et taksonomisk

Report
Taksonomisk mindmap i religion
Koncept:
Jens Christian von Holck
Hvorfor taksonomisk mindmap?
• Sikrer en tekstnær humanistisk og metodisk
fokuseret tilgang til religion.
• Mindmappet er en visualiseret model for, hvad
der sker til eksamen > hvad skal man gøre
(synliggør læreplanen).
• Mindmappet kan bl.a. bruges som en effektiv
prøveform i A3. Resultatet af prøven er hurtig at
rette.
• Efter en prøve kan mindmappet udgøre et fagligt
fokuseret udgangspunkt for en individuel
mundtlig evaluering med eleven.
Jens Christian von Holck og Forlaget Systime.
Strukturen i et taksonomisk mindmap
3B. Fx
Buddhi
tekst
Evt.
3A
3B.
Andre
fag
3B. Fx
Kristen
tekst
3. Perspektivering (uden for emneområdet)
A: Tekstnærhed, evt.
- Find eller byg videre på
B. Sæt citatet/ ordet i forhold til
- Andre emneområder i religion
citater/ord i teksten
eller analysen
2A. Fx
Mekka
Li 31
- Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund
- Andre fag
2. Analyse inden for emneområdet (fx Islam)
2B.
Nøglebegreb
1b. Fokuseret
referat
1A. Præsentation
A: Tekstnærhed
- Find citater/ord i
teksten.
- Notér linjetal!
>
B. Sæt citatet/ ordet i forhold til
*) tekster fra emneområdet,
∆) nøglebegreber/teori eller
О) baggrundsviden fra
undervisningen
1. Forståelse af teksten
A. Præsentation
- Titel + evt. hovedpointe
- Emneområde
- Forfatterkarakteristik
-Teksttype/alder
B. Fokuseret referat
• Ca. 4-5 afsnit
• Linjenumre (1-12; 13-15; 16-29 osv.)
• Overskrift.
Jens Christian von Holck og Forlaget Systime.
Strukturen i et taksonomisk mindmap
3B. Fx
Buddhi
tekst
Evt.
3A
2A. Fx
Mekka
Li 31
3B.
Andre
fag
3B. Fx
Kristen
tekst
3. Perspektivering (uden for emneområdet)
A: Tekstnærhed, evt.
- Find eller byg videre
på citater/ord i
teksten fra analysen
B. Sæt citatet/ ordet i forhold til
- Andre emneområder i religion
- Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund
- Andre fag
Fortsæt nu med udlægningen
inden for
emneområdet
(fx Islam)
af teksten2. Analyse
til der
ikke
er mere
B. Sæt citatet/ ordet i forhold til
A: Tekstnærhed tid…
*) tekster fra emneområdet,
- Find citater/ord i
2B.
Nøglebegreb
1b. Fokuseret
referat
1A. Præsentation
>
teksten.
- Notér linjetal!
∆) nøglebegreber/teori eller
О) baggrundsviden fra
undervisningen
1. Forståelse af teksten
A. Præsentation
- Tekstens hovedpointe
- Emneområde
- Forfatterkarakteristik
-Teksttype/alder
B. Fokuseret referat
• Ca. 4-5 afsnit
• Linjenumre (1-12; 13-15; 16-29 osv.)
• Overskrift.
Jens Christian von Holck og Forlaget Systime.
Strukturen i et taksonomisk mindmap
3B. Fx
Buddhi
tekst
3. Perspektivering
for koderne
emneområdet)
Når jeg laver mindmaps,
bruger jeg(uden
altid
som fx
A: Tekstnærhed,
evt.
2B*, når jeg præsenterer
formen
forB.eleverne.
Deti forhold til
Sæt citatet/ ordet
- Find eller byg videre
- Andre emneområder i religion
skyldes, at rettelserne
af
et
elevmindmap
går hurtigere og
på citater/ord i
- Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund
- Andre
fag
teksten
fra analysen
bliver mere præcist,
hvis
jeg kan skrive
”2BО”
i stedet for
”baggrundsviden på analyseniveau
for (fx Islam)
2. Analyse inden for inden
emneområdet
emneområdet”. Det er også nemmere
atcitatet/
overskue
i
B. Sæt
ordet i forhold
til
A: Tekstnærhed
*) tekster fra emneområdet,
forbindelse med -en
Findmundtlig
citater/ord i samtale.
∆) nøglebegreber/teori eller
>
teksten.
På religionsportalen kan du finde etО)eksempel
påfraet
baggrundsviden
- noter linjetal!
undervisningen
mindmap fra midten af et forløb i islam.
Her bruges
koderne systematisk. Eksemplet
suppleres
af uddybende
1. Forståelse
af teksten
A. Præsentation
faglige kommentarer/
råd.
B. Fokuseret referat
- Tekstens hovedpointe
• Ca. 4-5 afsnit
Med venlig hilsen,
- Emneområde
• Linjenumre (1-12; 13-15; 16-29 osv.)
- Forfatterkarakteristik
Jens
Christian von Holck
• Overskrift.
-Teksttype/alder
Evt.
3A
2A. Fx
Mekka
Li 31
3B.
Andre
fag
3B. Fx
Kristen
tekst
2B.
Nøglebegreb
1b. fokuseret
referat
1A. Præsentation

similar documents