Faglig fordybelse i indskolingen

Report
Faglig fordybelse i
indskolingen
Ifølge den nye skolereform skal alle elever i skoleåret 2014-15 have tilbud om lektiecafe
eller faglig fordybelse.
Elever i 0. -3 klasse skal have tilbud om lektiecafe eller faglig fordybelse i 2 timer om
ugen, i 4.- 6. klasse tre timer om ugen, og elever i 7.-9. klasse skal have tilbud om
lektiecafe eller faglig fordybelse i 2 timer om ugen.
I Indskolingen foregår lektiecafeen for 0. -3 klasse i tæt samarbejde med SFO én.
På Grønnevang skole har vi et ønske om at give et varieret tilbud om faglig fordybelse på
alle årgange.
Vi ved, at børn lærer bedst og mest, når de selv er med til at opstille læringsmål/mål for
egen læring.
Derfor arbejder vi dels i de enkelte fag og i vores elevsamtaler, med at tydeliggøre
målene for hver enkelt forløb, og med at hjælpe eleverne med selv at sætte mål for egen
læring.
Vi har et ønske om at eleverne derved alene, sammen med forældre, den kontakt
voksne, klassekoordinator o.s.v. kan sætte mål for egen læring , og at de via
holdundervisning eller kursusforløb i den faglige fordybelsestid, kan få kvalificeret hjælp
til at nå disse mål.
På de næste sider kan du læse om de hold, man kan tilmelde sig i dette skoleår.
1
Lektiecafe
I lektiecafeen kan du komme forbi og få en lærer til at hjælpe dig med at komme i
gang, komme videre eller få afsluttet et stykke arbejde.
Her kan du sidde alene og fordybe dig i tingene, eller du kan sidde sammen med
klassekammerater og samarbejde med dem om dagens arbejde.
Målgruppe: Alle er velkommen.
Sted: Lektiecafeen foregår på skolebiblioteket eller i SFO
For 0 .- 3 klasse har lektiecafeen åben
Tirsdag 13.00-14.00 og torsdag 13.00 – 14.00
Tilmelding: Man skal ikke tilmelde sig holdet, men møder blot op, når ens daglige
undervisning slutter
2
Særlige tilbud for 0. – 3. klasse
Motorik.
Efter screening af eleverne i 0. og 1. klasse, tilbydes nogle af
dem et særlig kurs i motorik med det formål at styrke
den enkelte elevs motoriske udvikling og læring.
Kurset tilbydes kun udvalgte elever. Forældrene orienteres
om kursusstart
Programmet CD - ord gør det nemmere!
Vi tilbyder et kursus i CD-ord, for elever, der gerne
vil have hjælp til stavning på pc.
Programmet giver dig hjælp til at mestre skrivning på pc?
CD-ord kan læse ordene højt, som du skriver, kan komme
med ordforslag og du kan bruge det på internettet".
Du kan også bruge programmet hjemme.
Eleverne tilmeldes i samarbejde med forældre og lærerne.
Læseløft på 3. årgang
Her tilbydes et lille hold på max. 6 elever fra 3. årgang en periode
med fokus på læsetræning.
I 3. klasse er der mange læsetekster i alle fag.
Vi vil, i samarbejde med klassens lærere, arbejde med læsehastighed,
læseforståelse og læsestrategier.
Holdet er ikke tiltænkt elever med læsevanskeligheder,
men elever, der lige mangler et skub til at få sat turbo på læsningen.
Eleverne tilmeldes i samarbejde med forældre og lærere
DSA -kurser
Vores dansk som andetsprogs elever tilbydes særlige værksteds- aktiviteter for at styrke
den enkelte barns sproglige udvikling. Der vil være særligt fokus på naturfag.
Eleverne tilmeldes i samarbejde med forældre og lærere
3
Værksteder i SFO´ en
Følgende kurser vil blive tilbudt i løbet af
skoleåret tirsdag og torsdag kl 13-14
0. – 1. klasse tilbydes i perioder:
Fortællerværksted
Læsehule
Natur værksted
Malerværksted
Hip hop med drenge
Yoga/børnemassage
Drama/teater
2. -3. klasse tilbydes i perioder:
Byg en sæbekassebil
Løbe/crossgymnastik
Læsehule
Papirsrollespil
Medieværksted ”byg en computer
Tilmelding til disse kurser vil ske i samarbejde med SFO én
4

similar documents