slides til emnet innovation

Report
Innovation
Hvordan kan vi skabe et klima og struktur, inden for
hvilken innovation bliver opmuntret og belønnet.
Ide
generering
Muligheder
Ide
evaluering
Udvikling
Markedsføring

Når man har set en innovations mulighed, skal man arbejde videre
med ideen til det niveau, hvor ideen kan blive vurderet at
beslutningstagerne som skal stille sig selv nedenstående spørgsmål?
- Vil ideen virke?
- Har virksomheden den nødvendige know-how til at udføre
ideen.
- Har ideen værdi for kunderne?
- Passer ideen ind i virksomhedens strategi?
- Hvordan ser økonomien ud for produktet?
Innovations typer

Incremental Innovation handler om at udforske allerede
eksisterende teknologi. Enten forbedrer den noget som allerede
eksisterer, eller omformer en eksisterende teknologi eller form til
brug for andre formål.

Radical innovation er noget verdenen ikke har set før – noget helt
nyt.

Ofte går disse to typer hånd i hånd man starter med Incremental
Innovation men undervejs bliver det mere og mere til radical
innovation.
Faktorer til fordel for incremental
innovation


Problemet med Radical innovation er at det tager lang tid at udvikle
de nye teknologier eller produkter, og det koster mange penge.
Derfor vil Incremental innovation hvor man systematisk forbedre
produkterne give virksomheden større mulighed for vækst og
bibeholde deres konkurrenceevne.
Dog er der nogle ting man skal være opmærksom på:
- ”Undgå fløjte syndromet” husk, at selvom man bliver presset af
andre konkurrenter skal man ikke bare lave nye versioner med
ekstra funktionalitet, hvis kunderne ikke ønsker dette.
- ”Put ikke alle dine penge i incremental innovation”
Husk at incremental innovation ikke bygger bro mellem
nuværende og fremtidig teknologi. Det er kun Radical innovation
der kan gøre dette. Så find en balance.
Hvordan kan ledelse støtte idegenerering

Giv en belønning til de mennesker der genererer nye ideer med penge,
et bedre job eller begge dele. Lad det være et klart signal i
virksomheden at gode ideer er vigtige. Vær opmærksom på, at for
mange innovative mennesker er en høj løn ikke altid nok, de vil også
have frihed til at udforske eller tage på teknologikurser.

Indfør et innovationsklima. Innovative organisationer har følgende
karakteristika:
- Ledelsen sender et klart signal om, at firmaets og medarbejdernes
velbefindende i høj grad afhænger af, at man hele tiden er innovativ.
- Folk er ikke bange for at prøve eller foreslå nye ting.
- Man kommer ikke kun for at arbejde.
- Folk ansættes og fyres i henhold til deres kvalifikationer og den
ydelse de leverer.
- De ansatte kikker udad. De søger ideer og bedste fremgangsmåde
ude hos konkurrenterne, gennem professionelle kontakter og i andre
industrier.
Ansæt innovative medarbejdere



Følgende personlige karakteristika kendetegner en innovativ
medarbejder:
- ekspert i et eller to områder
- kan lide det innovative arbejde
- arbejder godt individuelt
- er en god problemløser
- finder nye og forskellige måder at se ting på.
Support de innovative ved f.eks at hjælpe dem med iderum osv.
Send ideer og medarbejdere på kryds og tværs rund i
organisationen for at danne nye ideer eller se den nye ide ud fra
andre vinkler.
To idegenererings teknikker

Brainstorming. Har 5 nøgle principper.
- Hold focus: Brainstorming skal koncentrere sig som et specielt
problem i den virkelige verden.
- Suspender afgørelser: alle afgørelser skal suspenderes mens
idegenereringen foregår. Selv de vildeste ideer skal støttes.
- Personlig sikkerhed: deltagerne skal sikres at upopulære ideer der
vil true status que, ikke får konsekvenser.
- Seriøse diskussioner: nedton diskussionerne til en samtale og
hold fokus på emnet.
- byg på ideer: prøv at bygge videre på andre ideer hvis dette er
muligt.

Catchball: er en metode der stammer fra japanerne. Går ud på
følgende:
- en ide fanges, tænkes over og udvikles, herefter kastes den rundt
til andre i gruppen som herefter kan videreudvikle. Dette
fortsætter til ideen er helt gennemtænkt.
Giver stort ejerskab inden for arbejdsgruppen.
At finde muligheder/gode ideer (lad
ikke de gode ideer slippe forbi)


At finde muligheder eller gode ideer er en mental proces der
besvarer det spørgsmål som en innovator altid skal stille sig selv:
Giver denne ide værdi til nuværende eller kommende kunder.
Der er ikke udviklet nogen formel på, hvordan man kan finde de
gode muligheder/gode ideer, dog har W. Chan kim og Renèe
Mauborgne beskrevet en brugbar metode kaldt ”forbruger
nytteværdi kortet”, der indikere, hvordan en kunde vil modtage
denne nye ide. Man skal stille sig selv følgende spørgsmål:
- hvor kan vi generere den største nytteværdi for kunden? Kan din
ide dække dette område?
- er nytteværdien højere eller lavere end den nytteværdi som dine
konkurrenter tilbyder med samme product.
- hvilken nytteværdi betyder mest for kunden?
- hvordan kan vi redesigne vores produkt eller serviceide, så vi
tilbyder den største nytteværdi som kunden går efter.

Hvis ideen har stor nytteværdi for kunden er der endnu nogle ting
man skal undersøge før man går videre:
- passer den nye ide strategisk ind i virksomheden
- har du de tekniske kompetancer til at få det til at fungerer
- har du de forretningsmæssige kompetancer til at gøre ideen
succesfuld.
Overføre innovation til markedet.
Kan ideen holde?



Innovative virksomheder skal eliminere de dårlige ideer fra så
hurtigt som muligt. Det vil altid koste penge at undersøge en ide så
jo hurtigere man kan fravælge jo færre omkostninger har man.
Man kan bruge ”idetragten” til at eliminere de dårlige ideer. Ideen
med tragten er, at man putter en masse ideer ind i den ene ende,
undervejs bliver ideerne afprøvet og de ideer der kommer ud i den
anden ende er de ideer som man har valgt at fokusere på og gøre
commercielle.
Men hvad sker der egentlig inde i tragten, hvordan finder man ud af
hvilke ideer der skal dø, samt hvilke der skal arbejdes videre med?
Her kan bruge en metode kaldt etape/stadie-port-systemet.
Metoden har stadier hvor udviklingsarbejdet gennemføres. Herefter
går man videre til de enkelte porte (checkpoints)hvor
beslutninstagere bestemmer om ideen/projektet skal dræbes,
sendes tilbage for mere udvikling eller sendes videre til næste
udviklingsstadie.

similar documents