Studiecirkel 2013-05

Report
Nutid
1862 – 1951
Västeråker – Dalby komuner.
1952 – 1967
S:a Hagunda landskomun
1967 – 1971 Uppsala stad
1971 - ?
Uppsala komun
?-?
Hagunda komundel
?
Uppsala komun
Valresultat 2010
Västeråkers Kyrka
Lär Känna Din Bygd Dag 5
Kyrkan byggdes 1331 som gravkyrka av
fru Ramborg ägare av Wik.
Hon var född omkring 1280
Gift 1296 med Lars Gregersson son son till
Birger Jarl.
Därav släkt Med Kungen Birger
Hertigarna Valdemar samt Erik.
Karl Gregersson dog 1301
Flyttade efter makens död till Wik som
hon ärvt efter fadern Israel And
Fadern Israel And var lagman i Uppland
samt medlem i Kungens råd (Riddare)
Var med och skrev landskapslagarna
Modern kom från en lagmannasläkt i
Västergötland.
Andreas And Domprost i Uppsala
Domkyrka var farbror till Ramborg
Ramborg gifte om sig med Arnwid
Gustavsson/Sparre (Riddare)
Arwid red med hertig Eriks följe
Han dog 10-11 december i samband med
Nyköpings blodbad 1317 med ett spjut
genom hjärtat
Ramborg fick 5 barn varav endast ett
överlevde henne.
Två finns begravda i Västeråkers kyrka.
Ramborg var f.ö syssling med Heliga
Birgitta
Dalby Kyrka
Dalby kyrka nämns första gången 1291 i
en förteckning över Uppsala domkyrkas
fastigheter.
Kyrkan byggs om , den nuvarande
sakristian byggs.
Korportal på södra kyrkväggen ,
genom den gick prästen in
1659 Byggdes Kyrkan om och Knut Posse
låter vitlimma hela hela.
Målningar från 1400 försvinner
Han skänker också predikstolen
1840 fanns beslut på rivning av kyrkan
samt att utöka Västeråkers kyrka
1845 valven i Kyrkan revs , och en
teckning från 1887 visar tillbyggnader
1902 En större läktare byggs och västra
änden avbalkas till förstuga
Kyrkan får sina 2 små torn.
1929 finns en instruktion för kyrkans
skötsel (Kummel)
1958 kyrkan renoveras i nuvarande skick.
Bänkarna återfår sin ursprungligs färg
samt väggarna återigen vita.
Den mindre klockan är daterad 1639
Den större klocka är daterad 1656
En klockstapel har troligen alltid funnits
eftersom Kyrkan saknat.
Den första notisen om stapeln är från
1577 då Christian till Hammarskog gav
spannmål till klockstapeln.
1845 Valven i Kyrkan revs
Hammarskog
Hammarskog
Med historia från slutet av 12-talet har
Hammarskog varit ”herrgården” i Dalby
Hammarby eller Hammarsta benämndes
det på 1300 - talet
1344 ägde Uppsala domkyrkas ett
markland i Hammarskog
Hammarskog
Riksrådet Kristern Gabrielsson
Oxenstierna friherre till Steninge byggde
om Hammarskog till Sätesgård
Indragen till kronan under en period
Återlämnades till Knut Göransson Posse
Hammarskog
Ätten Posse är förknippad med
Hammarskog på 1500 – 1600 –talet
Knut Posse och hans hustru
Ingeborg Torstens- dotter som byggde
Slottsbyggnaden 1655
Hammarskog
1916 ägde och brukades av Kapten Claes
Berg
Upprättades en fond till för mån för Dalby
kyrka
1963 inköptes av Uppsala komun

similar documents