PowerPoint-præsentation

Report
AU BSS implementering af
WISEflow Sommer 2014
Præsentation af Projektet
Præsentation af WISEflow
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
1
Agenda
• Præsentation af projektet
– Organisation & plan
– Status & leverancer
• Præsentation af WISEflow
– Hvad er WISEflow?
– Demo
• Spørgsmål?
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
2
Organisering og interessenter
Styregruppe
Peder Østergaard (formand)
Anders Færgemand (projektleder/UNIwise)
Per Henriksen
Anni Bækgaard Langberg – BSS Studier Front Office
Per Andersen & Erik Strøjer Madsen – BSS Studieleder
Henrik Friis Bach – BSS Studiesekretariatsleder
Andreas Heuwinkel – AU IT (Support, Netværk)
Morten studenterrepræsentant
Line Fristrup (sekretær)
Arbejdsgruppe
Anders Færgemand (projektleder/UNIwise)
Mariann, Gitte, Tina– BSS Studier
Bente og Lene – AU Executive
Morten - CUL systemansvar
Stine – CUL Processer
Jesper Bogberg – AU IT (Support, Netværk …)
Helene Christiansen – BSS uddannelsessekretær
Camila (Kommunikationsopgaven)
Marie Louise Vejledning studerende
Interessenter
BSS Studier
•
•
•
BSS U/E team
BSS Timeplaner
Vejledning
(Studerende)
BSS Institutter
•
•
•
Censor
•
UNIwise
Eksamen
Eksamensform
Eksamens Mat.
Censor
•
•
•
•
WISEflow
Support
Uddannelse
Projektleder
Studerende
•
Eksamen
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
BSS
Kommunikation
•
•
•
Studerende
VIP’er
Censor
AU iT
•
•
•
1. level Support
Netværk
Integrationer?
3
AU BSS Digital eksamen Sommer 2014
Februar 2014
Overordnet projektplan for implementering af Løsningen ver 01
M1
Implementering klar
M0
Start
M2
Support klar
Implementering
Projektering
Support, Udd., Test & Kom.
Idriftsættelse
Kommunikation
Kommunikation
Planlæg og opret eksamen sommer 2014
Feb’14
Apr
Jun
Planlæg og opret eksamen Vinter 2014/15
Aug
01/05/2014
01/02/2014
M3
Drift start
Okt
M12
Workshop
1/5
1. WISEflow
eksamen klar
M13
Awareness
Jan’15
01/01/2015
01/09/2014
Projektering – Kommunikation, support og uddannelse
Leverandør
Dec
Drift…
Opfølgning
M14
Udd. Hands on (x8)
Kunde
Planlæg
Kommunikation (”Awareness”, studieportaler, vejledning, nyhedsbreve …)
Superbrugere udd og support opbygning
EKA lister
Uge 8
QA?
Opret EKA flows
Uge 12
Uge 17
Klargør - Test af WISEflow FLOWlock
Løsning klar
Leverandør
Test
Planlæg
Testrapport
Kunde
Planlæg
Opfølgning
Test
1. idriftsættelse
Scope for BSS Digital Eksamen
Uddannelses
omfang
for
Digital Eksamen
på
AU BSS
Digital Eksamen Sommer 2014
U/E team v. Mariann
 Marketing og Organisation BAdm
 Erhvervskommunikation BCOM
 Økonomi (*)
 Juridisk (#)
 Statskundskab (#)
 Psykologisk (#)
 AU Herning
•
Afspejler ovenstående
•
+ ST Ing. Studie
Digital Eksamen Vinter 2014/15
 Evt rester som ikke nåede
sommer 2014 terminen?
•
…?
Executive v. Bente, AU Viden
 AU: Master, Exe/Full/DK MBA, HD
 H: Diplom, HD, tek Diplom

…?
EVU v. Bente & Marainn
 Enkeltfag, Diplom, Master, andet

…?
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
(#) Studienævn 1:1
(*) Ehvervsøkonomi og Økonomi
(?) mangler eller ref til …
5
Udfordringer …
1.
Kommunikation til censorinstitutionerne
– Informationsbrev er fremsendt til censorformændene
– Der er lavet skabeloner til den enkelte censorer (fra Statskundskab og Psykologi)
2.
Omfang vedr. digitalisering af eksamen
– Alle eksamener bliver med digital aflevering
– Hvad taler for en 100% digital aflevering?
•
3.
Hurtigere levering, spare porto, simple arkivering, digital bedømmelse
Udmelding vedr. stop af udskrivning af eksamensopgaver
– Der er to udfordringer?
•
•
Intern service til VIP’er (interne og eksterne)
Ekstern service til censorer
– Beslutning:
•
•
Det er en lokal Institut beslutning om der fortsat skal printes – det bliver for egen regning
Censorer skal selv sørge for udprint
4.
Brug af stads-vip og/eller WISEflow til karakterindtastning?
5.
Egnede eksamenslokaler – netværk, strøm, beredskab?
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
6
Leverancer fra arbejdsgruppen
• Der er mange leverancer – de første og vigtigste
–
–
–
–
–
–
–
Opbygning af Support organisation
Beskrivelse af den digital eksamensproces
Præsentation/dialog med Institutterne
Eksamensoverblik – Digitale eksamensformer?
Eksamenslokaleoverblik – ”Kapacitet”?
Kommunikationsplatform – plan, site og indhold
Uddannelse af Studiesekretær, Bedømmer og
Studerende
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
7
Hvad med Support?
Hvem levere support?
• BSS Front office – Studier & Viden
• IT Service Desk
• BSS Support
• BSS CUL
• WISEflow systemet via support site
• UNIwise
Hvilken support kan jeg få?
• Hjælpe videoer
• ”Mouse-over” hjælpetekster
• FAQ’er
• Hjælp vedr. eksamen
• Hjælp vedr. login
• Hjælpe vedr. brugen af WISEflow
• …
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
8
Digital eksamensproces på BSS
• Processen er kortlagt og bliver harmoniseret og ens for alle på BSS
• Med størst genbrug af data fra STADS, IDM og fælles login
Digital eksamensflow - start
INPUT
Opret EKA i
EDDI.
Tilmelder
studerende på
EKA
FORUDSÆTNINGER
Studieordninger
i EDDI.
Studerende har
sig lmeldt i
STADS
selvbetjening.
Ini er
eksamensflow i
WF
Plan &
Eksamens lsyn:
Udpeger lokaler med
lstrækkeligt
netværk samt
vagtplan
Berig
eksamensflow
med relevant
materiale
Defin rede
minimumskrav
l f. eks
eksamensforsid
er, læringsmål
osv.
Eksamensflow
frigives jævnfør
de anførte
datoer.
A old eksamen
Digital eksamensflow - slut
1. Studerende har
modtaget
forudgående
introduk onsmail
l dig. Ex.
2. No fika on
vedr eksamen
sendes l
studerende og
censor
FORUDSÆTNINGER
Ins tut /
Censorkorpset:
Anviser censorer.
e
Opgaveformulering,
forside-krav,
supplerende
materiale og lign fra
underviser.
INPUT
Opret UVA /
EKA i STADS
Eksamenskode fra
STADS. (Henter EKA +
stud.)
Manuelt indtast d, sted,
censor & underviser
Afleveret
opgave fra den
studerende
Censors
bedømmelse
Bedømmelsesproces
Indrapportér
eksamensresultater
1. Censorer har
AU iden tet (fx
WAYF & IDM)
2. Censor har
modtaget
introduk onsbrev.
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
Karakterer, inddatering
og votering sker i WF.
Karakterer overføres l
STADS (manuelt /
automa sk?)
Korrektw
afslu et flo
Arkiver
eksamensflow
•
•
•
Automa sk gemt i
WF.
Overføres l Pure.
Andre?
9
Orienteringsmøder for VIP’er
• Orienteringsmøder på institutterne
– Varighed 30 – 45 min.
– Afholdes i ugerne 13 – 16. (Forud for opstart 1. maj)
• WISEflowteamet kontakter institutterne
– i denne uge mhp. konkrete aftaler
• På møderne vil vi drøfte følgende:
–
–
–
–
Introduktion til Wiseflow som arbejdsredskab
Orientering om implementeringsprocessen
Arbejdsprocessen før, under og efter en eksamen.
Spørgsmål og svar
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
H
ov
ed
to
ta
l
m k EE r m
1h s rr rhv u ik
eCdoo hhvv vss l a
smrkph eerrerpvro me on
omed vvss ssg d ,
Vi
ras ssp p i ie b
rk
mtek prr roen r, ac
so
uoCnm oogg g g b he
4
m 1
oikmm ii i tel ac lo
he 2
a mu sfpr yssk he r
ds 41420
onunik ansk,, ka lor
ko 2121 E
n, ai k kan
2
m 020ng
bcao , k nddi
m 43S2 e
cnho, an idda
un Fpr Tylsk
enkl,a di att
a
,
s
ik n k c
omrn da
a sk, can
(daAsid t
on, cand.
SteBat
a
, c ndd.lin
r)
42an .lling.m
i
g
1d n . e
42 10.ling.mmerc
12 1 Jg.merrc.. (A
43
01 ura e c. (ASB
11
01
Ju , brc. (ASSB)
ra ac(A B))
S
, k heSB
4343 tat
an lo )
1211 sku
di r
0102 n
20
da
d
S
1
St a sk
t
It
m
a
a
,k
ts fu b,
ku n b
43
om
ndds ac
142
m
skfag he
3012
un
ab, lor
3
44 0Sa
4ik6a
, bka
1
11 mS
anch
46 01o
f
a
dei lo
02 0n1 o 44 01 umnd
dar
01 Eg 12 Ps fusnf
ro
y
t
Er hvrg 4401 ko dasg,
hv eran 1 Ps lo faka
er vsiøsa30 yk gi, g,n
vs k 1 ol b dlvid
46
øk ononPs og ac aa
04
on om, kyk i, he lgt
4601
om ianolokan lor
0D B
H
i m Ad,idgi, did
01usi
n
4
er baat (lv at
Er e 6
s
c, chASalg
46 hves0a20
ka elB
11 rvdm2
nd or)
46
02 46 sø4 iRne
id
6
v
k
1
i
21
at
Er 10 o0n4stis
i
r
01 4
o
h
46 v 1 o0m2a n
6
Ø
e
Al 1
12 rv k Si ko,nk
m 20
01sø on HaDt,amn
en 2
4e 6Er
Øko om , md dasid
kono i, ipa teat
rh1h3v
nom ba slotemr
ve0er
1
mi, b ch r
rv vEs
i, a e
sørøhk
kach lo
kovoen
ndel r
norvom
idor
s
m øi
at
i, koso
banc
46
,
o
ch mka
22
el i,nd
01
or l i
Er
(Avdaat
hv
SBlg
er
)
vs
øk
on
om
i,
ka
nd
id
at
(A
SB
)
06
BSS Eksamensliste S2014!
38 uddannelser afholder 655 eksamener med 35.880 eksaminander!
800
700
600
500
400
300
200
100
0
11
Præsentation af WISEflow
UNIwise - Anders Færgemand Høyer
12

similar documents