Den nye uddannelse

Report
Ny værnepligt i Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsens
Redningsspecialistuddannelse
Orientering ved BRS beredskabscentre 28 OKT til 8 NOV 2013 – Oplæg ved arbejdsgruppen for udvikling af ny 9 måneders uddannelse
Disposition
 Baggrund for BRS 9 måneders uddannelse.
 Fortællingen om den nye uddannelse.
 Uddannelsen til Redningsspecialist.
Præsentation
Baggrund
 Politisk ønske om at sætte værnepligten i bero.
 Interne overvejelser i Beredskabsstyrelsen.
 Værnepligtsudvalget.
 Den politiske aftale om redningsberedskabet i
2013 og 2014.
Proces
 Vi kunne vælge at forlænge planerne fra den
nuværende uddannelse ved en ”teknisk”
indarbejdelse af relevante nye elementer – og
fortsat have en værnepligtsuddannelse, dog uden
mobiliseringselementet.
eller
 Vi valgte at reflektere og benytte lejligheden
til at redefinere vores syn på uddannelsen og
dens samfundsmæssige rolle og betydning.
Fortælling om den nye uddannelse
Professionshøjskolen Metropol har gjort det …
 Bygget bro imellem aftagere og uddannelsessystemet.
 Etableret en uddannelse – Katastrofe- og risikomanager / Katastrofe- og risikotekniker.
 Attraktiv for aftagerne – også private virksomheder.
 Stor søgning og ringe frafald.
 Etablerer samarbejder med danske og
udenlandske universiteter.
Fortælling om den nye uddannelse
Københavns Universitet har gjort det …
 Gennemfører Master of Disaster Management for
danske og udenlandske studerende.
 Samarbejder med nationale og internationale
aftagere, interessenter og universiteter.
 Etablerer Copenhagen Center for Disaster
Research (COPE).
 Iværksætter forskning.
Beredskabsstyrelsens
Redningsspecialistuddannelse
Nyttig - for samfundet
Nyttig - for redningsberedskabet
Nyttig - for den enkelte
Uddannelsen til Redningsspecialist
Vores uddannelse skal …
 Kunne nyttiggøres og give værdi i forbindelse med
andre uddannelser.
 Kunne give adgang til eller nyttiggøres i forbindelse
med andre jobs.
 Være en uddannelse for redningsspecialistelever –
redningsberedskabets praktikere.
 Have fokus på både personlig og faglig
udvikling.
 Gennemføres som en egentlig uddannelse
med tilknyttede beredskabsopgaver – ikke som
en værnepligtsuddannelse.
Beredskabsstyrelsens vision
Uddannelsen til Redningsspecialist skal …
 Kunne være en attraktiv uddannelse i sig selv
og på lige fod med andre.
 Placere Beredskabsstyrelsen som bredt
anerkendt uddannelsesinstitution.
 Placere Beredskabsstyrelsen som en
dynamisk, tidssvarende og spændende
uddannelsesinstitution og arbejdsplads.
Nogle skridt imod visionen
 Vi skal brande redningsspecialisterne i forhold til
politikere, samarbejdsparter og beredskabsaktører.
 Vi arbejder for, at der kan opnås merit mv. på
redderuddannelsen.
 Vi arbejder for, at uddannelsen giver fortrin ved ansøgning
om ansættelse i Falck.
 Vi arbejder for, at der kan opnås merit og kvote 2 points på
katastrofe- og risikomanageruddannelsen.
 Vi arbejder for, at uddannelsen giver fortrin ved
ansøgning om ansættelse i NGO’er.
 Vi arbejder for, at uddannelsen giver fortrin ved
ansøgning om optagelse i politiet.
Den nye uddannelse
 Udbygge Beredskabsstyrelsens status som en del af
Danmarks katastrofeberedskab.
 Fast nationalt USAR beredskab.
 Udbygning rednings- og eftersøgningsopgaver i
vand … også som en udbygning af bidrag til SAR.
 Opretholdelse af et konstant højt beredskabs-niveau.
 Måltallet for værnepligtige fastsat til 420 om året.
 Være et attraktivt og frivilligt valg for unge
mennesker.
 Vi arbejder for, at gennemførelsen af uddannelsen er udviklende for den enkelte fagligt og
menneskeligt.
Timer i
alt
148
Uddannelsen
afslutning
74
Redningsspecialist
Brandmand
Fagområde
Assistent
Kode
Grunduddannelse
GFUI
Grund- og funktionsuddannelse INDSATS
KRED
Kæderedning
FOOUDD
Forebyggelses- og opmærksomhedsudd.
222
8
8
10
10
Statslig uddannelse
USAR
USAR
14
20
196
36
266
CBRN
CBRN
14
12
34
28
88
BRA
Brand, store komplekse hændelser
16
8
52
76
KATFHJ
Katastrofeførstehjælp
14
6
24
URTØV
Udrykningstræning og øvelser
32
40
72
REOIV
Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand
32
10
42
STVKOM
Stabsvirke og kommunikation
59
42
87
SPEBR
Specialberedskab
20
4
20
OMSK
Omskoling til specialkøretøjer
SAMBR
Samfundets beredskab
INTOPN
Internationale operationer
KOSTØ
Kollegastøtte i hverdagen
TAL
Teknisk arbejdsleder
16
45
53
OBV/KOMP
Operativ beredskabsvagt og kompensation
38
139
177
KATB
Omskoling Kat B køretøjer
KATC
Omskoling Kat C køretøjer
MSRE
Materielservice (og retablering)
IDR
Idræt
12
OS
Organisation og samarbejde (tidl. TJF)
17
FERIE
Ferie
I alt:
79
28
107
8
8
26
26
8
8
5
5
8
4
8
60*
72*
16
24
37
49
121
8
13
29
67
59
144
315
481
59
481
1421
For den enkelte









Kompetencegivende uddannelse til brandmand.
En specialistuddannelse inden for redningsberedskabet.
12 % ansættes efter UDD i et kommunalt RB.
Civilt anerkendte kompetencer i Førstehjælp og Dansk
Svømmeunions bassin og livredder.
Alle får stort kørekort.
En tredjedel får en lederuddannelse som teknisk
arbejdsleder – sjakbajds
Almene kompetencer i forebyggelse af
naturskabte skader og sikring af og i egen hverdag.
Personligt udfordrende og udviklende som individ
og samarbejdspartner.
Det fortsatte arbejde
Benævnelse af niveauerne i mellemledergruppen.
Den fysisk afmærkning af VP kompetenceniveauer.
Færdiggørelse af de sidste uddannelsesplaner mv.
Implementering af den nye uddannelse for værnepligtige
mellemledere.
 NBR’s fortsatte arbejde med kompetenceniveauer for
vagthavende grupper, herunder disses grund- og specialkompetencer.
 Fortsat opkvalificering af vagthavende
befalingsmænd og undervisere.
 Erfaringsopsamling på uddannelsen og
konsolidering.





similar documents