Subaru gasar på i Trollhättan

Report
Affärsområdeschef
Trollhättan Energi AB
Verksamhetsledare
Biogas Brålanda AB
BIOGASENS RESA HOS OSS
2013 Från 19 till 45 bussar
2012 Biogas Brålanda byggs
2012 Subaru blir gasbil i Trollhättan
2012 LNG-tank
2010-11 Energieffektiviseringar
2009 Biogas Brålanda AB bildas
2007 Tankstation, Lilla Edet
2006 Ny tankstation, Leverans till andra orter
2002 Ny reningsanläggning
2000 Gas från hushållsavfall
1999 Publik tankstation
1996 Bussar i trafik och biogasproduktion i drift
1995 Samarbetsavtal, Byggstart
Biogas från
avloppsslam
SOPSORTERING I HEMMEN
PRODUKTION RÅGAS RAGNSELLS
Båberg
Rågasledning
från RagnSells
till uppgradering
Heljestorp
Deponigas
Överby
Näl
Björndalen
Edsäter
Stallbacka
Källstorp
Arvidstorp
Hjortmossen
Gasledning
till
tankstationer
Tingvalla
Centrum
Grävlingen
Fallen
Strömslund
Arvidstorp
Hjortmossen
Karlstorp
Kronogården
Innovatum
VÅRA KUNDER
EXPORT AV BIOGAS MADE IN TROLLHÄTTAN
NATURGAS BACK-UP
AVFALL, AVLOPP - OCH SEDAN DÅ?
BIOGAS BRÅLANDA
ett nytt koncept
Fyra rötningsanläggningar
Uppgraderingsanläggning
Flaktankning, tankstation
4,6 km rågas & uppgraderad gas
14 km rågasledning
UPPGRADERING TILL FORDONSGAS
SSCM analysis structure
FLAKTANKNING OCH PUBLIK TANKSTATION
SSCM Analysis 3
1,6 MNM BIOGAS PER ÅR
AFFÄRSMODELLEN
AFFÄRSMODELLEN
AFFÄRSMODELLEN
VARFÖR & HUR?
Gert-Inge Andersson
Borgmästare 1996-2010
Viveca Dalhammar
Ordförande Trollhättan
Energi
Sanela Matic
Förskollärare
PARTER 1996
INVESTERINGAR
PARTER 2012
INVESTERINGAR
Vattenfall
Trollhättans Stad
Trollhättan Energi
Trestads Avfallsaktiebolag
→ Trollhättan Energi AB
Lantbrukare
Vänersborgs och
Melleruds kommuner
→
RagnSells
BIOGASKUNDEN I TROLLHÄTTAN
Kund
1996
2012
2014
2015
prognos
Bussar
100 %
40 %
60 %
53 %
Privatbilister
0
32 %
20 %
20 %
Kommunens
fordon
0
16 %
11 %
9%
0
12 %
9%
18 %
100 000
1 700 000
2 500 000
3 000 000
Kommunens
upphandlingar
Volym
(Nm3)
ETABLERING
BRC SWEDEN
GASBILAR BYGGS I TROLLHÄTTAN
NY ENERGIEFFEKTIV BIOGASANLÄGGNING
Anders Swedenfeldt, VD Elis Johansson Smides AB
”MORGONDAGENS OLJESCHEJKER”
BIOGAS DALSLAND BILDAT 11 FEBRUARI 2008
UPPMÄRKSAMHET
”Här blir gödsel till
bilbränsle”
9 mars
2009
Globala behov och möjligheter
Danmark, Norge och Sverige har lösningarna
Välkomna!
Fyrbodals Kommunalförbund

similar documents