Презентація з географії. Викладач Загребнюк Н.А.

Report
Географія світових природніх
ресурсів
Загребнюк Н. А.
ДНЗ « Уманський ПЛ»
ПЛАН УРОКУ:
1. Поняття про природні
ресурси
2. Мінеральні ресурси
3. Територіальні та земельні
ресурси
4. Водні ресурси та ресурси
Світового океану
5. Лісові ресурси
6. Рекреаційні ресурси
Природні ресурси – це такі елементи
природного середовища, які можуть бути
використані
для
задоволення
потреб
людського суспільства і підвищення якості
життя.
Природно-ресурсний потенціал - сукупність
усіх природних умов і ресурсів, які можуть
бути
використані
в
економіці
певної
території.
Ресурсозабезпеченість — це співвідношення
між величиною запасів природних ресурсів і
розмірами їх використання. ЇЇ виражають
або кількістю років, на яку повинно
вистачити
якогось
ресурсу,
або
його
запасами з розрахунку на душу населення.
Види природних ресурсів
Мінеральні ресурси – це сукупність
розвіданих запасів корисних копалин, які
використовуються або можуть
використовуватися в господарській
діяльності.
Мінеральні
ресурси
Енергохімічні
рудні
нерудні
Гірничо –
хімічні
технічні
будівельні
Гідротермічні
Земельні
С/г
угіддя
рілля
( 88 %
)
11
0%
Ліси
ресурси
Населенні
пункти,
дороги
луки и
пасовища
( 10 % )
26
Малопридатні
і непридатні
землі
пустелі
болота
льодовики
32
3
28
100%
Земельні ресурси – землі, що використовуються, або
можуть бути використані в господарській діяльності
людини.
Світовий земельний фонд
становить:
138,9 млн.км² або 26,9%.
З них:
 С/г угіддя - 35%
 Ліси, чагарники - понад 30%
 Луки і пасовища - 23,2%
 Рілля - 10,8%
 Населені пункти промисловість
- 3%
Лісові ресурси
- деревні,
технічні, харчові, кормові, лікарські
та інші ресурси лісу, а також їх
корисні природні властивості(захисні,
водоохоронні, оздоровчі).
Загальна площа Землі, що вкрита
лісами становить 28% суходолу.
Запаси деревини в усіх лісах Землі
становлять 359 млрд. м3
- хвойні - 127млрд.м3
- Листяні - 232млрд.м3
Площа лісів за регіонами світу
649
874
542
543,3
201
Африка
Австралія
1039
Азія(без Росії)
Північна Америка
Європа(з Росією)
Південна Америка
Водні
ресурси
–
поверхневі
і
підземні води, які використовуються
або можуть використовуватись в
господарській діяльності людини.
Ресурси
світового
океану
–
сукупність
біологічних
та
мінеральних солей та прісної
води, що міститься у Світовому
океані
Водні ресурси світу
Розподіл води в гідросфері
світовий океан
97.2%
підземні води
льодовики
0.6%
0.1%
поверхневі води
2.1%
Прісні води становлять 2,5% від
загального об´єму гідросфери
Світовий океан
Мінеральні ресурси
Біологічні ресурси
Запаси нафти та
газу
Морський і
океанічний
промисел:
Розсипи родовищ
алмазів, золота,
платини, титану
риби безхребетних
Залізоманганові
конкреції
морських ссавців
фосфорити
Запаси питної води
на шельфі
Енергетичні ресурси
Енергія морських та
океанічних течій
Енергія припливів
Хвильова енергія
водоростей
Енергія вітру
Термоенергетичний
потенціал водних
мас
Рекреаційні ресурси
- це природні, природно
технічні, соціально-економічні
елементи, що сприяють
відновленню духовних і
фізичних сил людини.
Рекреаційні ресурси світу
Рекреаційні ресурси
Природні
морські
Історико-культурні
ландшафтні
гірські

similar documents