ΖΑΝΑΕ_ΕΒΕΘ_2014

Report
Τηλέμαχος Πέντζος,
Δ/νων Σύμβουλος
2 Απριλίου 2014

Ιστορικό εταιρείας



Σταθμοί (επενδύσεις, προϊόντα)
Μερίδια αγοράς (εγχώριας)
Στρατηγική ανάπτυξης εξαγωγών

Η ΖΑΝΑΕ στην παγκόσμια αγορά
Ποιοτικές προδιαγραφές (πιστοποιήσεις)

Διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού

• Case study (Αυστραλία)
Ιστορικό Εταιρείας
 Ίδρυση
1930
 ΖΑΝΑΕ: Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου ΑΕ
αρχικά εξειδικεύτηκε στην παραγωγή ζύμης
αρτοποιίας
 1939: επέκταση στην παραγωγή έτοιμων
συσκευασμένων φαγητών λόγω καλών
προοπτικών του κλάδου
 1972: Ίδρυση νέου εργοστασίου
επεξεργασίας προϊόντων τομάτας στο
Ζερβοχώρι Ημαθίας
Ιστορικό Εταιρείας
Μετεγκατάσταση του εργοστασίου
ζύμης σε νέες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ
ΣΙΝΔΟΥ
 2001: ολοκλήρωση επένδυσης νέας
μονάδας παραγωγής ετοίμων φαγητών σε
νέες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ με
τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό
εξοπλισμό
 1991:
Ιστορικό Εταιρείας
επέκταση παραγωγικής
δραστηριότητας σε χώρες του εξωτερικού
(με ιδία παραγωγή καθώς και συνέργιες και
στρατηγικές συμμαχίες) με στόχο τη
διείσδυση σε νέες αγορές υψηλού
ανταγωνισμού
 2014: Ολοκλήρωση επένδυσης στη μονάδα
παραγωγής ζύμης
 2005:
Μερίδια αγοράς
 Ηγετική
θέση στην εγχώρια αγορά
τροφίμων (ζύμης και ετοίμων φαγητών)
της εγχώριας αγοράς στα προϊόντα
ζύμης (μοναδική ελληνική παραγωγική
εταιρεία στον κλάδο)
 40%
 26%
του κλάδου των ετοίμων
κονσερβοποιημένων φαγητών
 Παραγωγή
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
(Private label)
 Τοποθετημένη
σε όλες τις βασικές
αλυσίδες λιανεμπορίου
Η ΖΑΝΑΕ στην παγκόσμια
αγορά
 Έναρξη
εξαγωγών 1960
Εξαγωγές 44% του κύκλου
εργασιών
 2013:
χώρες: Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς,
Αυστραλία, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή κλπ
 30
Τοποθετημένη σε μεγάλες
αλυσίδες
 Γερμανία:
Real, Edeka
 Μ. Βρετανία: Waitrose, TESCO, Sainsbury
 Αυστραλία: Woolworths, Coles
 Γαλλία: Intermarche, Systeme U
 Βέλγιο: Carrefour
 Αυστρία: Merkur, Penny
Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
 Αυξανόμενη
 Συνεργασία
τάση
με οίκους του εξωτερικού και
διανομείς για παραγωγή και διάθεση
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
Στόχος: Συνεχής ανάπτυξη
εξαγωγών
Ο




στόχος αυτός απαιτεί:
Υψηλή ποιότητα (πιστοποίηση)
Ευελιξία – προσαρμογή προϊοντων
Επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη
Κατάλληλα δίκτυα
Προσήλωση στην ποιότητα
 HACCP,
 ISO
9001:2008,
 ISO 22000:2005,
 Πιστοποίηση με διεθνή πρότυπα IFS &
BRC
Στρατηγική διείσδυσης
Αυστραλία
 Επιλογή
κατάλληλων συνεργατών
 Χαρτογράφηση και ανάλυση της αγοράς
 Επιλογή προϊοντικού μείγματος
 Προσαρμογή των προϊόντων
Στρατηγική διείσδυσης
Αυστραλία
 Υποστήριξη
προϊόντων και συνεργατών
(για την ισχυροποίηση του brand)
 Συμμετοχή σε εκθέσεις
 Διεύρυνση της γκάμας-κάλυψη νέων
αναγκών
 Στενή συνεργασία παραγωγού-δικτύου
 Πίστη
στις ίδιες σταθερές αρχές
 Επενδύσεις
 Καινοτομίες για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και συσκευασιών
 Συνέργιες και στρατηγικές συμμαχίες
 Συνέπεια
 Κοινό όραμα και στόχοι.
Σας ευχαριστώ πολύ

similar documents