Hitta mottagningen i Mina vårdkontakter

Report
Hitta mottagningen i
Mina vårdkontakter
Presentation för vårdgivare
Senast uppdaterad 2013-04-09
Informera invånare om
e-tjänsten Mina vårdkontakter
 Vid besök.
 Väntrum och övriga lokaler.
 Hjälp patienter att logga in.
 Telefonsvarare.
 Kallelser.
 Autosvar på e-post.
 Webbplats.
 Tryckt material: Foldrar, affisch, visitkort.
 Kontakta ansvarig för Mina vårdkontakter i ditt landsting/region
Hur hittar invånaren
mottagningen i MVK?
Kontaktkort på ww.1177.se
Alla kan se vilka
ärendetyper
mottagningen
erbjuder.
Information
hämtas från HSA.
Kontaktkort på www.vårdguiden.se
Alla kan se vilka ärendetyper
mottagningen erbjuder.
Information hämtas från EK.
Inga klickbara länkar.
HSA-id syns i URL.
Gäller endast Stockholm.
Direktlänkar
 Kan användas på egen webbplats eller i autosvar i e-post.
 Kan användas ihop med banner, logga eller bild.
 Direktlänk till mottagningens kontaktkort:
– http://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/facilityContactCard.xhtml?hsaId=XXX
– XXX=HSA-id, ex. se2321000115-o27255
 Direktlänk till mottagningens ärendetyp:
– https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/caseForm/YYY.xhtml?hsaid=XXX
– YYY=kod för ärendetyp, XXX = HSA-id. Se koder på webb.
– Länken kan kopieras från kontaktkortet i Mina vårdkontakter eller på 1177.se
Erbjuden e-tjänst (tjänstekontrakt)
 Visar automatiskt upp vilka ärendetyper en
vårdmottagning erbjuder.
 Erbjuden e-tjänst använder HSA-id och visar de tjänster
som är kopplade till MVK-kontonts HSA-id.
1. Anslut konsument till Tjänsteplattformen (blankett B)
2. Anslut till tjänstekontraktet Erbjuden e-tjänst (blankett D)
3. Bygg en komponent på webbplatsen som visar Erbjuden e-tjänst.
 Läs mer om tjänstekontraktet på inera.se
–
http://www.inera.se/TJANSTER-PROJEKT/Tjansteplattform/Tjanstekontrakt/Tjanstekontrakt-forErbjuden-e-tjanst/
Vilka invånare kan hitta mottagningen?
Mottagningen ställer in geografiskt betjäningsområde
(län, ålder, kön). Endast dessa invånare kan hitta
mottagningen i Mina vårdkontakter.
Om en invånare utanför mottagningens geografiska
betjäningsområde försöker följa en direktlänk dyker
följande meddelande upp:
Exempel: En förälder kan därför inte logga in med sitt egna konto
och söka efter BVC då BVC bara visas för invånare som är 0-6 år.
Invånaren hittar mottagningen manuellt
Invånaren hittar mottagningen genom
att logga in i Mina vårdkontakter och
välja hitta och lägg till mottagning.
Mottagningen godkänner enskilda
invånare för kommunikation
Personalen lägger till invånaren via personnummer.
Mottagningen hamnar automatiskt bland invånarens
mottagningar i Mina vårdkontakter.

similar documents