pobierz

Report
Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej szkole
1.Jak często robisz zakupy w sklepiku szkolnym?
kilka razy w ciągu
dnia
5%
40%
30%
25%
raz dziennie
codziennie
nie robię zakupów w
sklepiku szkolnym
2. Jakie produkty najczęściej kupujesz w
sklepiku szkolnym ?
29%
39%
drożdżówkę
32%
napój
słodycze
3. Czy uważasz, że nasza szkoła jest
ekologiczna?
39%
61%
tak
nie
4. Jak często wyrzucając śmieci korzystasz
z przeznaczonych do tego specjalnych
pojemników?
2% 14%
54%
30%
zawsze
bardzo często
rzadko
nigdy
5. Czy robiąc zakupy masz szybciej
zaplanowane co chcesz kupić?
28%
72%
tak
nie
6. Będąc na zakupach zwracasz uwagę na
oznaczenia produktów?
1% 13%
48%
tak
38%
tak, czasami
nie
nie, nigdy
7. W czym najczęściej nosisz zakupy?
35%
43%
22%
w jednorazowych
reklamówkach
w torbach
ekologicznych
w plecaku
Czym przede wszystkim kieruje się Pan/Pani kupując
produkty codziennego użytku ?
cena
jakość
1%
2% 2% 0%
5%
4%
przyzwyczjenie
sprawdzona marka
27%
7%
produkt polski
znana marka
opinie znajomych
8%
informacje na opakowaniu
reklama
12%
13%
19%
opinia sprzedawcy
opakowanie
produkt zagraniczny
Badania przeprowadzone przez CBOS w grudniu 2010r.
Badanych było 879 osób, respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Świadoma konsumpcja to podejmowanie wyborów konsumenckich
w oparciu o wiedzę na temat ich społecznych, ekologicznych
i politycznych konsekwencji. Ruch świadomej konsumpcji (nazywanej
też, szczególnie w krajach anglojęzycznych, “etyczna konsumpcja” lub
“odpowiedzialna konsumpcja”) wiąże się z zauważeniem istotnej roli,
jaką konsumenci i konsumentki wywierają nie tylko na środowisko
(poprzez używanie i utylizację różnych produktów),
ale też na kształtowanie procesów produkcji i dystrybucji dóbr i usług
w wymiarze globalnym. Na wybory chodzimy raz na parę lat. Do sklepu
- codziennie. To, jakie produkty wybieramy, ma bezpośrednie
przełożenie na sukces lub porażkę danych firm i linii produktów, a co za
tym idzie - decyduje o ich praktykach i polityce. Sposób używania przez
nas produktów i usług decyduje też o naszym tzw. śladzie ekologicznym,
czyli tym, jak bardzo obciążamy środowisko przez konsumpcję zasobów
naturalnych i energii.
Przydatność opakowania do recyklingu
Przydatność opakowania do
wielokrotnego użytku
Znak recyklingu. Opakowanie zostało wyprodukowane z
surowców pochodzących z recyklingu, których udział
wynosi 65%
Opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania czyli
recyklingu.
W fazie badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Symbol
najczęściej umieszcza się na kosmetykach. Ponadto kosmetyki
nietestowane na zwierzętach mogą być też oznaczone literami
BWC ( Beauty Without Cruelty- piękno bez okrucieństwa) lub
napisami Not Tested on Animals (nietestowany na zwierzętach)
czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom)
Produkty gospodarstw ekologicznych. Symbol (atest)
przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów
Żywności Metodami Ekologicznymi.
Ecolabel zwany też „Margerytką” z 12 gwiazdkami,
Alternatywa dla państwowych znaków ekologicznych UE.
Jest głównym oficjalnym europejskim oznaczeniem
ekologicznym, przyznawanym wyrobom spełniającym
wyższe normy środowiskowe.
Produkt nie zawiera gazów typu chloro-fluoro-carbon,
powszechnie zwanych freonami, które niszą powłokę
ozonową. Najczęściej występujące napisy na tych
symbolach to: OZON FRIENDLY, OZON FREUNDLICH,
ohne FCKW, CFC free.
Polski „EKO- ZNAK”. Wyroby krajowe i zagraniczne mające
negatywny wpływ na środowisko niż analogiczne wyroby
w tej samej klasie oraz spełniające ustalone kryteria
dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego
wykorzystania zasobów naturalnych uwzględniając cały
cykl życiwa wyrobu
Co najmniej 95% składników produktu wytworzone zgodnie
z metodami ekologicznymi.
Produkt należy wyrzucić do kosza, aby nie zaśmiecać
środowiska i dbać o czystość swojego otoczenia.
Znak ostrzegający, że dany wyrób (np. farby, baterie) zawiera
substancje toksyczne i że nie należy wyrzucać go do odpadów
domowych.
Wyrób spełnia wymagania zawarta w kryteriach stanowiących
podstawę do wydania certyfikatu i charakteryzuje się
ponadstandardową jakością, walorami użytkowymi,
ergonomicznymi, zdrowotnymi, w tym także niższą niż
przeciętne materiało i energochłonnością
Sprawiedliwy Handel
Na czym to polega?
Mieszkańcy krajów Trzeciego Świata pracują bardzo ciężko i są
często wykorzystywani przez lokalnych pośredników handlowych.
Zarabiają niewiele i z trudem utrzymują swoje rodziny. Brakuje
pieniędzy na inwestycje w swoje gospodarstwa i wyrwanie się z
zaklętego kręgu biedy.
Niestety, dużą rolę za ten stan rzeczy ponoszą mechanizmy rządzące
współczesnym handlem światowym, dyskryminujące
najbiedniejszych i najsłabszych producentów. Biedni rolnicy z
krajów Trzeciego Świata nie są w stanie konkurować na uczciwych
zasadach z producentami z krajów bogatszych.
Dlatego tak ważne jest wybieranie produktów oznaczonych
certyfikatem Sprawiedliwego Handlu.
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci
Świat i My”
1. Kupujmy produkty bez zbędnych opakowań (np. pastę do zębów bez zbędnego kartonika który i tak trafi do kosza)
2.drukujmy dokumenty dwustronnie najlepiej na papierze z makulatury (nie odbiega on jakością od zwykłego, a jego produkcja
ratuje wiele drzew) lub używajmy zadrukowanego jednostronnie jako papieru na brudno
3. Zamiast sięgać w sklepie po napoje w butelkach plastikowych, wybierzmy te, które są w butelkach szklanych. Butelki szklane
mogą być wykorzystywane wielokrotnie, natomiast te z plastiku używa się tylko raz.
4. Wybierajmy napoje w butelkach, te w puszkach zostawmy spokojnie na półce. Produkcja aluminium pobiera bardzo dużo
energii: na wyprodukowanie 1 kg aluminium potrzeba tyle samo energii ile na wyprodukowanie 20 kg chleba. Każdy, kto
wypija 32,5 litrów napojów wytwarza 65 puszek aluminiowych - spokojnie można je zastąpić 1 szklaną butelką. Butelka niszczy
się po 65 użyciach.
5. Przy zakupach starajmy się rezygnować z opakowań foliowych. Tak naprawdę większość z nas i tak je wyrzuca po przyjściu
do domu. Warto zaopatrzyć się w torby na zakupy wykonane z materiału - są trwałe i można je naprawdę długo używać.
Reklamówki, które nam oferują w sklepach zaśmiecają środowisko.
6. Jeżeli nie jest to konieczne, nie używajmy jednorazowych naczyń. Szybko stają się odpadem i nie są ładne.
7. Produkty używane często (np. proszek do prania, woda mineralna) lepiej kupować w większych opakowaniach, starczy ich
na dłużej, a w konsekwencji powstanie mniej śmieci.
8. Zamiast używać ręczników papierowych, używajmy ściereczek materiałowych,
9. Długopisy z wymiennym wkładem zastępują 12 długopisów jednorazowych,
10. Zwykłe baterie warto zastąpić tzw. akumulatorkami, które można ładować, przez co mogą być wykorzystywane dłużej.
Creative Commons / Flickr/ Alan Stanton

similar documents