Scaffolding

Report
4C/ID Gaat Omhoog:
Steigers van de Tweede Orde
Jeroen J.G. van Merriënboer
4C/ID Gebruikersdag, 17 april 2012, Utrecht
Inhoud
• Scaffolding
• Zelfsturing
• Scaffolding2
• Discussie
Van Merrienboer, J. J. G., & Kirschner, P. A.
(2012). Ten Steps to Complex Learning
(2nd Rev. Ed.). Taylor & Francis.
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Scaffolding
• Leertaken
• Ordenen van simpel naar complex
• Scaffolding op elk niveau van
complexiteit
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Wat is scaffolding?
• Combinatie van
– Hulp bieden
– Geleidelijk laten afnemen van deze hulp
• Vormen van hulp
– Ondersteuning (support)
– Begeleiding (guidance)
– Beperking (constraints)
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Ondersteuning
interpretation
transformation
goal
state
solution
interpretation
given
state
generation
problem solving process
Beperking
Begeleiding
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende ondersteuning
• Uitgewerkte voorbeelden
– Oplossing gegeven
• Completeeropdrachten
– Oplossing deels gegeven
• Conventionele problemen
– Oplossing niet gegeven
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende begeleiding
Begeleiding
• uitgewerkte voorbeelden • Modelleren
• Zonder modelleren
• Completeeropdrachten
• Met begeleiding docent
• Met proceswerkbladen
• Conventionele
• Met begeleiding docent
opdrachten
• Met proceswerkbladen
• Zonder hulp
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende beperkingen
• Taak ABC
– Mag pas verder met B als A goed is afgerond
– Mag pas verder met C als A+B goed zijn afgerond
• Blokkeren niet-relevante operaties
– Functies geleidelijk toevoegen in een
training-wheels interface
• Eerst gewone dan pas wetenschappelijke
rekenmachine
• Steeds meer toolbars in een tekstverwerker
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Zelfsturing
Eigen leertaken kiezen
Zelf bronnen/informatie zoeken
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Zijn de principles voor
scaffolding ook
bruikbaar voor hogereorde vaardigheden, zoals
het zelf zoeken van
bronnen of informatie en
het zelf kiezen van
leertaken?
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Scaffolding2 - Bronnen
of informatie zoeken
• Afnemende ondersteuning
– Relevante bronnen worden gegeven
– Relevante bronnen worden deels gegeven,
en moeten deels door de student gezocht
worden
– Student moet relevante bronnen
zelfstandig identificeren
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende begeleiding
• Het zoeken van relevante bronnen
modelleren (expert modeling)
• Proceswerkbladen met een
systematische probleemaanpak en
heuristieken
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende beperkingen
• Docent checkt de door een student
geselecteerde bronnen voordat deze
ze gaat bestuderen
• Het aantal bronnen dat geraadpleegd
kan worden neemt geleidelijk toe
(bijv. in een multimediale omgeving)
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Scaffolding2 - Zelf leertaken kiezen
• Afnemende ondersteuning
– Student kiest taak op basis van gegeven
beoordelingsresultaten en verbeterpunten
– Student formuleert verbeterpunten en
kiest taken op basis van gegeven
beoordelingsresultaten
– Student beoordeelt zichzelf, formuleert
verbeterpunten en kiest taken
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende begeleiding
• p/reflectie
gesprekken op
basis van
portfolio
• Self-coaching
protocollen
• Advies op
taakselectie
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Afnemende beperkingen
• Door leerling gekozen taak moet
worden “goedgekeurd” voordat hieraan
gewerkt gaat worden
• Ongeschikte taken kunnen (nog) niet
gekozen worden
geblokkeerd
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Discussie
• Combineren van verschillende vormen
van ondersteuning, begeleiding en
beperking → onderzoek nodig
– Optimale combinatie hangt af van de te
ontwikkelen hogere-orde vaardigheden
• Hoe kunnen eerste-orde en tweedeorde scaffolding het beste met elkaar
verweven worden?
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
Conclusies
• Slecht nieuws: tweede-orde scaffolding op
hogere-orde vaardigheden wordt pas
effectief als eerste-orde scaffolding op
domein-specifieke vaardigheden al “een eind
op weg is”
• Goed nieuws: de technieken voor eersteorde scaffolding van domeinspecifieke
vaardigheden zijn ook goed bruikbaar voor
tweede-orde scaffolding van hogere-orde
vaardigheden
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education
FHML – Dept. of Educational Development and Research – School of Health Professions Education

similar documents